Saturday, August 8, 2015

มดแดงล้มช้างคืออะไร? โดย ดร.เพียงดินDownload
มดแดงล้มช้างคืออะไร? โดย ดร.เพียงดินDownload
Friday, August 7, 2015

ทำไมจึงมีการเร่งรัดคดี 112 เป็นพิเศษ และกำหนดโทษสูงเกินปกติ ในระยะนี้??

ทำไมจึงมีการเร่งรัดจัดการกับประชาชนด้วยมาตรา 112 อย่างถี่และให้โทษแรงเกินปกติ?
ก. เพราะ สถาบันเสื่อมสุด ๆ แล้ว โฆษณาชวนเชื่อไม่ไหวแล้ว
ข.​เพราะ คนตาสว่างเต็มแผ่นดิน กอ.รมน. สรุปว่า เจ้าใกล้พัง
ค.​เพราะ ขบวนเปลี่ยนระบอบ ไม่เอาเจ้า กำลังแรงขึ้นทุกวัน
ง.​ เพราะ ขบวนโหนเจ้ากลัวเจ้าล้มแล้วจะไม่ได้เกาะ จึงต้องเร่งทำงาน
จ.​ ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
Other
Please Specify:
Poll Makerทำไมจึงมีการเร่งรัดคดี 112 เป็นพิเศษ และกำหนดโทษสูงเกินปกติ ในระยะนี้??

ทำไมจึงมีการเร่งรัดคดี 112 เป็นพิเศษ และกำหนดโทษสูงเกินปกติ ในระยะนี้??

ทำไมจึงมีการเร่งรัดจัดการกับประชาชนด้วยมาตรา 112 อย่างถี่และให้โทษแรงเกินปกติ?
ก. เพราะ สถาบันเสื่อมสุด ๆ แล้ว โฆษณาชวนเชื่อไม่ไหวแล้ว
ข.​เพราะ คนตาสว่างเต็มแผ่นดิน กอ.รมน. สรุปว่า เจ้าใกล้พัง
ค.​เพราะ ขบวนเปลี่ยนระบอบ ไม่เอาเจ้า กำลังแรงขึ้นทุกวัน
ง.​ เพราะ ขบวนโหนเจ้ากลัวเจ้าล้มแล้วจะไม่ได้เกาะ จึงต้องเร่งทำงาน
จ.​ ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
Other
Please Specify:
Poll Maker
ทำไมจึงมีการเร่งรัดคดี 112 เป็นพิเศษ และกำหนดโทษสูงเกินปกติ ในระยะนี้??

นิยาม"ประชาธิปไตย"ที่แตกต่างของนักคิด-นักเขียน ประชาชนควรเชื่อใคร? เครดิต JomVoiceDownload
นิยาม"ประชาธิปไตย"ที่แตกต่างของนักคิด-นักเขียน ประชาชนควรเชื่อใคร?Download
ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำคุก5ปี6เดือน"สอาด จันทร์ดี"คอลัมนิสต์วัย79 ข้อหาหมิ่น"เจิมศักดิ์"

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำคุก5ปี6เดือน"สอาด จันทร์ดี"คอลัมนิสต์วัย79 ข้อหาหมิ่น"เจิมศักดิ์"สองมาตรฐาน 

คือสิ่งสะท้อนผลงานของตุลาการไทยสู่เส้นทางการปฏิวัติประชาชน โดยปวงชนชาวไทย: การมีส่วนร่วมในการต่อสู้ของประชาชน

