Saturday, March 21, 2015

ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน เดินหน้า ประกาศความจริง ฟ้องชาวโลก 22 มีนาคม 2558

ฝ่ายจัดนิทรรศการกำลังเตรียมงานอย่างขมักเขม้น เพื่อเผยแพร่ความจริงให้ชาวไทยและชาวโลกได้รับรู้ พร้อมให้พี่น้องส่งแถลงการณ์ร่วมฟ้องร้องและขอความช่วยเหลือจากมิตรประเทศและองค์การสากล พร้อมต้อนรับพี่น้องไทยและต่างชาตินับร้อย ที่ได้ตอบรับเข้าร่วมงาน (RSVP)

ด้านการรักษาความปลอดภัย เรามีการจ้างการ์ดมืออาชีพ พร้อมการ์ดอาสาชาวแอลเอ  ...
ติดตามรายงานได้ต่อไป ผ่านการบันทึกแบบมัลติมีเดียโดยทีมงานมืออาชีพ

แล้วพบกันนะครับ

ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน เดินหน้า ประกาศความจริง ฟ้องชาวโลก 22 มีนาคม 2558

ฝ่ายจัดนิทรรศการกำลังเตรียมงานอย่างขมักเขม้น เพื่อเผยแพร่ความจริงให้ชาวไทยและชาวโลกได้รับรู้ พร้อมให้พี่น้องส่งแถลงการณ์ร่วมฟ้องร้องและขอความช่วยเหลือจากมิตรประเทศและองค์การสากล พร้อมต้อนรับพี่น้องไทยและต่างชาตินับร้อย ที่ได้ตอบรับเข้าร่วมงาน (RSVP)

ด้านการรักษาความปลอดภัย เรามีการจ้างการ์ดมืออาชีพ พร้อมการ์ดอาสาชาวแอลเอ  ...
ติดตามรายงานได้ต่อไป ผ่านการบันทึกแบบมัลติมีเดียโดยทีมงานมืออาชีพ

แล้วพบกันนะครับ

ดร.เพียงดิน บ่ยั่น งานประชุมประจำปี 22 มีนาคม นี้ เดินหน้าต่อ เต็มสตรีม

 
ดร.เพียงดิน เชิญชวนร่วมประชุมใหญ่ ภาคีไทยฯ
22 มีนาคม 2558 ณ เมือง  Paramount
เพื่อฟ้องชาวโลก โดยไม่ย่นย่องอกลัวต่อเผด็จการดร.เพียงดิน บ่ยั่น งานประชุมประจำปี 22 มีนาคม นี้ เดินหน้าต่อ เต็มสตรีม

 
ดร.เพียงดิน เชิญชวนร่วมประชุมใหญ่ ภาคีไทยฯ
22 มีนาคม 2558 ณ เมือง  Paramount
เพื่อฟ้องชาวโลก โดยไม่ย่นย่องอกลัวต่อเผด็จการ