Saturday, June 4, 2016

"ธรรมกาย" คืออะไรกันแน่ ลองพิจารณาด้วยใจที่มีสติ

"ธรรมกาย" คืออะไรกันแน่"ธรรมกาย" คืออะไรกันแน่
เมื่อมีข้อสงสัย จึงมีการตั้งคำถาม นักปราชญ์จะไม่เชื่อในสิ่งที่ตัวเองยังไม่­เข้าใจ ดังนั้น หากอยากที่จะเข้าใจจึงควรคงมือหาคำตอบของคำถาม ธรรมกาย อาจจะดูเป็นของใหม่ แต่สัจธรรม ก็ คือสัจธรรม เพราะเมื่อสืบหา สืบค้น ติดตาม หาข้อมูล ก็พบธรรมกาย ในคัมภีร์พุทธโบราณ ลงไปๆ ดังนั้นจึงมีโครงการสืบค้นหลักฐานธรรมกายใ­นคัมภีร์พุทธโบราณ โดยสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย (DIRI) ในที่นี้ คือ หลักฐานแค่ส่วนหนึ่งที่ยืนยันได้ว่าธรรมกายนั้นมีมาแต่ปางก่อนแล้ว

DIRI


"ธรรมกาย" คืออะไรกันแน่

"ธรรมกาย" คืออะไรกันแน่

เมื่อมีข้อสงสัย จึงมีการตั้งคำถาม นักปราชญ์จะไม่เชื่อในสิ่งที่ตัวเองยังไม่­เข้าใจ ดังนั้น หากอยากที่จะเข้าใจจึงควรคงมือหาคำตอบของคำถาม ธรรมกาย อาจจะดูเป็นของใหม่ แต่สัจธรรม ก็ คือสัจธรรม เพราะเมื่อสืบหา สืบค้น ติดตาม หาข้อมูล ก็พบธรรมกาย ในคัมภีร์พุทธโบราณ ลงไปๆ ดังนั้นจึงมีโครงการสืบค้นหลักฐานธรรมกายใ­นคัมภีร์พุทธโบราณ โดยสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย (DIRI) ในที่นี้ คือ หลักฐานแค่ส่วนหนึ่งที่ยืนยันได้ว่าธรรมกายนั้นมีมาแต่ปางก่อนแล้ว


วงเสวนา "นิติราษฎร์" ชี้ประชามติ ไม่สำคัญเท่ากติกาที่เป็นธรรม ย้ำ รธน.จะยั่งยืนได้ ปชช.ต้องยอมรับ ไม่เห็นด้วย แก้ รธน.ด้วยรถถัง แนะนำฉบับปี 40 เป็นจุดเริ่มมาทำใหม่

วงเสวนา "นิติราษฎร์" ชี้ประชามติ ไม่สำคัญเท่ากติกาที่เป็นธรรม ย้ำ รธน.จะยั่งยืนได้ ปชช.ต้องยอมรับ ไม่เห็นด้วย แก้ รธน.ด้วยรถถัง แนะนำฉบับปี 40 เป็นจุดเริ่มมาทำใหม่

เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.59 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ท่าพระจันทร์ มีการจัดเสวนา "รัฐธรรมนูญ" พร้อมเปิดตัวหนังสือ "รัฐธรรมนูญ : ประวัติศาสตร์ข้อความคิด อำนาจสถาปนา และการเปลี่ยนผ่าน" ซึ่งเป็นหนังสือที่รวบรวมบทความของ นายปิยบุตร แสงกนกกุล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มธ.กลุ่มนิติราษฎร์  

นายปิยบุตร กล่าวว่า ปัจจุบันหากเราพูดถึงรัฐธรรมนูญ พบว่า นำปัญหาทุกอย่างใส่รัฐธรรมนูญ เราข้ามความคิดไปว่าอำนาจสูงสุดคือประชาชน ไม่ใช่เครื่องมือการปฏิรูปอย่างเดียว ดังนั้นเราต้องยกระดับคุณค่าว่ารัฐธรรมนูญเป็นของประชาชนจริงๆ เพราะทุกวันนี้รัฐธรรมนูญเป็นเอกสารสัมพันธภาพทางอำนาจสองความคิดทางการเมือง ซึ่งยังไม่มีใครชนะหรือแพ้เด็ดขาด คนที่ครอบงำสังคมยังชนะอยู่ โดยใช้วิธีแก้ปัญหาคือฉีกรัฐธรรมนูญ แต่ทำอย่างไรก็ไปไม่ถึงที่สุดว่าจะให้อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนจริงหรือไม่ 

 
ด้าน นายวรเจตน์ ภาคีรัตน์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า รัฐธรรมนูญเชื่อมโยงระเบียบทางการเมืองที่เที่ยงธรรม ตนเห็นว่ารัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาเป็นต้นแบบที่ดีที่สุด ขณะที่คำปรารภในร่างรัฐธรรมนูญของ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธาน กรธ. พูดถึงแต่ปัญหา แต่ไม่พูดถึงการก่อตั้งชุมชน หรือรากฐานที่แท้จริง ทั้งนี้ส่วนตนเห็นว่า การที่ร่างรัฐธรรมนูญจะผ่านประชามติ ก็ไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่จะทำให้รัฐธรรมนูญยั่งยืน ในทางกลับกันคนที่มีความคิดเห็นต่างกัน แต่คุณค่าพื้นฐานแบบนามธรรมที่เป็นอารยะ ความเสมอภาค การยอมรับ และการออกแบบกติกาที่มีความชอบธรรมนั้น จะทำให้รัฐธรรมนูญยั่งยืน ขณะเดียวการออกเสียงประชามติภายใต้กติกาปัจจุบันนี้ จะเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรม คนมีวิจารณญาณคิดเอง ถ้ามีสติตนเชื่อว่าจะบอกได้ว่าเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรม อย่างไรก็ตามตนไปออกเสียงประชามติ แต่จะวินิจฉัยอย่างไรให้ดูหน้าตนเองไว้

 
ขณะที่ นายสุธาชัย ยิ้มประเสริฐ อาจารย์ประจำคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ตนไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งไม่รับมาตรา 35 คือไม่รับอำนาจของรัฐประหารโดยตรง ส่วนตนเห็นว่าเราไม่ควรแก้รัฐธรรมนูญด้วยรถถัง เอาฉบับ 40 เป็นจุดเริ่มแล้วนำมาทำใหม่

จรัล ดิษฐาอภิชัย ร่วมประชุมสมัชชาของพรรคคอมมิวนิสต์ฝรั่งเศส le Temps du Commun 2-4 มิย 2559

จรัล ดิษฐาอภิชัย ร่วมประชุมสมัชชาของพรรคคอมมิวนิสต์ฝรั่งเศส  le Temps du Commun 2-4 มิย 2559 https://youtu.be/ldo1Z3zWr_8

นานาชาติ ช่วยมากกว่านี้ไ่ม่ได้ หากคนไทยนิ่งเฉย! ดร. เพียงดิน รักไทย 4 มิ.ย. 2559 https://youtu.be/SNZ8SGFGoXI https://youtu.be/8r0XBio7iD4 https://youtu.be/pHz0xLf3YmA --------------------- ***Download ร่างจดหมาย เพื่อส่งผู้นำนานาชาติต่าง ๆ ที่ http://tinyurl.com/gsetacg ***โปรดช่วยกันกระจายและส่งให้มากที่สุดนะครับ ขอบคุณครับ สนับสนุนแนวทางมดแดงล้มช้าง ของ คณะราษฎรเสรีไทย กับ ดร. เพียงดิน ส่งข้อมูลลับผ่านช่องทางที่ปลอดภัยทางลิ้งค์ต่อไปนี้ http://tinyurl.com/o2rzao8 หร�

นานาชาติ ช่วยมากกว่านี้ไ่ม่ได้ หากคนไทยนิ่งเฉย! ดร. เพียงดิน รักไทย 4 มิ.. 2559

https://youtu.be/SNZ8SGFGoXI

https://youtu.be/8r0XBio7iD4

https://youtu.be/pHz0xLf3YmA

 ---------------------

***Download ร่างจดหมาย เพื่อส่งผู้นำนานาชาติต่าง ที่ http://tinyurl.com/gsetacg

***โปรดช่วยกันกระจายและส่งให้มากที่สุดนะครับ ขอบคุณครับ

สนับสนุนแนวทางมดแดงล้มช้าง ของ คณะราษฎรเสรีไทย กับ ดร. เพียงดิน

ส่งข้อมูลลับผ่านช่องทางที่ปลอดภัยทางลิ้งค์ต่อไปนี้

http://tinyurl.com/o2rzao8

หรือที่นี่ http://tinyurl.com/pcqjppt

****ลิ้งค์ล่าสุด  http://tinyurl.com/gssuvm2

และรายงานการปฏิบัติงานและความคืบหน้าเครือข่าย ได้ที่ 4everche@gmail.com

----------------------

สนับสนุนการเผยแพร่โดย ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน และมหาวิทยาลัยประชาชน เพื่อสาธารณะประโยชน์ ในการสร้างจิตสำนึกทางประชาธิปไตย สันติวิธี และการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน

 

****************

 

คสช.​ และเครือข่ายราชาธิปไตยไทย กลัว ดร. ทักษิณ จนวิกลจริตหรือ?