เรียน พี่น้องร่วมสายเลือดบนแผ่นดินสยามทุกท่านไม่ว่าท่านจะเป็นใคร มีภูมิหลังและสีเสื้อทางการเมืองใด ๆ  วันนี้เรามาถึงบทสรุปได้แล้ว ว่า ระบอบการเมืองการปกครองของไทย อันมีสถาบันกษัตริย์เป็นประมุขนั้น ไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตย  แต่เป็นระบอบเผด็จการที่กดขี่ ขูดรีด ทารุณ และละเมิดอำนาจประชาชน   และเป็นระบอบที่ใช้อำนาจกษัตริย์ล้มล้างอำนาจประชาชน  โดยมีเครื่องมือหลักคือ พรรคการเมืองอนุรักษ์นิยมและนักการเมืองไร้อุดมการณ์  ทหารของพระราชาที่กินเงินเดือนจากภาษีอากรของปวงชนชาวไทย ข้าราชการที่ไม่ได้รับใช้ปวงชนจริง กลไกตุลาการที่บิดเบี้ยว สื่อที่บิดเบือน และมวลชนที่ถูกชนชั้นปกครองหลอกลวงและหลอกใช้มาตลอด   และวันนี้ ความเสียหายที่ซ้ำซากและยาวนาน ได้มาถึงจุดที่นำประเทศไทยสู่จุดเสี่ยงที่สุดในรอบเกือบแปดสิบปีเลยก็ว่าได้  ดังนั้น ประชาชนจะต้องลุกขึ้นมารวมตัว ประสานแรง ประกาศจุดยืน และผลักดันให้ประเทศไทยพ้นจากระบอบเผด็จการราชาธิปไตย ที่มีองค์ประกอบของเครือข่ายหลักข้างต้น ก้าวสู่ระบอบสาธารณรัฐ คือรัฐนี้ เป็นของคนทุกคน ไม่ใช่ของใครตระกูลเดียว หรือกลุ่มอาชีพเดียว ที่ไม่ใช่ของปวงชนบนแผ่นดินสยามสิ่งที่ท่านทำได้ตอนนี้ (นอกเหนือจากสิ่งอื่นที่ท่านได้ทำอยู่แล้ว) คือ1. สมัครร่วมขบวนปฏิวัติ  โดยไม่ต้องใช้ชื่อจริงก็ได้ แต่ขอให้ติดต่อกันได้ และทราบภูมิลำเนากว้าง ๆ ว่ามาจากจังหวัดไหน  เพื่อการสานพลังในเวลานี้ ในการเตรียมการสำหรับงานสำคัญ ๆ ในอนาคต

http://tinyurl.com/pcqjppt2. ร่วมโหวตชื่อของเครือข่ายปวงชนชาวไทยทั่วโลก ที่จะร่วมกันกู้ชาติ ล้มช้าง สร้างชาติ

http://www.poll-maker.com/poll370658x40c549cc-14

3. ร่วมกันระดมสมองประเทศไทยในฝัน หลังล้มระบอบราชาธิปไตยแล้ว ควรเป็นอย่างไร?

http://tinyurl.com/ol83e2p

4. ร่วมเรียนรู้กับมหาวิทยาลัยประชาชน โดยพิมพ์คำว่า “มหาวิทยาลัยประชาชน” ใน Google แล้วติดตามสาระต่าง ๆ พร้อมเผยแพร่กันให้มากที่สุด

