Monday, April 11, 2016

‘แคนาดา’ ปรามทรราช คสช. จัดฉาก ‘ประชามติปิดปาก’

'แคนาดา' ปรามทรราช คสช. จัดฉาก 'ประชามติปิดปาก'

-
แคนาดาเรียกร้องรัฐบาลทหารไทย เขียนกฎหมายประชามติเปิดไฟเขียวอภิปรายร่างรัฐธรรมนูญอย่างเสรี พร้อมวิจารณ์คำสั่งหน.คสช.ขยายอำนาจจนท.ทหาร บั่นทอนหลักนิติรัฐ เสี่ยงละเมิดสิทธิมนุษยชน

 
-
ในวันจันทร์ที่ 11 เมษายน สถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย ออกแถลงการณ์แสดงความกังวล กรณีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 13/2559 ขยายอำนาจรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับเจ้าหน้าที่ทหาร โดยระบุว่าเป็นการบั่นทอนหลักนิติรัฐ และกระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งยังเพิ่มความเป็นไปได้ที่จะเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน

 
-
แถลงการณ์ของแคนาดายังแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อการจำกัดสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง รวมทั้งกรณีรัฐบาลทหารเตรียมเพิ่มมาตรการปรับทัศนคติ อันเป็นเครื่องมือทำให้ฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองและนักกิจกรรมหวาดกลัว

 
-
ประเทศแคนาดาบอกว่า จะเฝ้าติดตามกฎหมายประชามติของไทยอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ แคนาดาขอเรียกร้องให้ผู้มีอำนาจของไทยรับรองว่า ประชาชนชาวไทยจะสามารถเข้าร่วมการอภิปรายอย่างเสรีและมีส่วนร่วมเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ

 
-
แถลงการณ์ระบุในตอนท้ายว่า แคนาดาขอเรียกร้องประเทศไทยให้เคารพพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ รวมทั้งเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เสรีภาพในการชุมนุม และหลักนิติรัฐ.

 
-
Source: Embassy of Canada to Thailand's Facebook fanpage

แถลงการณ์สถานเอกอัครราชทูตแคนาดาเรื่องคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 13/2559
-
EMBASSY OF CANADA TO THAILAND - AMBASSADE DU CANADA EN THAÏLANDE·MONDAY, 11 APRIL 2016
-
แคนาดามีความกังวลที่ ประเทศไทยได้มีการนำคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 13/2559 มาใช้เมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งได้ขยายอำนาจรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับเจ้าหน้าที่ทหารของไทย การบังคับใช้คำสั่งดังกล่าว แสดงถึงการบั่นทอนหลักนิติรัฐและกระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทย ในขณะเดียวกันก็เพิ่มความเป็นไปได้ในการละเมิดสิทธิมนุษยชน

-
แคนาดายังขอกล่าวย้ำถึงความกังวลอย่างสำคัญเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิพลเมืองและการเมืองพื้นฐานของรัฐบาลทหาร รวมทั้งความตั้งใจที่รัฐบาลได้แจงไว้ว่าจะขยายการใช้การปรับทัศนคติเพื่อเป็นเครื่องมือทำให้ฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองและนักกิจกรรมหวาดกลัว แคนาดายังติดตามความคืบหน้าของกฎหมายประชามติอย่างใกล้ชิดและเรียกร้องให้ผู้มีอำนาจของไทยรับรองว่าประชาชนชาวไทยจะสามารถเข้าร่วมการอภิปรายอย่างเสรีและมีส่วนร่วมเกี่ยวกับคุณค่าของร่างรัฐธรรมนูญ

-
แคนาดาเรียกร้องให้ประเทศไทยเคารพพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนนานาชาติของประเทศ รวมทั้งที่เกี่ยวกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เสรีภาพในการชุมนุม และหลักนิติรัฐ 

-
11 เมษายน 2559

-
เสรีชน


No comments:

Post a Comment