https://youtu.be/5FFD86j187I

https://youtu.be/1sleilpzLKo

https://youtu.be/bfX2Ik2kYgU

https://youtu.be/7DgOQI7Lwhk

 

---------------------

***Download ร่างจดหมาย เพื่อส่งผู้นำนานาชาติต่าง ที่ http://tinyurl.com/gsetacg

***โปรดช่วยกันกระจายและส่งให้มากที่สุดนะครับ ขอบคุณครับ

สนับสนุนแนวทางมดแดงล้มช้าง ของ คณะราษฎรเสรีไทย กับ ดร. เพียงดิน

ส่งข้อมูลลับผ่านช่องทางที่ปลอดภัยทางลิ้งค์ต่อไปนี้

http://tinyurl.com/o2rzao8

หรือที่นี่ http://tinyurl.com/pcqjppt

****ลิ้งค์ล่าสุด  http://tinyurl.com/gssuvm2

และรายงานการปฏิบัติงานและความคืบหน้าเครือข่าย ได้ที่ 4everche@gmail.com

----------------------

สนับสนุนการเผยแพร่โดย ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน และมหาวิทยาลัยประชาชน เพื่อสาธารณะประโยชน์ ในการสร้างจิตสำนึกทางประชาธิปไตย สันติวิธี และการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน

บรรยากาศที่ไม่ปกติ โดย วีรพงษ์ รามางกูร

บรรยากาศที่ไม่ปกติ 
-
บรรยากาศการเมืองทุกวันนี้เป็นบรรยากาศที่หดหู่ เป็นบรรยากาศที่มีความขัดแย้งอยู่ในตัวของมันเอง เหมือนกับรอวันที่จะระเบิดออกมาไม่วันใดก็วันหนึ่ง เป็นบรรยากาศที่เหมือนกับอะไรจะเกิดขึ้นก็ได้ ทั้งๆ ที่ดูผิวเผินเหมือนกับไม่มีอะไรผิดปกติ แต่ทุกคนก็มั่นใจว่าจะต้องเกิดเรื่องอะไรสักอย่างที่ไม่ใช่เรื่องดี

ความผิดปกติของสังคมสะท้อนออกมาจากข่าว การดิ้นรนของผู้คนที่พยายามท้าทายอำนาจรัฐ พยายามดิ้นรนเพื่อใช้สิทธิเสรีภาพของตน ซึ่งสามารถทำได้ในยามปกติ แต่ผู้มีอำนาจไม่ต้องการให้ทำ ทุกวันศุกร์ก็จะได้ยินการออกมาห้ามประชาชนไม่ให้ทำนั้นทำนี่ ห้ามไม่ให้แม้แต่จะคิดอย่างนั้นอย่างนี้

ในระหว่างสัปดาห์ก็พอจะลืมไปว่าเรากำลังอยู่ในภาวะผิดปกติ ต้องเข้าใจว่าสภาวการณ์บ้านเมืองไม่ปกติ ไม่ควรจะคิดอะไรมาก แต่เมื่อเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้มีอำนาจ ได้ยินสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาเป็นเวลานานกว่าครึ่งศตวรรษแล้ว ก็เกิดความรู้สึกแปลกๆ ขึ้นมาอย่างช่วยไม่ได้ มันเกิดขึ้นอย่างอัตโนมัติ

ที่แปลกใจและไม่เข้าใจก็คือ คนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนร่ำคนรวย คนที่มีการศึกษา คนที่เคยใช้ชีวิตในสังคมที่เขาเจริญแล้วอย่างอเมริกา ยุโรปตะวันตก ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ไม่ว่าจะเคยใช้ชีวิตเพื่อต้องศึกษาเล่าเรียน ใช้ชีวิตในการฝึกงาน หรือใช้ชีวิตบางช่วงไปทำงานในต่างประเทศ แล้วก็กลับมาประเทศไทย จะสามารถอดทนกับภาวะที่ไม่มีเหตุผลของสังคมไทย ภาวะที่ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความเป็นเสรีชนของคนไทยถูกคุกคามอย่างหนัก ในภาวะที่ถูกขับไล่ให้ไปอยู่ต่างประเทศเสียถ้าหากมีความคิดเห็นที่ต่างไปจากผู้มีอำนาจ มิหนำซ้ำผู้คนที่ว่าเหล่านั้นกลับมีความคิดเป็นเผด็จการทางชนชั้นเสียเอง โดยมีความรู้สึกว่าคนส่วนใหญ่ในต่างจังหวัดเป็นคนโง่ ไร้การศึกษา ไม่เสียภาษี ควรจะเป็นผู้ถูกปกครองเท่านั้น ไม่ควรจะมีส่วนร่วมในการปกครอง

มีภาษิตทางรัฐศาสตร์ว่า "ประชาธิปไตยไม่เคยเกิดขึ้นได้จากการหยิบยื่นให้ ประชาธิปไตยที่ยั่งยืนจะต้องได้มาจากการเรียกร้อง" จึงไม่น่าจะแปลกใจว่าเนื้อหาของรัฐธรรมนูญที่กำลังพิจารณากันอยู่นั้นจะเป็นอย่างไร เพราะการบ้านที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญก็คือ ร่างรัฐธรรมนูญอย่างไรให้ดูเสมือนว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย ทั้งๆ ที่จริงแล้วไม่ใช่ จึงเป็นการบ้านที่ยากและเป็นโจทย์ที่ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในศตวรรษที่ 21 นี้ เพราะแนวความคิดหรือ concept ของระบอบประชาธิปไตยนิยมกับแนวความคิดของระบอบอำนาจนิยมนั้น เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามและไม่อาจจะประนีประนอมหรือ compromise กันได้เลย

การจะเดินทางไปสู่ประชาธิปไตยนั้นจะต้องไปด้วยวิธีการประชาธิปไตย ประชาธิปไตยไม่อาจจะเกิดได้ด้วยวิถีทางที่ไม่ใช่ประชาธิปไตย การสถาปนาอำนาจเผด็จการขึ้นเพื่อนำไปสู่ประชาธิปไตยจึงเป็นไปไม่ได้ ประชาธิปไตยต้องเป็นทั้งวิธีการและจุดหมายปลายทาง ไม่มีทางที่จุดหมายปลายทางของเผด็จการจะเป็นประชาธิปไตย จุดหมายปลายทางของเผด็จการก็คือเป็นเผด็จการ ประชาธิปไตยในที่ใดก็เกิดขึ้นจากการเรียกร้องและการบังคับเอามาโดยประชาชนทั้งนั้น ไม่ว่าจะเอาจากเจ้าอาณานิคมหรือจากเผด็จการเจ้าของอำนาจ ดูจะไม่มีข้อยกเว้น

อํานาจหากตกอยู่ในมือของผู้ใดผู้หนึ่ง หรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งองค์กรเดียว โดยไม่มีอำนาจอื่นมาคาน เผด็จการย่อมเกิดขึ้นได้เสมอ มองเตสกิเออ นักปราชญ์ฝรั่งเศสจึงเสนอให้อำนาจรัฐควรแบ่งออกเป็น 3 อำนาจ ได้แก่นิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ การแบ่งแยกอำนาจ หรือ separation of power จึงเป็นหลักสำคัญของรัฐธรรมนูญของสหรัฐ ระบบการปกครองแบบรัฐสภาที่อำนาจบริหารและนิติบัญญัติมิได้แบ่งแยกกันเด็ดขาดนั้น ประชาชนต้องมีส่วนควบคุมรัฐสภาของตนอย่างเข้มแข็งผ่านสื่อมวลชนและการเมืองนอกรัฐสภา มิฉะนั้นก็อาจจะเกิดเผด็จการโดยรัฐสภาได้ หากรัฐธรรมนูญให้อำนาจพรรคการเมืองในการควบคุมผู้แทนราษฎรในสภามากเกินไป

ทั้งหลายทั้งปวงก็ขึ้นอยู่กับจิตสำนึก ความมีเหตุผล ความเคารพศักดิ์ศรีของตนเองของประชาชน ที่คิดว่าตนเป็นเจ้าของประเทศหรือเป็นเพียงผู้ที่อาศัยอยู่ ส่วนการเมืองการใช้สิทธิเสรีภาพซึ่งตามระบอบประชาธิปไตยในยุคสมัยศตวรรษที่ 21 ไม่มีความสำคัญ ปล่อยให้ผู้ที่เข้ามายึดอำนาจรัฐจากประชาชนเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการไป เช่นนี้เป็นสภาวการณ์ที่ปราศจากทฤษฎีการเมืองรองรับ ที่ตอบคำถามใครๆ รวมทั้งตัวเองไม่ได้ ดังนั้นจึงเป็นสภาวการณ์ที่จะดำรงอยู่ตลอดไปไม่ได้ เป็นสถานการณ์ระยะสั้นเท่านั้น

เมื่อเป็นสภาวการณ์ที่ดำรงอยู่อย่างถาวรไม่ได้ ก็มีคำถามว่าแล้วสถานการณ์จะพัฒนาไปอย่างไร