ด้วยศรัทธาในพลังประชาชน
piangdinการมีส่วนร่วมในการต่อสู้ของประชาชน

เรียน พี่น้องร่วมสายเลือดบนแผ่นดินสยามทุกท่านไม่ว่าท่านจะเป็นใคร มีภูมิหลังและสีเสื้อทางการเมืองใด ๆ  วันนี้เรามาถึงบทสรุปได้แล้ว ว่า ระบอบการเมืองการปกครองของไทย อันมีสถาบันกษัตริย์เป็นประมุขนั้น ไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตย  แต่เป็นระบอบเผด็จการที่กดขี่ ขูดรีด ทารุณ และละเมิดอำนาจประชาชน   และเป็นระบอบที่ใช้อำนาจกษัตริย์ล้มล้างอำนาจประชาชน  โดยมีเครื่องมือหลักคือ พรรคการเมืองอนุรักษ์นิยมและนักการเมืองไร้อุดมการณ์  ทหารของพระราชาที่กินเงินเดือนจากภาษีอากรของปวงชนชาวไทย ข้าราชการที่ไม่ได้รับใช้ปวงชนจริง กลไกตุลาการที่บิดเบี้ยว สื่อที่บิดเบือน และมวลชนที่ถูกชนชั้นปกครองหลอกลวงและหลอกใช้มาตลอด   และวันนี้ ความเสียหายที่ซ้ำซากและยาวนาน ได้มาถึงจุดที่นำประเทศไทยสู่จุดเสี่ยงที่สุดในรอบเกือบแปดสิบปีเลยก็ว่าได้  ดังนั้น ประชาชนจะต้องลุกขึ้นมารวมตัว ประสานแรง ประกาศจุดยืน และผลักดันให้ประเทศไทยพ้นจากระบอบเผด็จการราชาธิปไตย ที่มีองค์ประกอบของเครือข่ายหลักข้างต้น ก้าวสู่ระบอบสาธารณรัฐ คือรัฐนี้ เป็นของคนทุกคน ไม่ใช่ของใครตระกูลเดียว หรือกลุ่มอาชีพเดียว ที่ไม่ใช่ของปวงชนบนแผ่นดินสยามสิ่งที่ท่านทำได้ตอนนี้ (นอกเหนือจากสิ่งอื่นที่ท่านได้ทำอยู่แล้ว) คือ1. สมัครร่วมขบวนปฏิวัติ  โดยไม่ต้องใช้ชื่อจริงก็ได้ แต่ขอให้ติดต่อกันได้ และทราบภูมิลำเนากว้าง ๆ ว่ามาจากจังหวัดไหน  เพื่อการสานพลังในเวลานี้ ในการเตรียมการสำหรับงานสำคัญ ๆ ในอนาคต

http://tinyurl.com/pcqjppt2. ร่วมโหวตชื่อของเครือข่ายปวงชนชาวไทยทั่วโลก ที่จะร่วมกันกู้ชาติ ล้มช้าง สร้างชาติ

http://www.poll-maker.com/poll370658x40c549cc-14

3. ร่วมกันระดมสมองประเทศไทยในฝัน หลังล้มระบอบราชาธิปไตยแล้ว ควรเป็นอย่างไร?

http://tinyurl.com/ol83e2p

4. ร่วมเรียนรู้กับมหาวิทยาลัยประชาชน โดยพิมพ์คำว่า “มหาวิทยาลัยประชาชน” ใน Google แล้วติดตามสาระต่าง ๆ พร้อมเผยแพร่กันให้มากที่สุด

ด้วยศรัทธาในพลังประชาชน
piangdinPIANGDIN ACADEMY สำนักวิชาชาวดิน: ทำไม กษิต ภิรมย์ จึงจ้องตามล่าล้าง ดร.ทักษิณ?? (เค...

✿ แฉหมดเปลือก ปม "กษิต" โกรธ "นายกฯ ทักษิณ" 31 มีนาคม พ.ศ. 2552---------------"พ.ต.ท.ทักษิณ" กล่าวว่า "กระทรวงต่างประเ...

Posted by Yuthana Lorsamran on Wednesday, August 5, 2015

ทำไม กษิต ภิรมย์ จึงจ้องตามล่าล้าง ดร.ทักษิณ?? (เครดิต มติชน)

✿ แฉหมดเปลือก ปม "กษิต" โกรธ "นายกฯ ทักษิณ" 31 มีนาคม พ.ศ. 2552---------------"พ.ต.ท.ทักษิณ" กล่าวว่า "กระทรวงต่างประเ...

Posted by Yuthana Lorsamran on Wednesday, August 5, 2015

“จันทร์โอชา - วงศ์สุวรรณ” ศึกชิงเก้าอี้ ผบ.ทบ. คนที่ 39

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1438867668

“จันทร์โอชา - วงศ์สุวรรณ” ศึกชิงเก้าอี้ ผบ.ทบ. คนที่ 39http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1438867668

“จันทร์โอชา - วงศ์สุวรรณ” ศึกชิงเก้าอี้ ผบ.ทบ. คนที่ 39

Thursday, August 6, 2015

10 เมษา 53 ความจริงประเทศไทย part 1.wmv

เครดิต 10 เมษา 53 ความจริงประเทศไทย part 1.wmv https://youtu.be/tA_0TSob0Mw


10 เมษา 53 ความจริงประเทศไทย part 1.wmv https://youtu.be/tA_0TSob0Mw

เครดิต 10 เมษา 53 ความจริงประเทศไทย part 1.wmv https://youtu.be/tA_0TSob0Mw


การถ่ายทอดสด จากมหาวิทยาลัยประชาชน โปรดติดตามที่นี่Download

ทางออกประเทศไทย 6 ส.ค. 2558 ตอน สรุปสถานการณ์รายสัปดาห์ & เกมปาหี่กะลาแลนด์? โดย อ.ชูพงศ์-ดร.เพียงดิน ทางมหาวิทยาลัยประชาชน และ นปช.ยูเอสเอ

ทางออกประเทศไทย 6 ส.ค. 2558 ตอน สรุปสถานการณ์รายสัปดาห์ & เกมปาหี่กะลาแลนด์? โดย อ.ชูพงศ์-ดร.เพียงดิน ทางมหาวิทยาลัยประชาชน และ นปช.ยูเอสเอ


ทางออกประเทศไทย 6 ส.ค. 2558 ตอน สรุปสถานการณ์รายสัปดาห์ & เกมปาหี่กะลาแลนด์? โดย อ.ชูพงศ์-ดร.เพียงดิน ทางมหาวิทยาลัยประชาชน และ นปช.ยูเอสเอ

ทางออกประเทศไทย 6 ส.ค. 2558 ตอน สรุปสถานการณ์รายสัปดาห์ & เกมปาหี่กะลาแลนด์? โดย อ.ชูพงศ์-ดร.เพียงดิน ทางมหาวิทยาลัยประชาชน และ นปช.ยูเอสเอWednesday, August 5, 2015

มหาวิทยาลัย จะร่วมปฏิวัติประเทศได้อย่างไร? ชวนคิดชวนคุย โดย ดร.เพียงดิน ...Download

เพลง แทนความคิดถึง ร้องเพื่อความบันเทิงส่วนตัว เพื่อคนรู้ใจเท่านั้น

Back to Chiangmai by sompop sompopDownload
Download


Back to Chiangmai by sompop sompop โอว.. เชียงใหม่หกสิบปีที่แล้ว....

Download


Tuesday, August 4, 2015

หลักการของ กฏหมายจำกัดตัดสิทธิพลเมือง

ผลของการ ที่บัญญัติเอาหลักการของ กฏหมายจำกัดตัดสิทธิพลเมือง หรือ Bill of Attainder และ Bill of Pain and Penalties ไปใส่ไว้ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ ผลที่ได้คืออะไร?
นี่คือคำตอบ ที่ขอตอบ ให้ท่านผู้อ่านทั้งหลายได้ทราบ พอเป็นสังเขปในชั้นนี้
๑. เรื่อง กฏหมายจำกัดตัดสิทธิพลเมือง หรือ Bill of Attainder และ Bill of Pain and Penalties ที่ลงไว้แล้วในตอนที่ ๑ จะมีตอนที่สอง ตอนที่สาม จนจบโดยละเอียด

๒.เมื่อรัฐธรรมนูญ ที่กำลังจัดร่างอยู่นี้ ที่จริงต้องนับตั้งแต่รัฐธรรมนูญ ปีพ.ศ.๒๕๔๐ แล้ว จนมาถึง รัฐธรรมนูญในฉบับปัจจุบัน

๓. มีการยกร่าง และ นำมาประกาศใช้ ประกอบด้วยหลักการใหญ่ ที่เป็นโมฆะ คือ:

๓.๑. หลักการอนุญาตให้กระทำการได้ตามอำเภอน้ำใจ ของผู้มีอำนาจ
๓.๒. หลักการว่าด้วย กฎหมายจำกัดตัดสิทธิพลเมือง หรือ Bill of Attainder หรือ Bill of Pain and Penalties
๔. ซึ่งหลักการที่กล่าวมานี้ เป็นหลักการ ที่พลเมืองมีสิทธิ (Vested Rights) และ เป็นการใช้สิทธิ (Exercising of Powers from the Vested Rights) ของพลเมือง
๕. จึงทำให้รัฐธรรมนูญฉบับนั้นๆ ต้องตกเป็นโมฆะทั้งหมดทันที
๖. ทั้งนี้เพราะรัฐธรรมนูญเป็น กฏบัตรใหญ่ของประเทศ หรือ ตราสารสำคัญ ที่แสดงการ มีสิทธิ และ ใช้สิทธิแห่งพลเมือง ที่ต้องตราแสดงไว้ให้ปรากฏต่อนานาชาติ เพื่อรับทราบ

๗. เมื่อคุณไปจัดร่างรัฐธรรมนูญ ขึ้นมาในลักษณะนี้ จึงทำให้รัฐธรรมนูญฉบับใดก็ตาม
๘. ที่มีคุณลักษณะเช่นที่ว่านี้ ต้องตกเป็นโมฆะทั้งฉบับ เพราะไปขัดหลักการใหญ่ คือ the Separation of Powers

๙. ดั่งที่ทำให้สิ่งที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ในเรื่องการมีสิทธิ และใช้สิทธิของพลเมือง ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ตามหลักการแห่งรัฐธรรมนูญสากล หรือ ลัทธิรัฐธรรมนูญ อันเป็นสากล หรือ the Constitutionalism

๑๐. เมื่อปรากฏโดยแจ้งชัดว่า รัฐธรรมนูญของประเทศไทย มีหลักการ ทางกฏหมาย ที่ไปขัดกับ หลักการ ในเรื่องการมีสิทธิ และใช้สิทธิของพลเมือง ซึ่งหลักการที่ว่านี้ ถือกำเหนิดเกิดมาไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ - ๔๐๐ ปีแล้ว
๑๑. จึงต้องตกเป็นโมฆะ ทั้งฉบับ ไม่ใช่เฉพาะ มาตราใด มาตรา หนึ่งที่มีคุณลักษณะ ที่ขวาง กั้นต่อการมีสิทธิ(Vested Rights) และ การใช้สิทธิ (the Exercising of Powers from Vested Rights) ของพลเมือง
๑๒.หวังว่าท่านผู้อ่านทุกท่าน ที่มาอ่านบทความนี้ คงเข้าใจตามนี้โดยกระจ่างชัด.

หลักการของ กฏหมายจำกัดตัดสิทธิพลเมือง...มีอะไรที่คนไทยควรรู้???

ผลของการ ที่บัญญัติเอาหลักการของ กฏหมายจำกัดตัดสิทธิพลเมือง หรือ Bill of Attainder และ Bill of Pain and Penalties ไปใส่ไว้ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ ผลที่ได้คืออะไร?
นี่คือคำตอบ ที่ขอตอบ ให้ท่านผู้อ่านทั้งหลายได้ทราบ พอเป็นสังเขปในชั้นนี้
๑. เรื่อง กฏหมายจำกัดตัดสิทธิพลเมือง หรือ Bill of Attainder และ Bill of Pain and Penalties ที่ลงไว้แล้วในตอนที่ ๑ จะมีตอนที่สอง ตอนที่สาม จนจบโดยละเอียด

๒.เมื่อรัฐธรรมนูญ ที่กำลังจัดร่างอยู่นี้ ที่จริงต้องนับตั้งแต่รัฐธรรมนูญ ปีพ.ศ.๒๕๔๐ แล้ว จนมาถึง รัฐธรรมนูญในฉบับปัจจุบัน

๓. มีการยกร่าง และ นำมาประกาศใช้ ประกอบด้วยหลักการใหญ่ ที่เป็นโมฆะ คือ:

๓.๑. หลักการอนุญาตให้กระทำการได้ตามอำเภอน้ำใจ ของผู้มีอำนาจ
๓.๒. หลักการว่าด้วย กฎหมายจำกัดตัดสิทธิพลเมือง หรือ Bill of Attainder หรือ Bill of Pain and Penalties
๔. ซึ่งหลักการที่กล่าวมานี้ เป็นหลักการ ที่พลเมืองมีสิทธิ (Vested Rights) และ เป็นการใช้สิทธิ (Exercising of Powers from the Vested Rights) ของพลเมือง
๕. จึงทำให้รัฐธรรมนูญฉบับนั้นๆ ต้องตกเป็นโมฆะทั้งหมดทันที
๖. ทั้งนี้เพราะรัฐธรรมนูญเป็น กฏบัตรใหญ่ของประเทศ หรือ ตราสารสำคัญ ที่แสดงการ มีสิทธิ และ ใช้สิทธิแห่งพลเมือง ที่ต้องตราแสดงไว้ให้ปรากฏต่อนานาชาติ เพื่อรับทราบ

๗. เมื่อคุณไปจัดร่างรัฐธรรมนูญ ขึ้นมาในลักษณะนี้ จึงทำให้รัฐธรรมนูญฉบับใดก็ตาม
๘. ที่มีคุณลักษณะเช่นที่ว่านี้ ต้องตกเป็นโมฆะทั้งฉบับ เพราะไปขัดหลักการใหญ่ คือ the Separation of Powers

๙. ดั่งที่ทำให้สิ่งที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ในเรื่องการมีสิทธิ และใช้สิทธิของพลเมือง ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ตามหลักการแห่งรัฐธรรมนูญสากล หรือ ลัทธิรัฐธรรมนูญ อันเป็นสากล หรือ the Constitutionalism

๑๐. เมื่อปรากฏโดยแจ้งชัดว่า รัฐธรรมนูญของประเทศไทย มีหลักการ ทางกฏหมาย ที่ไปขัดกับ หลักการ ในเรื่องการมีสิทธิ และใช้สิทธิของพลเมือง ซึ่งหลักการที่ว่านี้ ถือกำเหนิดเกิดมาไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ - ๔๐๐ ปีแล้ว
๑๑. จึงต้องตกเป็นโมฆะ ทั้งฉบับ ไม่ใช่เฉพาะ มาตราใด มาตรา หนึ่งที่มีคุณลักษณะ ที่ขวาง กั้นต่อการมีสิทธิ(Vested Rights) และ การใช้สิทธิ (the Exercising of Powers from Vested Rights) ของพลเมือง
๑๒.หวังว่าท่านผู้อ่านทุกท่าน ที่มาอ่านบทความนี้ คงเข้าใจตามนี้โดยกระจ่างชัด.

กฏหมายจำกัดตัดสิทธิพลเมือง มีอะไรที่เราต้องยึดถือ?

ผลของการ ที่บัญญัติเอาหลักการของ กฏหมายจำกัดตัดสิทธิพลเมือง หรือ Bill of Attainder และ Bill of Pain and Penalties ไปใส่ไว้ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ ผลที่ได้คืออะไร?
นี่คือคำตอบ ที่ขอตอบ ให้ท่านผู้อ่านทั้งหลายได้ทราบ พอเป็นสังเขปในชั้นนี้
๑. เรื่อง กฏหมายจำกัดตัดสิทธิพลเมือง หรือ Bill of Attainder และ Bill of Pain and Penalties ที่ลงไว้แล้วในตอนที่ ๑ จะมีตอนที่สอง ตอนที่สาม จนจบโดยละเอียด

๒.เมื่อรัฐธรรมนูญ ที่กำลังจัดร่างอยู่นี้ ที่จริงต้องนับตั้งแต่รัฐธรรมนูญ ปีพ.ศ.๒๕๔๐ แล้ว จนมาถึง รัฐธรรมนูญในฉบับปัจจุบัน

๓. มีการยกร่าง และ นำมาประกาศใช้ ประกอบด้วยหลักการใหญ่ ที่เป็นโมฆะ คือ:

๓.๑. หลักการอนุญาตให้กระทำการได้ตามอำเภอน้ำใจ ของผู้มีอำนาจ
๓.๒. หลักการว่าด้วย กฎหมายจำกัดตัดสิทธิพลเมือง หรือ Bill of Attainder หรือ Bill of Pain and Penalties
๔. ซึ่งหลักการที่กล่าวมานี้ เป็นหลักการ ที่พลเมืองมีสิทธิ (Vested Rights) และ เป็นการใช้สิทธิ (Exercising of Powers from the Vested Rights) ของพลเมือง
๕. จึงทำให้รัฐธรรมนูญฉบับนั้นๆ ต้องตกเป็นโมฆะทั้งหมดทันที
๖. ทั้งนี้เพราะรัฐธรรมนูญเป็น กฏบัตรใหญ่ของประเทศ หรือ ตราสารสำคัญ ที่แสดงการ มีสิทธิ และ ใช้สิทธิแห่งพลเมือง ที่ต้องตราแสดงไว้ให้ปรากฏต่อนานาชาติ เพื่อรับทราบ

๗. เมื่อคุณไปจัดร่างรัฐธรรมนูญ ขึ้นมาในลักษณะนี้ จึงทำให้รัฐธรรมนูญฉบับใดก็ตาม
๘. ที่มีคุณลักษณะเช่นที่ว่านี้ ต้องตกเป็นโมฆะทั้งฉบับ เพราะไปขัดหลักการใหญ่ คือ the Separation of Powers

๙. ดั่งที่ทำให้สิ่งที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ในเรื่องการมีสิทธิ และใช้สิทธิของพลเมือง ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ตามหลักการแห่งรัฐธรรมนูญสากล หรือ ลัทธิรัฐธรรมนูญ อันเป็นสากล หรือ the Constitutionalism

๑๐. เมื่อปรากฏโดยแจ้งชัดว่า รัฐธรรมนูญของประเทศไทย มีหลักการ ทางกฏหมาย ที่ไปขัดกับ หลักการ ในเรื่องการมีสิทธิ และใช้สิทธิของพลเมือง ซึ่งหลักการที่ว่านี้ ถือกำเหนิดเกิดมาไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ - ๔๐๐ ปีแล้ว
๑๑. จึงต้องตกเป็นโมฆะ ทั้งฉบับ ไม่ใช่เฉพาะ มาตราใด มาตรา หนึ่งที่มีคุณลักษณะ ที่ขวาง กั้นต่อการมีสิทธิ(Vested Rights) และ การใช้สิทธิ (the Exercising of Powers from Vested Rights) ของพลเมือง
๑๒.หวังว่าท่านผู้อ่านทุกท่าน ที่มาอ่านบทความนี้ คงเข้าใจตามนี้โดยกระจ่างชัด.

Monday, August 3, 2015

Social Biz : สาระสำคัญ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ใหม่ 2558 (4 ส.ค. 58)Credit:  https://youtu.be/Ztg7sMlW0lg

Published on Aug 3, 2015

ติดตามชมรายการ Social Biz ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.00 - 11.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
----------------------------------------­---------------

ทางออกประเทศไทย อ.ชูพงศ์-ดร.เพียงดิน 3 ส.ค. 2558 ตอน ปฎิรูปไม่จำกัดเวลา ของเทือก

ทางออกประเทศไทย อ.ชูพงศ์-ดร.เพียงดิน 3 ส.ค. 2558 ตอน ปฎิรูปไม่จำกัดเวลา ของเทือก (แก้ไขสมบูรณ์แล้ว) ทางออกประเทศไทย อ.ชูพงศ์-ดร.เพียงดิน 3 ส.ค. 2558 ตอน ปฎิรูปไม่จำกัดเวลา ของเทือก

ทางออกประเทศไทย อ.ชูพงศ์-ดร.เพียงดิน 3 ส.ค. 2558 ตอน ปฎิรูปไม่จำกัดเวลา ของเทือก (แก้ไขสมบูรณ์แล้ว)

ทางออกประเทศไทย อ.ชูพงศ์-ดร.เพียงดิน 3 ส.ค. 2558 ตอน ปฎิรูปไม่จำกัดเวลา ของเทือก (แก้ไขสมบูรณ์แล้ว)

  