ทุกวันนี้ในหมู่ปัญญาชน ในหมู่คนที่มั่นใจการเมือง ในหมู่คนที่ยังครองสติสัมปชัญญะได้ คนที่ไม่ไหลไปตามกระแสที่ถูกเครือข่ายอำนาจรัฐสร้างขึ้น ก็ย่อมมีความกังวลในอนาคตของประเทศ ในอนาคตของลูกหลานรุ่นต่อไปว่า จะต้องรับภาระความไม่แน่นอน ต้องรับภาระการเปลี่ยนถ่ายอำนาจที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ที่ไม่เป็นไปตามทำนองคลองธรรม องค์กรใดหรือผู้ใดจะเป็นผู้รักษาเสถียรภาพของสังคมได้ เพื่อที่จะสนองตอบต่อความคาดหวังของคนรุ่นต่อไป ที่เปลี่ยนจุดสนใจ เปลี่ยนวิธีคิด เปลี่ยน "คุณค่า" ที่ตนต้องการสร้างขึ้นมาใหม่ แทนวิธีคิดและสิ่งที่เป็น "คุณค่า" หรือ value อันเดิม

ถ้าหากจะนึกถึงคนรุ่นใหม่ที่อายุ 40 ปีลงไป วิธีคิด วิธีปฏิบัติตัว ได้เปลี่ยนไปเป็นอันมาก แม้ว่าจะยังไม่แสดงออก ยังปล่อยให้สังคมถูกครอบงำและดำเนินไปตามคำสั่ง ความคิด และวิถีที่คนรุ่นเก่าวางไว้ ขณะเดียวกันคนรุ่นเก่า รวมทั้งชนชั้นนำและชนชั้นมีอันจะกินที่เคยมีความสุขกับการเป็นคนที่สังกัดอยู่ในอภิสิทธิ์ชน อันมีความสุขอยู่กับคำสรรเสริญเยินยอ ซึ่งมีให้เห็นให้ได้ยินอยู่ในสื่อมวลชนทุกแขนง สิ่งเหล่านี้ได้เปลี่ยนไปสำหรับคนรุ่นใหม่ที่คิดเป็นวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น

ขณะนี้สิ่งเหล่านี้ยังไม่เกิดเพราะยังอยู่ในช่วงใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล แต่เมื่อช่วงเวลาของอารมณ์หมดไป เหตุผลก็จะกลับเข้ามาแทนที่ เมื่อนั้นความขัดแย้งก็จะปรากฏขึ้นอีก ไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้

ภาพที่เศร้าสลดใจของพุทธศาสนิกชนก็คือ ข่าวและภาพการทำลายสำนักธรรมกาย เป็นภาพและข่าวที่พุทธศาสนาสายเถรวาทสายหนึ่งจะชอบหรือไม่ชอบ จะถูกหรือไม่ถูกใจ ก็ควรจะพูดจากันได้ ไม่ควรที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือดีเอสไอ จะออกข่าวเกรียวกราว จะต้องให้พระภิกษุชั้นราชาคณะมารับข้อกล่าวหาถึงสำนักงาน ทั้งๆ ที่อยู่ในอาการอาพาธ หลายกรณีเจ้าพนักงานก็อาจจะไปสอบปากคำที่โรงพยาบาลแล้วก็ให้ประกันตัวได้ เพราะผู้ถูกกล่าวหาเป็นพระภิกษุและไม่มีทีท่าว่าจะหลบหนี ข่าวเรื่องการตั้งสมเด็จพระสังฆราชก็ดี ข่าวเรื่องการดำเนินการกับเจ้าสำนักวัดพระธรรมกาย เป็นภาพที่สะเทือนใจชาวพุทธทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายมหานิกาย ฝ่ายธรรมยุต ซึ่งความจริงไม่น่าจะมีฝ่ายควรจะมีฝ่ายเดียวคือชาวพุทธด้วยกัน รวมทั้งฝ่ายมหายานด้วย

บรรยากาศทุกวันนี้เป็นบรรยากาศไม่ปกติ เป็นเรื่องผิดปกติไปในทางไม่ดี ผิดปกติไปในทางไม่เป็นมงคล ยิ่งมีข่าวลือสะพัดว่าจะมีปฏิวัติซ้อน จะมีการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรี บรรยากาศก็ยิ่งตึงเครียด แต่หลายฝ่ายก็ทำเป็นไม่ได้ยิน ไม่มีใครพูดถึงปัญหาเศรษฐกิจซึ่งกำลังทรุดลงทุกขณะเลย คงจะเห็นว่าสำคัญน้อยกว่าข่าวผิดปกติที่นั่นที่นี่

ทุกวันนี้ก็เลยนั่งคอยฟังว่าจะมีข่าวอกุศลอะไรเกิดขึ้นอีก

Cr. โดย วีรพงษ์ รามางกูร30FE2044-C85B-44F6-B099-172C9A5D572A

ความเลวร้ายของกองทัพพระราชา ปล้นชาติ รุมแดกงบดับไฟใต้กันมานาน!!!


งบดับไฟใต้เพิ่มทุกปี  ที่แท้คือการอุดหนุนกองทัพไทยทุกภาคส่วน

แม่ทัพภาค 1 2 3 4 ล้วนส่งกองกำลังทหารนอกพื้นที่ไป 3 จังหวัดชายแดนใต้เพื่อแบ่งงบประมาณมากินกันเองทั้งระบบ
นายถวิล เปลี่ยนศรี หลังโค่นล้มรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้หวนคืนเป็นเลขาธิการศอ.บต. ระเบิดลงที่ยะลาและของบดับไฟใต้เพิ่มทันที
ภายหลังจากเกษียณอายุราชการ คสช.ปูนบำเหน็จรางวัลให้ไฟนั่งเป็นประธานบอร์ดการไฟฟ้าภูมิภาค จนบัดนี้?

ขอบคุณสำนักข่าวเชิงสืบสวนชั้นเยี่ยม สำนักข่าวอิศรา

งบไฟใต้-ความมั่นคงพุ่งยุค คสช.
งบไฟใต้-ความมั่นคงพุ่งยุค คสช.

เขียนวันที่ วันอาทิตย์ ที่ 03 มกราคม 2559 เวลา 20:12 น.เขียนโดยทีมข่าวอิศราหมวดหมู่เวทีวิชาการ | รายงาน-สกู๊ป | เรื่องเด่น-ภาคใต้Tags12 ปีไฟใต้ | งบดับไฟใต้
DecreaseIncreaseFont size Send Print
ตั้งแต่ปี 2547 มีรัฐบาลมาแล้ว 8 ชุด นายกรัฐมนตรี 7 คน ใช้จ่ายงบประมาณแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปแล้วทั้งสิ้น 264,953 ล้านบาท โดยงบประมาณปี 2559 ตั้งไว้ที่ 30,866 ล้านบาทเศษ สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา 
          งบดับไฟใต้ 13 ปีงบประมาณ แยกเป็น ปี 2547 จำนวน 13,450 ล้านบาท ปี 2548 จำนวน 13,674 ล้านบาท ปี 2549 จำนวน 14,207 ล้านบาท ปี 2550 จำนวน 17,526 ล้านบาท ปี 2551 จำนวน 22,988 ล้านบาท

          ปี 2552 จำนวน 27,547 ล้านบาท ปี 2553 จำนวน 16,507 ล้านบาท ปี 2554 จำนวน 19,102 ล้านบาท ปี 2555 จำนวน 16,277 ล้านบาท ปี 2556 จำนวน 21,124 ล้านบาท ปี 2557 จำนวน 25,921 ล้านบาท ปี 2558 จำนวน 25,744.3 ล้านบาท และปี 2559 จำนวน 30,886.6 ล้านบาท

          รวมทั้งสิ้น 264,953 ล้านบาท!

          ทั้งนี้ ตัวเลขงบประมาณดังกล่าว เป็นตัวเลขเฉพาะ "งบโครงการ" หรือที่เรียกว่า "งบฟังก์ชั่น" เท่านั้น ยังไม่รวมงบเงินเดือนข้าราชการ เจ้าพนักงานของรัฐ และรายจ่ายประจำปกติของหน่วยงานที่ลงไปแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

          เป็นที่น่าสังเกตว่า ตั้งแต่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. เข้าควบคุมอำนาจการปกครองเมื่อวันที่ 22 พ.ค.2557 ได้จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีไปแล้ว 2 ปีงบประมาณ คือ ปี 2558 และ 2559 ปรากฏว่างบดับไฟใต้ หรือที่อยู่ในแผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะงบของหน่วยงานด้านความมั่นคง

          เริ่มจากกระทรวงกลาโหม ได้รับการจัดสรรจำนวน 207,718.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงบปี 2558 จำนวน 14,769.8 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7

          ขณะที่งบกองทัพ ได้รับการจัดสรรงบเพิ่มขึ้นทุกเหล่าทัพ โดยเฉพาะกองทัพบกที่ได้งบเกิน 1 แสนล้านบาท

          เช่นเดียวกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ กอ.รมน. ซึ่งมีบทบาทนำในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการจัดสรรงบถึง 10,241.2 ล้านบาท เพิ่มจากงบปี 2558 ที่ได้รับการจัดสรร 8,906.5 ล้านบาท นับเป็นปีแรกที่ กอ.รมน.ได้รับการจัดสรรงบเกิน 1 หมื่นล้านบาท ตั้งแต่มีพระราชบัญญัติจัดตั้งหน่วยงานเมื่อปี 2551
          ขณะที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ซึ่งเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่รับผิดชอบการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยตรง แต่เน้นงานด้านการพัฒนา ก็ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยได้รับการจัดสรร 3,800 ล้านบาทเศษ เพิ่มขึ้นจากงบปี 2558 ที่ได้รับ 2,742.5 ล้านบาท

          ปัจจุบันภายใต้โครงสร้างการทำงานยุค คสช. ปรากฏว่าได้มอบหมายให้ กอ.รมน.เป็นหน่วยนำหน่วยเดียวในการกำหนดทิศทางการแก้ไขปัญหาและการใช้งบประมาณดับไฟใต้ โดยแกนนำ คสช.และผู้นำทางทหารหลายคนให้เหตุผลตรงกันว่า เพื่อความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการ

          พล.ท.เรืองศักดิ์ สุวรรณนาคะ แม่ทัพน้อยที่ 4 กล่าวว่า การใช้งบประมาณในขณะนี้ ซึ่งเน้นงานด้านการพัฒนา ตรงตามเป้ามากขึ้น ไม่กระจัดกระจายเหมือนที่ผ่านมา เพราะ กอ.รมน.มีบทบาทเป็นผู้ควบคุมและจัดสรรงบประมาณลงในพื้นที่ตามความจำเป็นด้านความมั่นคงซึ่ง กอ.รมน.มีข้อมูลพร้อมที่สุด

          ที่ผ่านมาในรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ ได้ออกแบบให้ ศอ.บต.เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านการพัฒนาและอำนวยความยุติธรรม โดยออกกฎหมายการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2553 ขึ้นมารองรับ ทำให้ ศอ.บต.เป็นหน่วยงานที่มีสถานะเท่ากับ กอ.รมน. เพราะมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้อำนวยการ และมีเลขาธิการ ศอ.บต.เป็นข้าราชการระดับ 11

          ส่วน กอ.รมน.ตามโครงสร้างที่พรรค
ประชาธิปัตย์ วางเอาไว้ จะรับผิดชอบดูแลเฉพาะงานด้านความมั่นคง ตามยุทธศาสตร์ "การเมืองนำการทหาร" โดยมีสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช.เป็นหน่วยงานจัดทำแผนงานทั้งความมั่นคงและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในภาพรวม เป็นแผน 3 ปี โดยแผนงานด้านการพัฒนา เสนอจาก ศอ.บต. ซึ่งมีสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีตัวแทนจากประชาชนกลุ่มต่างๆ ในพื้นที่เข้าร่วม ขณะที่แผนงานด้านความมั่นคง ต้องไม่ขัดกับแผนงานที่เสนอโดย ศอ.บต.

          อย่างไรก็ดี ในยุค คสช.ได้ลดบทบาท ศอ.บต.ลง ถึงขั้นมีแนวคิดแก้ไขกฎหมาย หรือยกเลิกกฎหมาย ศอ.บต. ซึ่งก็คือ พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2553 เพื่อให้ กอ.รมน.เป็นหน่วยนำในการบริหารจัดการทั้งแผนงานและงบประมาณเพียงหน่วยเดียว โดยให้เหตุผลเรื่องความเป็นเอกภาพ
     ต้องจับตาดูว่าทิศทางการแก้ปัญหาตามแนวของ คสช.ภายใต้การนำของ กอ.รมน. จะนำพาสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปในทิศทางใด

เปิดกรุท่านผู้นำ หลังวอนคนไทยอย่างมงาย ปมพบซากเสือวัดหลวงตาบัว (ขอบคุณ ประชาไท ที่นำเสนอแบบสวนควันปืน)

เปิดกรุท่านผู้นำ หลังวอนคนไทยอย่างมงาย ปมพบซากเสือวัดหลวงตาบัว

Sat, 2016-06-04 15:06

รวม ไอเทม พล.อ.ประยุทธ์ ที่เคยใส่ออกสื่อตั้งแต่ พระในคอท่านผู้นำร่วม 20 องค์ กำไลหางช้าง แหวนนะโม แหวนสมเด็จ แหวนนพเก้า ลูกประคำ "น้ำตาพระศิวะ" จากอินเดีย พร้อมด้วยหินสี ที่ลูกสาวซื้อให้หวังใจเย็น

4 มิ.ย.2559 สื่อหลายสำนักรายงานตรงกันว่า พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ฝากถึงพี่น้องประชาชนคนไทย ว่า ขอให้ใช้เหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในสังคมเป็นกรณีศึกษา และเรียนรู้ที่จะให้ความสำคัญกับความจริงเชิงประจักษ์ที่เกิดขึ้น มากกว่าความเชื่อ ความหลง ความงมงาย

"เช่น กรณีการบุกตรวจค้นวัด พบซากเสือ ลูกเสือ เขี้ยวเสือ เครื่องรางของขลัง จำนวนมาก ซึ่งคงไม่มีใครคาดคิดว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นในวัดได้ ซึ่งหากมีขบวนการปกป้อง กีดกัน ไม่ยอมให้มีการเข้าไปตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมา ก็คงจะยังไม่มีการเปิดโปงขบวนการผิดกฎหมายเช่นนี้ให้สังคมได้รับรู้ ความผิด ความชั่วร้ายก็ยังจะดำเนินต่อไป โดยแอบแฝงอยู่ในสถานที่ที่คนศรัทธา และไม่น่าเชื่อ ว่า จะกลายเป็นแหล่งกระทำสิ่งอันมิชอบได้ ดังนั้น ประชาชนควรยึดเอาข้อเท็จจริง หลักฐาน เป็นเครื่องตัดสินความถูกผิด อย่าเอาความเชื่อ ความหลง มาปิดกั้นปัญญาที่จะคิดหาเหตุผล อาทิ เห็นทหารสวมเครื่องแบบเดินมา ก็อย่าคิดไปเองตามความเชื่อเดิม ๆ ว่า เป็นทหารต้องแข็งแรง คนสวมเครื่องแบบคนนั้นอาจขี้โรคก็ได้ เช่นเดียวกัน อย่าคิดไปเองว่า พระทุกรูป หรือวัดทุกแห่ง จะประพฤติดี ประพฤติชอบเสียทั้งหมด ควรเปิดใจ และใช้ปัญญา เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง"

พระในคอท่านผู้นำร่วม 20 องค์

ขณะที่เมื่อวันที่ 16 พ.ค.ที่ผ่านมา  กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ รายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ ได้โชว์พระ ที่ห้อยคอเป็นประจำร่วม 20 องค์ มีทั้งหลวงปู่ทวด พระพระราชทาน สะสมมาตั้งแต่สมัยเริ่มเป็นทหาร บอกผมมีพระประจำใจของผมอยู่แล้ว ภายหลัง นักข่าว ถามว่า เจ้าคุณธงชัยให้เครื่องลางอะไรมา ทำให้มีกำลังใจในการทำงานหรือไม่ สร้างความฮือฮาให้กับนักข่าวเป็นอย่างมาก ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

กำไลหางช้าง แหวนนะโม แหวนสมเด็จ แหวนนพเก้า 

หากย้อนไปเมื่อวันที่ 16 ก.ย.57 ผู้จัดการออนไลน์ รายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์  ได้ยกข้อมือโชว์กำไลพร้อมกับกล่าวว่า เป็นกำไลเงินหางช้าง ใส่มานานแล้ว

"คนโบราณเขาเชื่อกันก็เชื่อตามเขา คนไทยใช่ไหม ศาสนา เขาก็เชื่อถือกัน" พล.อ.ประยุทธ์กล่าว พร้อมถามกลับผู้สื่อข่าวด้วยว่าหรือนักข่าวไม่เชื่อ ซึ่งนายกฯ ได้ถามสื่อด้วยว่า ถ้ามีแล้วจะใส่หรือไม่ ก็คงใส่ ส่วนแหวนก็เหมือนเดิม แหวนพระ แหวนนะโม แหวนสมเด็จ แหวนนพเก้า เมื่อถามว่า เมื่อวานสวมแหวนทองที่นิ้วมือข้างขวา แต่วันนี้ทำไมถึงมาสวมนิ้วมือข้างซ้าย นายกฯ กล่าวว่า แต่เครื่องแบบมือขวามันตะเบ๊ะไม่ได้ ก็เลยเปลี่ยน

หินสี

19 ม.ค.58 มติชนออนไลน์ รายงานด้วยว่า พล.อ.ประยุทธ์ ตอบคำถามถึงกำไรข้อมือขอตนด้วยว่า เป็นกำไรหินสี ลูกสาวซื้อให้ใส่ เขาเชื่อว่าหินมันเย็น ใส่แล้วอารมณ์จะเย็นลง แต่ไม่เห็นจะเย็น อารมณ์เสียแต่เช้า

ลูกประคำ "น้ำตาพระศิวะ"

ข่าวสดออนไลน์ รายงานด้วยว่า เมื่อวันที่ 7 ส.ค.58 พล.อ.ประยุทธ์ ได้กล่าวถึงสร้อยข้อมือที่ใส่ ซึ่งมีลักษณะเป็นลูกประคำสีน้ำตาลเข้มที่เรียกกันว่า "น้ำตาพระศิวะ" โดยพล.อ.ประยุทธ์ถอดสร้อยข้อมือให้สื่อมวลชนดู พร้อมบอกว่า "ไม่รู้ เจ้าพระคุณท่านที่ไปทำบุญที่ประเทศอินเดียให้มา ท่านบอกว่าฝากมาให้นายกฯใส่ เป็นการใส่ซองส่งไปรณีย์มาให้ เพิ่งได้เมื่อวันที่ 6 ส.ค. ก็ใส่หน่อย ใส่แล้วปลอดภัยแคล้วคาด เมื่อถามว่านายกฯชอบของขลังใช่หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า "มันอยู่ที่ความดี อันนี้ใส่เป็นกำลังใจให้ตัวเอง ซึ่งตนมีกำลังใจทุกวันอยู่แล้ว 


ข่าวด่วน...พระของขึ้น

ข่าวด่วน...พระของขึ้น

งบ อบจ. ที่สนับสนุนการไปต่างประเทศของพระถูกยกเลิกแล้ว โดย สตง. 
ด้วยเหตุผลที่ว่า วัดและคณะสงฆ์ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ. 