[8/3/15, 4:54:02 PM] Che Sereethai: คลิปล่าสุด ฉบับรวมไฟล์สมบูรณ์แล้ว

ทางออกประเทศไทย อ.ชูพงศ์-ดร.เพียงดิน 3 ส.ค. 2558 ตอน ปฎิรูปแบบไม่จำกัดเวลา ของเทือก และ ร. 10 ของ “คนเสื้อแดง” ??
https://youtu.be/CBoaZsvcOB0
http://tinyurl.com/q7r6fgw

http://piangdin4peace.blogspot.com/2015/08/3-2558.html
http://www.piangdinacademy.org/2015/08/3-2558.html

ดาวน์โหลด mp3 เพื่อการเผยแพร่:

http://tinyurl.com/nl8hw5n

http://www.mediafire.com/listen/72fnjnyr5srwqcj/Chupong-Piangdin-Aug3-2015-ReformwithoutanEnd.mp3

http://www.mediafire.com/listen/m5agh3upde3urqk/Chupong-Piangdinusa-2015-8-3.mp3

มิตรสหายท่านใด ยังไม่ได้เข้าร่วมกลุ่มมดแดงล้มช้าง  เชิญครับ  ขอบคุณครับ

https://www.facebook.com/groups/motdang4ever/

ขบวนประชาชน จากวิสัยทัศน์สู่ Actions ชวนคิดชวนคุย โดย ดร.เพียงดิน รักไท...Download
ขบวนประชาชน จากวิสัยทัศน์สู่ Actions ชวนคิดชวนคุย โดย ดร.เพียงดิน รักไท...Download
Sunday, August 2, 2015

เคยเห็นออง ซานซูจี พูดไหมครับ?​ Aung San Suu Kyi: 'There is no rule of law'


นายกยิ่งลักษณ์ ให้สัมภาษณ์ประมาณเกือบหกเดือนก่อนการรัฐประหาร ...


FMR THAI PM ABHISIT VEJJAJIVA INTERVIEW ON BBC WORLD NEWS

ย้อนดูอภิสิทธิ์แก้ตัว แต่ถูกตบหน้าด้วยภาพที่ค้านกับสิ่งที่พูดกับผู้สัมภาษณ์ ของ BBC


ย้อนดูอภิสิทธิ์แก้ตัว แต่ถูกตบหน้าด้วยภาพที่ค้านกับสิ่งที่พูดกับผู้สัมภาษณ์ ของ BBC

ย้อนดูอภิสิทธิ์แก้ตัว แต่ถูกตบหน้าด้วยภาพที่ค้านกับสิ่งที่พูดกับผู้สัมภาษณ์ ของ BBC


PIANGDIN ACADEMY สำนักวิชาชาวดิน: อเมริกา ก้าวไปอีกขั้น กับการสู้ภาวะโลกร้อน...

ด้วยการเพิ่มความเข้มของการลดการปล่อยคาร์บอนมอน็อกไซด์ จากโรงงานต่าง ๆ

BREAKING: On Monday, President Obama will release the final version of America's Clean Power Plan—the biggest, most...

Posted by The White House on Saturday, August 1, 2015


BREAKING: On Monday, President Obama will release the final version of America's Clean Power Plan—the biggest, most...

Posted by The White House on Saturday, August 1, 2015

อเมริกา ก้าวไปอีกขั้น กับการสู้ภาวะโลกร้อน...

ด้วยการเพิ่มความเข้มของการลดการปล่อยคาร์บอนมอน็อกไซด์ จากโรงงานต่าง ๆ


BREAKING: On Monday, President Obama will release the final version of America's Clean Power Plan—the biggest, most...

Posted by The White House on Saturday, August 1, 2015

BREAKING: On Monday, President Obama will release the final version of America's Clean Power Plan—the biggest, most...

Posted by The White House on Saturday, August 1, 2015

Nepali Mass Movement - 2062/63DownloadNepali Mass Movement - 2062/63DownloadMassacre of the royal family of Nepal (Aired: June 2001)Download
Massacre of the royal family of Nepal (Aired: June 2001) การสังหารหมู่ราชวงศ์เนปาลDownload