สตง. ให้ยกเลิกงบจัดซื้อผ้าไตรเครื่องบวชในโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ ด้วยเหตุผลที่ว่าการบวชนั้นผู้มีศรัทธาต้องจัดหาเครื่องบวชเอง

สตง. ให้ยกเลิกงบค่าอาหารเครื่องดื่มในงานบรรพชาอุปสมเฉลิมพระเกียรติฯ ด้วยเหตุผลเดียวกันคือมีศรัทธาให้หากินเอง

พระออกมาแจ้ง เวลาสตง.ตาย 
พระจะไม่ทำพิธีเผาศพให้เพราะการตายเป็นเรื่องส่วนตัว ตายเอง... ให้ทำพิธีเอง...เผาเอง...จบข่าว

เสวนา "รัฐธรรมนูญ" ในโอกาสจัดพิมพ์หนังสือ รัฐธรรมนูญ: ประวัติศาสตร์ข้อความคิด อำนาจสถาปนา และการเปลี่ยนผ่าน

เสวนา "รัฐธรรมนูญ" ในโอกาสจัดพิมพ์หนังสือ รัฐธรรมนูญ: ประวัติศาสตร์ข้อความคิด อำนาจสถาปนา และการเปลี่ยนผ่าน
"รำลึก 27 ปี การสังหารหมู่ที่จัตุรัสเทียนอันเหมิน" รายการ World Events, 4 มิถุนายน 2559 วิทยากร: สุกิจ ทรัพย์เอนกสันติ ผู้ดำเนินรายการ: สุดา (อ.หวาน)

"รำลึก 27 ปี การสังหารหมู่ที่จัตุรัสเทียนอันเหมิน"
รายการ World Events, 4 มิถุนายน 2559 
วิทยากร: สุกิจ ทรัพย์เอนกสันติ
ผู้ดำเนินรายการ: สุดา (อ.หวาน)

อั้ม เนโกะ ร่วมนำเสนอในการประชุม European Transgender Council ครั้งที่ 6 อิตาลี 3มิย2559

อั้ม เนโกะ ร่วมนำเสนอในการประชุม European Transgender Council ครั้งที่ 6 อิตาลี 3มิย2559 https://youtu.be/LGmweqwp4esนานาชาติ ช่วยมากกว่านี้ไ่ม่ได้ หากคนไทยนิ่งเฉย! ดร. เพียงดิน รักไทย 4 มิ.ย. 2559

นานาชาติ ช่วยมากกว่านี้ไ่ม่ได้ หากคนไทยนิ่งเฉย! ดร. เพียงดิน รักไทย 4 มิ.. 2559

https://youtu.be/SNZ8SGFGoXI

https://youtu.be/8r0XBio7iD4

https://youtu.be/pHz0xLf3YmA

 


---------------------

***Download ร่างจดหมาย เพื่อส่งผู้นำนานาชาติต่าง ที่ http://tinyurl.com/gsetacg

***โปรดช่วยกันกระจายและส่งให้มากที่สุดนะครับ ขอบคุณครับ

สนับสนุนแนวทางมดแดงล้มช้าง ของ คณะราษฎรเสรีไทย กับ ดร. เพียงดิน

ส่งข้อมูลลับผ่านช่องทางที่ปลอดภัยทางลิ้งค์ต่อไปนี้

http://tinyurl.com/o2rzao8

หรือที่นี่ http://tinyurl.com/pcqjppt

****ลิ้งค์ล่าสุด  http://tinyurl.com/gssuvm2

และรายงานการปฏิบัติงานและความคืบหน้าเครือข่าย ได้ที่ 4everche@gmail.com

----------------------

สนับสนุนการเผยแพร่โดย ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน และมหาวิทยาลัยประชาชน เพื่อสาธารณะประโยชน์ ในการสร้างจิตสำนึกทางประชาธิปไตย สันติวิธี และการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน

 

****************

 

คสช.​ และเครือข่ายราชาธิปไตยไทย กลัว ดร. ทักษิณ จนวิกลจริตหรือ?

https://youtu.be/5FFD86j187I

https://youtu.be/1sleilpzLKo

https://youtu.be/bfX2Ik2kYgU

https://youtu.be/7DgOQI7Lwhk

 

---------------------

***Download ร่างจดหมาย เพื่อส่งผู้นำนานาชาติต่าง ที่ http://tinyurl.com/gsetacg

***โปรดช่วยกันกระจายและส่งให้มากที่สุดนะครับ ขอบคุณครับ

สนับสนุนแนวทางมดแดงล้มช้าง ของ คณะราษฎรเสรีไทย กับ ดร. เพียงดิน

ส่งข้อมูลลับผ่านช่องทางที่ปลอดภัยทางลิ้งค์ต่อไปนี้

http://tinyurl.com/o2rzao8

หรือที่นี่ http://tinyurl.com/pcqjppt

****ลิ้งค์ล่าสุด  http://tinyurl.com/gssuvm2

และรายงานการปฏิบัติงานและความคืบหน้าเครือข่าย ได้ที่ 4everche@gmail.com

----------------------

สนับสนุนการเผยแพร่โดย ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน และมหาวิทยาลัยประชาชน เพื่อสาธารณะประโยชน์ ในการสร้างจิตสำนึกทางประชาธิปไตย สันติวิธี และการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน

Friday, June 3, 2016

สัมมนา: ทหารกับการลงประชามติเพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ: ทิศทางการขับเคลื่อนประชาธิปไตยในประเทศไทย

สัมมนา:
ทหารกับการลงประชามติเพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ:
ทิศทางการขับเคลื่อนประชาธิปไตยในประเทศไทย

วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2559
ที่มหาวิทยาลัยบอนน์
Regina-Pacis-Weg 3, 53113 Bonn
หอประชุมใหญ่ ห้องบรรยาย VII

9.00 น.​พิธีเปิด
ดร.วิเชียร ตันศิริมงคล (มหาวิทยาลัยบูรพา), Prof. Dr. Christoph Antweiler (มหาวิทยาลัยบอนน์), Dr. Monika Schlicher (มูลนิธิอาเซียนเฮาส์)
9.30-11.00 น.​​รัฐธรรมนูญฉบับใหม่: ยุทธศาสตร์นำประเทศไทยสู่เผด็จการอย่างถาวร?
บรรยายโดย ผศ.ดร.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)  นพพร ขุนค้า                              
11.00-11.30 น.​​พัก
11.30-13.00 น.​​สถาบันกษัตริย์ การแข่งขันทางอำนาจและการเมืองในประเทศไทย
บรรยายโดย ดร. ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ (มหาวิทยาลัยเกียวโต)
13.00-14.00 น.​​พักรับประทานอาหารกลางวัน
14.00-16.00 น.​​เวิร์คช็อป
1. ร่างรัฐธรรมนูญและการลงประชามติ (Prof. Dr. Wolfram Schaffar, ผศ.ดร.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์, ดร.วิเชียร ตันศิริมงคล)
2. สถาบันกษัตริย์กับกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ (จรรยา ยิ้มประเสริฐ, อั้ม เนโกะ,
Dr. Serhat Ünaldi)
3. สถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนภายใต้รัฐบาลทหาร (กุณฑิกา นุตจรัส,                           คีตนาฏ วรรณบวร, ตัวแทนจากรัฐสภาเยอรมัน 1 คน)
4. การเคลื่อนไหวทางการเมืองของมวลชนเสื้อแดงก่อนและหลังรัฐประหาร 2557                         (Dr. Claudio Sopranzetti, วิสา คัญทัพ, Nick Nostitz, บังอร ชวาร์ซ)
5. นักกิจกรรมทางการเมืองในต่างแดน สหภาพยุโรปและยุทธศาสตร์การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย (ดิน บัวแดง, จรัล ดิษฐาอภิชัย, ขวัญใจ, ตัวแทนจากรัฐสภาหรือกระทรวงการต่างประเทศเยอรมัน 1 คน)
16.00-16.30 น. ​​พัก
16.30-18.00 น.​​ทิศทางประชาธิปไตยในประเทศไทย
เวทีอภิปรายร่วมด้วย จรัล ดิษฐาอภิชัย, จรรยา ยิ้มประเสริฐ, Prof. Dr. Wolfram Schaffar และ Nick Nostitz
18.00-18.30 น. ​​จัดประท้วง
19.00 น. ​​งานเลี้ยง

อะไรจะเกิดขึ้นหากมุสลิมเป็นใหญ่ในประเทศไทย?? โดย ธนากร สานพิสิทธิ์

อะไรจะเกิดขึ้นหากมุสลิมเป็นใหญ่ในประเทศไทย?? ลองดูตัวอย่างมาเลเซียกันครับ
มาเลเซีย ช่วงสมัยพระเจ้าตากสินมหาราช เคยเป็นแผ่นดินเดียวกันกับสยามประเทศ แต่ถูกนักล่าอาณานิคมเฉือนออกไปในสมัยรัตนโกสินทร์ และกลายเป็นมาเลเซีย จนกระทั่งมีประชากรมูมุสลิมประมาณ 60 % ชาวพุทธซึ่งเป็นคนอยู่ดั้งเดิมในรัฐกลันตันก็กลายเป็นชนชั้นล่าง ถูกนโยบายของรัฐบาลอิสลามบีบบังคับ ให้ไม่สามารถขายที่ดินให้แก่คนพุทธด้วยกันได้ คนพุทธก็ไม่สามารถครอบครองที่ดินเพิ่มเติมได้ หากจะขายก็ต้องขายให้แก่มุสลิมเท่านั้น และไม่สามารถจะซื้อคืนมาได้ นอกจากจะยอมเปลี่ยนไปนับถืออิสลามเสียก่อนเท่านั้น

นี่เป็นวิธีการบีบบังคับให้คนศาสนาอื่นเปลี่ยนไปนับถือศาสนาอิสลามโดยใช้อำนาจรัฐเข้าบีบบังคับ เหตุการณ์ทำนองนี้มักจะเกิดในหลายๆ ประเทศที่อิสลามเป็นศาสนาประจำชาติ ในขณะที่ไทยมีประชากรชาวพุทธมากกว่า 90 % แต่ประชากรที่นับถือศาสนาอื่นต่างก็เป็นอยู่อย่างผาสุก แม้มุสลิมซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยก็มีสิทธิเท่าเทียมกับคนไทยพุทธ จนกระทั่งสามารถเข้ารับราชการและอยู่ในตำแหน่งปกครองใหญ่ๆ และดึงพรรคพวกเข้าไปร่วมปกครองได้

ขอให้เหตุการณ์ในมาเลเซียเป็นตัวอย่างแก่ชาวพุทธ แต่อย่าให้เกิดแก่ชาวพุทธในไทยเลย

ที่มา: 
ธนากร สานพิสิทธิ์

"สิงค์โปร์"คว้าการเรียน ม.ปลายดีสุดในโลก ส่วน"เวียดนาม" แซงโค้งกระโดดติดอันดับ 12 ไทยอันดับร่วงอยู่ที่ 47 http://m.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1447925897

"สิงค์โปร์"คว้าการเรียน ม.ปลายดีสุดในโลก ส่วน"เวียดนาม" แซงโค้งกระโดดติดอันดับ 12  ไทยอันดับร่วงอยู่ที่ 47
ภาพมุมสูงวัดป่าหลวงตาบัวฯ ขณะจนท.กรมอุทยานฯ เคลื่อนย้ายเสือโคร่งของกลาง ...

อิสลามและประชาธิปไตย อะไรคือปัญหา? Islam and democracy: What's the problem? - UpFront


อิสลามและประชาธิปไตย อะไรคือปัญหา? Islam and democracy: What's the problem? - UpFront

Link: https://youtu.be/tsTFv0-MZOc

THAILAND: Unfair Trial in the Military Courts

FOR IMMEDIATE RELEASE
ALRC-CWS-32-011-2016
HRC Section: Interactive Dialogue – Agenda Item: 3
30 May 2016

A Written Submission to the 32nd Regular Session of the UN Human Rights Council by the Asian Legal Resource Centre

THAILAND: Unfair Trial in the Military Courts

1. The Asian Legal Resource Centre (ALRC) wishes to draw the attention of the UN Human Rights Council (UNHRC) to the fact that on 13 March 2015, in response to expressed concerns about trials of civilians in Military Courts, Thailand's delegation to the United Nations (UN) stated to the UN Human Rights Council (HRC) that Thailand "is committed to the promotion and protection of human rights of all persons" and that "only a limited number of cases of those who are accused of committing serious offences are submitted to Military Courts".

2. The ALRC would like to point out the manifest inaccuracy of this statement. The May 2014 Military coup, establishing the National Council for Peace and Order (NCPO), has sent Thailand's human rights situation into a free fall. Although the NCPO revoked martial law on 1 April 2015, it replaced martial law with the NCPO announcement No. 37/2014, No.38/2014, and No.50/2014, which expanded powers, retaining the Military Courts' jurisdiction over civilians, in cases of lese majeste, national security crimes, weapons offences, and violations of NCPO orders. The result of these three measures has been to extend the control of the Military judicial system to civilians and civilian cases.

3. Between 22 May 2014 and 30 September 2015, at least 1,408 cases and 1,629 civilians were prosecuted in Military Courts located throughout Thailand, including 208 people in Bangkok alone. Thailand's Military Court system fails to provide fair trial rights guaranteed by Article 14 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), ratified by Thailand in 1996. Many of the charges against civilians –which include human rights defenders, pro-democracy activists, lawyers, and academicians –involve denials of rights to freedoms of expression, association, and assembly.

4. The ALRC has found that the Military Courts do not accord the same rights as Thailand's civilian courts and violate internationally protected fair trial rights, especially rights to fair and public hearing by a competent, impartial, and independent tribunal, and the rights to legal representation and appeal.

5. The Military Court is a unit of the Ministry of Defense, and Military Court judges are appointed by and remain under the orders of their commanders. While judges in civilian court have legal training, the Military Courts have panels of three judges, and only one of the three must have legal training; the other two members of the panel are Military officials that do not need to possess legal training. The ALRC has learned that Lawyers for Human Rights (TLHR) in Thailand "submitted a motion asking the Bangkok Military Court to refer the question of the impartiality of the judges to the Constitutional Court for consideration, but the military judges ordered the attorneys to change their request on the basis that it constituted a 'violation against the NCPO'". This demonstrates the lack of independence of Military Courts from the NCPO.

6. Prior to 15 May 2015, civilians need to seek counsel from among the limited number of lawyers in Thailand who are able to and willing to take on their cases. Consequently, civilians may have to go through processing in the Military Courts without access to Court-appointed lawyers providing them with basic legal counseling, and with help in applying for bail, fighting charges or writing statements. These demonstrate that there is no guarantee of the basic right to legal counsel for the accused in the Military Court system.

7. If the Military Court offense is alleged to have been committed during the period of martial law, i.e. between 20 May 2014 and 1 April 2015, there can be no appeal. The revocation of martial law on 1 April 2015 means that the normal appeal provisions of the Military Court Act of 1955 apply to only new Military Court cases after that date, and it also means that rulings on crimes committed during that time cannot be appealed even after the martial law is cancelled.

8. While Thailand civilian courts are normally public, the Military Courts are operating in secret. The TLHR has reported that some trials of cases under Section 112 of the Thai Criminal Code are generally held in secret. Even when lawyers have asked for a copy of the court order directing that the hearing be held in secret, the Military Court hasrefused the request and given the explanation that the order had already been verbally made and understood in the Court.

9. The right to temporary release is a fundamental right in the judicial process, according to the Thai Criminal Procedure Code and international treaties, which provide that an alleged offender must be temporarily released, save for exceptional circumstances. However, the Military Court has typically denied the right to bail for alleged offenders. Actually, heavy punishment is not a valid reason for denying pre-trial release, nor is it a reason to presume a flight risk. Under the Thai Criminal Procedure Code, bail must be granted,unless evidence presented by the Public Prosecutor that establishes a risk of flight, interference with evidence, or reoccurrence or the alleged offences, and detention is the only means of preventing these established risks.

10. In cases stemming from the refusal to report oneself, as ordered by the NCPO, for participation in political demonstrations, and in which the defendants have pleaded guilty, the Military Courts usually ensure sentences. For example, the Military Court has ruled, in one war weapons case of possession of three bombs. The Court sentenced the accused to ten years and reduced it to five years, as he pled guilty. In this case, the Military Court did not consider the defendant's contribution to society and the lack of a prior record as reasons to reduce the sentence.
11. In view of the above, the ALRC requests the Human Rights Council to urge the Indonesian government to:

a. Make information about case of civilians processed in the Military Court system publicly available to ordinary people;

b. Revoke the announcement of the National Council for Peace and Order ,which place civilians in Military Courts, and return them to ordinary courts;

c. Revoke the announcement of the National Council for Peace and Order that stipulatesthat some actions carry a criminal punishment, in particular participation in political demonstrations and not reporting, following summons by the NCPO.

###

The Asian Legal Resource Centre (ALRC) works towards the radical rethinking & fundamental redesigning of justice institutions in Asia, to ensure relief and redress for victims of human rights violations, as per Common Article 2 of the International Conventions. Sister organisation to the Asian Human Rights Commission, the ALRC is based in Hong Kong & holds general consultative status with the Economic & Social Council of the United Nations.

 Visit our website with more features at www.humanrights.asia.You can make a difference. Please support our work and make a donation here
.

-----------------------------

Asian Human Rights Commission

G/F

52 Princess Margaret Road

Ho Man Tin, Kowloon

Hongkong S.A.R.

Tel: +(852) 2698-6339 Fax: +(852) 2698-6367

Web: www.humanrights.asia

twitter/youtube/facebook: humanrightsasia

จม. เปิดผนึก จาก คุณนริศรา ถึง ท่านทักษิณ ชินวัตร

จม. เปิดผนึก จาก คุณนริศรา ถึง ท่านทักษิณ ชินวัตร ค่ะ 

( อยากให้ จม. นี้ ถึงท่านจริงๆนะคะ ได้โปรดแชร์กันไปให้ถึงท่านด้วยเถิด ) ✍🏼
ถึงคุณทักษิณค่ะ
-
ครั้งสุดท้ายที่ดิฉันเห็นคุณทักษิณจากรูปภาพที่ไปนิวยอร์กและมีคนเสื้อแดงจากรัฐต่างๆไปให้การต้อนรับ ดูจากสีหน้าและลักษณะท่าทางดูออกเลยว่าโหวเฮงท่านไม่ดีเลย ไม่มีความสมหวังอยู่ในใจและไม่สามารถทำอะไรมากกว่านี้ ทั้งๆที่ เคยเป็นคนเก่งคนหนึ่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจของชาติได้แก้ปัญหาปากท้องของชาวรากหญ้าได้แต่อยู่ๆขณะที่จะขึ้นปาฐกถาที่สหประชาชาติเมื่อ 10 กว่าปีที่ผ่านมา ก็โดนอีลิทและทหารทำการปฏิวัติรัฐบาลอย่างไรความชอบธรรม

-
ดิฉันเห็นใจมากค่ะ พวกนายพลที่ทำการปฏิวัติเช่นนายสนธิ บอกว่า "ถึงตายก็บอกไม่ได้" ว่าใครเป็นคนสั่ง แต่ดิฉันเชื่อว่าการกระทำของเค้าในครั้งนั้นได้รับรางวัลตอบแทนไม่ต่ำกว่าพันล้านบาท อย่างแน่นอน และอีกไม่กี่ปีก็มีการจัดเลือกตั้ง พรรคการเมืองของคุณทักษิณก็ได้กลับก็มาอีกมีทั้ง คุณ สมัครคุณสมชายแต่ก็ไม่เป็นที่พอใจของ elite จึงโดนปฏิวัติอีก จนมาถึงนายกปูก็ได้รับเลือกจากการเลือกตั้งกลับเข้ามาบริหารประเทศอีกครั้งหนึ่งหลังจากสองปีกว่าก็โดนปฏิวัติอีก คราวนี้จากนายพลอีกท่านหนึ่งชื่อนายประยุทธ์ มีคนหลังไมค์มาบอกเป็นคนสั่งคนเดียวกัน แต่มาคราวนี้ไม่แน่นายพลคนนี้อาจจะอยู่นานเลยทีเดียวก็ได้เพราะดิฉันได้ข่าวมาว่าท่านเรียนหนังสือดี จริงเท็จแค่ไหนดิฉันไม่ทราบได้ 

-
แต่สังเกตจากการพูดจาท่วงที่ลักษณะการให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวดิฉันฟันธงได้เลยว่า ไม่น่าจะเป็นคนเรียนหนังสือเก่งและไม่เชื่อว่าเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์คงอยากอย่างเดียวว่าฉันจะเป็นทหารอย่างเดียว ซึ่งก็มาพร้อมกับน้องชายด้วยเช่นกัน จริงๆแล้วดิฉันอยากทราบมากกว่าอาชีพทหารในประเทศไทยวันๆทำอะไรไม่ทราบเพราะประเทศไม่มีศึกสงครามกับใครกับเพื่อนบ้านแม้แต่น้อยกองทัพมีทหารประมาณ 400,000 กว่าคน ทำไมมากมายขนาดนี้จากการค้นคว้าส่วนใหญ่ทหารชั้นผู้น้อยมักจะเป็นคนรับใช้ให้กับทหารสัญญาบัตร น่าเสียดายภาษีของประชากรต้องนำไปเลี้ยงกลุ่มทหารที่นั่งกินนอนกินในแต่ละวันเมื่อมีเวลามากนัก ก็มัคจะแทรกแซงการเมืองซึ่งไม่ใช่หน้าที่ของตนแม้แต่น้อย 

-
ในสหรัฐอเมริกาถ้ามีทหารคนไหนวิจารณ์การเมืองอย่างออกหน้าออกตาจะโดนรัฐบาลพลเรือนสั่งปลดทั้งทียกตัวอย่างเช่นนายพลซิงดาบวิจารณ์การเมืองของประธานาธิบดีคาร์เตอร์ ซึ่งเป็นรัฐบาลพลเรือนนายพลคนนี้ถูกเรียกตัวกลับมารายงานที่ทำเนียบขาวและโดนปลดทันทีตัวอย่างมีให้เห็นในรัฐบาลของ Obama เช่นกัน อเมริกาเคา ถือมากถ้าทหารมาวิจารณ์รัฐบาลไม่มีใครรอดมาซักคนขอให้รัฐบาลคนต่อไปในประเทศไทยทำตามตัวอย่างข้างต้นที่ดิฉันกล่าวถึงเพื่อเป็นเยี่ยงอย่าง สักครั้ง หนึ่งเถอะค่ะ

-
ดิฉันเข้าใจค่ะทหารที่ดีมีมากและหวังว่าสักวันหนึ่งท่านคงจะจัดการสิ่งที่ทหารทำตัวเป็นศัตรูของประชาชนนะคะ

-
แต่การตัดสินใจของนายประยุทธ์ที่ทำการแย่งอำนาจจากคุณยิ่งลักษณ์แบบหน้าด้านๆได้รับการต่อต้านจากประเทศต่างๆ ถึงแม้จะส่งทูตไปอธิบายให้ต่างชาติให้เข้าใจก็ตามเพราะต่างชาติเค้าไม่สนหรอกค่ะกับกรรมวิธีเขนรถถังออกมา แย่งอำนาจจะด้วยเหตุผลซ้ำๆซากๆที่นายประยุทธ์ให้มาก็ตามเถอะ ด้วยเหตุนี้เศรษฐกิจของประเทศจะดึงลงเหวลงในที่สุด

-
ได้ข่าวจากคุณทักษิณเมื่อสองวันนี้บอกว่าให้ลูกพรรคเตรียมพร้อมเพื่อลงเลือกตั้งดิฉันแทบช็อคนี่คุณจะบ้าหรือคะ ตั้งเป้าให้ตัวเองตำ่ซะเหลือเกินดันไปอือออห่อหมกกับกฎเกณฑ์ของโจรซึ่งปล้นอำนาจจากน้องสาวตัว เองแท้ ๆดิฉันผิดหวังมากค่ะ 10 ปีแล้วที่คุณทักษิณออกจากประเทศไม่ได้ทำอะไรให้เกิดประโยชน์กับตัวเองหรือกับมวลชนเสื้อแดงหรือเพื่อนำไปสู่ประชาธิปไตยในประเทศไทย แม้แต่น้อย แทนที่จะใช้เวลาทุกๆชั่วโมงนาทีติดต่อประสานงานกับต่างชาติหรือรวบรวมพลังต่างๆจากมวลชนเสื้อแดงในประเทศไทยเพื่อจะเปลี่ยนระบอบให้เป็นประชาธิปไตยเพื่อไม่ให้วงจรอุบาทว์เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่คุณกลับเสียเวลาไปให้สปีชกับองค์กรโน้นองค์กรนอย่างไม่เข้าท่าค่ะ และดิฉันอยากจะกระซิบบอกคุณว่าอีลิธเมืองไทยเค้าไม่เอาคุณแล้วนะคะไม่ว่าคุณจะทำตัวน่าเอ็นดูให้กับพวกเขากันแบบไหนก็ตามเถอะเหลือทางเดียวสำหรับคุณเท่านั้นลุกขึ้นมาสู้ right now
โอกาสที่คุณจะชนะมีมากค่ะแต่ถ้าคุณไม่สู้กลับไป ingratiate กับพวกคนชั่วในประเทศไทยคุณมีแต่จะเสียจะเสียเท่านั้น

-
แล้วเวลาของคุณเหลือน้อยเต็มทีใช้บารมีที่คุณยังมีอยู่ตั้งเป้าให้สูง เพราะมวลชนเสื้อแดงจากภาคเหนือภาค อีสานมีคนเป็นล้านๆคนที่ยังเทิดทูนคุณ และพร้อมที่จะร่วมเป็นร่วมตายกับคุณเพื่อเปลี่ยนชีวิตของมูลชนให้ดีขึ้นและไม่ต้องการถูกการ กดขี่ข่มแหงจากอีลิธและมวลชนที่ได้เปรียบกว่าเป็นเวลาช้านาน ตั้งเป้าให้สูงหน่อยนะคะเพราะคุณมีสิทธิ์เป็นเนลสัน แมนแดลลาของแอฟริกาใต้หรือฟิเดลคาสต์โตรว์ของคิวบาก็ได้ค่ะ

-
จากใจจริง -นริศราค่ะ

บทเรียนราคาแพง สำหรับการอภิวัฒน์ China A Century of Revolution 1949/1976

Thursday, June 2, 2016

ถึงคิวดาวเสาร์!เข้าใกล้โลก3มิ.ย.มองตาเปล่าชัดเป๊ะ

"นายกรัฐมนตรีที่ขาดวุฒิภาวะ” โดย วัฒนา เมืองสุข

"นายกรัฐมนตรีที่ขาดวุฒิภาวะ"
นายกรัฐมนตรีชอบกล่าวในโอกาสต่างๆ ว่าตัวเองไม่ใช่นักการเมืองและไม่เคยเอาเงินไปสร้างประโยชน์ให้ตนเอง อันเป็นการพูดแบบเอาดีเข้าตัวเป็นทำนองว่านักการเมืองที่มาจากประชาชนแสวงหาประโยชน์ แต่การพูดดังกล่าวจะทำให้สาธารณชนเข้าใจผิด เพราะนายกรัฐมนตรีคือตำแหน่งทางการเมืองที่เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร หากจะพูดให้ถูกต้องคือตนเป็นนักการเมืองที่ไม่เหมือนคนอื่นเพราะได้ตำแหน่งมาจากการยึดอำนาจ
นายกรัฐมนตรียังพาดพิงมายังคดีรับจำนำข้าวว่า หากไม่ต้องฟ้องศาลจะใช้มาตรา 44 สั่งจำคุกให้หมด อันเป็นการชี้นำว่าจำเลยเป็นผู้กระทำผิด จึงเป็นการพูดที่มีอคติและขาดความรับผิดชอบ เพราะนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารที่กำลังจะใช้คำสั่งทางปกครองเรียกร้องให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่ง จึงเป็นคู่กรณีที่มีส่วนได้เสียโดยตรงทำให้นายกยิ่งลักษณ์ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการต่อสู้คดี ประกอบกับคดีนี้ศาลมีคำสั่งห้ามการนำเสนอข่าวที่มีลักษณะเป็นการชี้นำ นายกรัฐมนตรีจึงควรเรียนรู้และรักษามารยาทเรื่องนี้โดยเคร่งครัด สิ่งที่ควรเร่งทำให้เห็นเป็นตัวอย่างคือการดำเนินคดีกับ อผศ. ในความผิดฐานหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาตามโครงการขุดลอกคูคลอง ทำให้ อผศ. ซึ่งเป็นหน่วยงานของกองทัพเองแต่ไม่มีความพร้อม เอางานที่ได้รับมามูลค่าหลายพันล้านบาทไปขายต่อให้ผู้รับเหมาช่วงเพื่อชักหัวคิวแบ่งกัน จนเกิดการทิ้งงานอย่างมากมายทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ความผิดดังกล่าวอยู่ในบัญชีแนบท้ายคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 13/2559 โดยมีตัวการร่วมคือ คสช. ตามหลักฐานรายงานการประชุมที่ผมโพสต์มาให้ดูอีกครั้งกันลืม หลักฐานชัดขนาดนี้ยังไม่ดำเนินการเพราะพวกเดียวกัน หรือจะรอให้ร่างรัฐธรรมนูญผ่านประชามติเพื่ออาศัยมาตรา 279 หลบหนีการตรวจสอบช่วยบอกประชาชนด้วย
การแสดงออกของนายกรัฐมนตรีในหลายโอกาส ไม่ได้แสดงให้เห็นเพียงการขาดองค์ความรู้ในด้านการบริหารเท่านั้น ยังประกอบด้วยอคติและขาดวุฒิภาวะอย่างรุนแรง ที่สำคัญไม่เข้าใจวิธีการแบบอารยะ เช่น การอดอาหารประท้วงซึ่งถือเป็นการต่อสู้แบบอหิงสา แต่นายกรัฐมนตรีกลับให้สัมภาษณ์ทำนองว่าเป็นความผิดของผู้อดอาหารและจะใช้วิธีบังคับให้รับประทานด้วยถ้อยคำที่รุนแรง ที่น่าตกใจคือเป็นคนเดียวกันกับผู้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติให้ประเทศไทยต้องเดินตามอีก 20 ปี ใครชอบแนวทางนี้ก็เชิญตามสะดวก สำหรับผมขอไปกรวดน้ำคว่ำขันในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 บอกล่วงหน้าเลยว่า "ผมไม่รับร่างรัฐธรรมนูญครับ"
วัฒนา เมืองสุข
พรรคเพื่อไทย
3 มิถุนายน 2559

วีรพงษ์ รามางกูร อดีตรมว.และรองนายกฯหลายสมัย,ยืนยันมีข่าวลือจะปฏิวัติซ้อนเปลี่ยนตัวประยุทธ์

•วีรพงษ์ รามางกูร อดีตรมว.และรองนายกฯหลายสมัย,ยืนยันมีข่าวลือจะปฏิวัติซ้อนเปลี่ยนตัวประยุทธ์, ชี้ไทยอยู่ในบรรยกาศไม่ปกติในทางไม่เป็นมงคลโดยเฉพาะเรื่องการทำลายสำนักธรรมกายเป็นภาพที่สะเทือนใจชาวพุทธทุกฝ่าย

20160601 เเก้ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ว่าด้วยที่มาของพระสังฆราช?

ประยุทธ์ จันทร์โอชา พร้อมเลื่อนประชามติหากศาลฯตัดสิน

รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว หลังการล้มช้าง ควรมีหน้าตาอย่างไรดี?

รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว หลังการล้มช้าง ควรมีหน้าตาอย่างไรดี?

https://youtu.be/agRPVFWqCX8

https://youtu.be/0SHBb4eHxks

https://youtu.be/_xwjUD_pEJc

https://youtu.be/NLV448t_SMg

https://youtu.be/eIVXm_fJyRU

---------------------

***Download ร่างจดหมาย เพื่อส่งผู้นำนานาชาติต่าง ที่ http://tinyurl.com/gsetacg

***โปรดช่วยกันกระจายและส่งให้มากที่สุดนะครับ ขอบคุณครับ

สนับสนุนแนวทางมดแดงล้มช้าง ของ คณะราษฎรเสรีไทย กับ ดร. เพียงดิน

ส่งข้อมูลลับผ่านช่องทางที่ปลอดภัยทางลิ้งค์ต่อไปนี้

http://tinyurl.com/o2rzao8

หรือที่นี่ http://tinyurl.com/pcqjppt

****ลิ้งค์ล่าสุด  http://tinyurl.com/gssuvm2

และรายงานการปฏิบัติงานและความคืบหน้าเครือข่าย ได้ที่ 4everche@gmail.com

----------------------

สนับสนุนการเผยแพร่โดย ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน และมหาวิทยาลัยประชาชน เพื่อสาธารณะประโยชน์ ในการสร้างจิตสำนึกทางประชาธิปไตย สันติวิธี และการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน

 

**************

 

สงครามศาสนาอิสลาม คือภัยของประเทศไทยจริงหรือ? โดย ดร. เพียงดิน รักไทย 2 มิ.. 2559

https://youtu.be/YhR7mWacC28

https://youtu.be/MhlCpWdrQ3g

https://youtu.be/R9vgO_cSIDU

https://youtu.be/MzYtqocjGQ8

 

---------------------

***Download ร่างจดหมาย เพื่อส่งผู้นำนานาชาติต่าง ที่ http://tinyurl.com/gsetacg

***โปรดช่วยกันกระจายและส่งให้มากที่สุดนะครับ ขอบคุณครับ

สนับสนุนแนวทางมดแดงล้มช้าง ของ คณะราษฎรเสรีไทย กับ ดร. เพียงดิน

ส่งข้อมูลลับผ่านช่องทางที่ปลอดภัยทางลิ้งค์ต่อไปนี้

http://tinyurl.com/o2rzao8

หรือที่นี่ http://tinyurl.com/pcqjppt

****ลิ้งค์ล่าสุด  http://tinyurl.com/gssuvm2

และรายงานการปฏิบัติงานและความคืบหน้าเครือข่าย ได้ที่ 4everche@gmail.com

----------------------

สนับสนุนการเผยแพร่โดย ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน และมหาวิทยาลัยประชาชน เพื่อสาธารณะประโยชน์ ในการสร้างจิตสำนึกทางประชาธิปไตย สันติวิธี และการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน

 

************************

ศาลสั่งจำคุก ตู่“จตุพร 6 เดือน รอลงอาญา 2 ปีปรับ 5 หมื่น หมิ่น“อภิสิทธิ์...

นายกฯ สั่งคุมเข้มเข้า-ออกวัดพระธรรมกาย และตรวจสอบการ์ด นปช.

Wednesday, June 1, 2016

สงครามศาสนา? อิสลาม คือภัยของประเทศไทยจริงหรือ? โดย ดร. เพียงดิน รักไทย 2 มิ.ย. 2559

สงครามศาสนาอิสลาม คือภัยของประเทศไทยจริงหรือ? โดย ดร. เพียงดิน รักไทย 2 มิ.. 2559

https://youtu.be/YhR7mWacC28

https://youtu.be/MhlCpWdrQ3g

https://youtu.be/R9vgO_cSIDU

https://youtu.be/MzYtqocjGQ8

 

---------------------

***Download ร่างจดหมาย เพื่อส่งผู้นำนานาชาติต่าง ที่ http://tinyurl.com/gsetacg

***โปรดช่วยกันกระจายและส่งให้มากที่สุดนะครับ ขอบคุณครับ

สนับสนุนแนวทางมดแดงล้มช้าง ของ คณะราษฎรเสรีไทย กับ ดร. เพียงดิน

ส่งข้อมูลลับผ่านช่องทางที่ปลอดภัยทางลิ้งค์ต่อไปนี้

http://tinyurl.com/o2rzao8

หรือที่นี่ http://tinyurl.com/pcqjppt

****ลิ้งค์ล่าสุด  http://tinyurl.com/gssuvm2

และรายงานการปฏิบัติงานและความคืบหน้าเครือข่าย ได้ที่ 4everche@gmail.com

----------------------

สนับสนุนการเผยแพร่โดย ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน และมหาวิทยาลัยประชาชน เพื่อสาธารณะประโยชน์ ในการสร้างจิตสำนึกทางประชาธิปไตย สันติวิธี และการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน

 

************************