Tuesday, April 12, 2016

สารจาก ดร. ทักษิณ ชินวัตร

สารจาก ดร. ทักษิณ ชินวัตร
-
13 เมษายน 2559
-
ประเพณีสงกรานต์ถือเป็นวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมายาวนาน เป็นช่วงเวลาที่คนไทยทุกครอบครัวจะได้มาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากัน และสานความสัมพันธ์ร่วมกัน
-
ทุกวันนี้โครงสร้างประชากรของไทยเรากำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยเต็มขั้นในปี พ.ศ.2570 ที่จะมีคนสูงวัยมากกว่าคนวัยทำงาน ขณะเดียวกัน เยาวชนคนรุ่นใหม่ก็ต้องเป็นหลักให้พึ่งพิงมากขึ้นทั้งในเรื่องการศึกษาและการทำงาน ดังนั้นเราควรจะต้องแสวงหาวิธีที่อยู่ร่วมกันอย่างราบรื่นของคนสองวัย การอยู่ร่วมกันระหว่างเทคโนโลยีรุ่นใหม่และภูมิปัญญาประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมที่สืบต่อกันมา
-
ในวาระเทศกาลสงกรานต์ที่ครอบครัวได้อยู่กันพร้อมหน้านี้ จึงเป็นโอกาสที่ดีที่ผู้ใหญ่ก็จะได้เรียนรู้วิถีชีวิตและความคิดของเด็กรุ่นใหม่ และลูกหลานเองก็จะได้ใช้เวลาในการขอขมาในสิ่งที่ผิดพลั้งไปและรับฟังคำสอนที่ดีๆของผู้ที่เคยมีประสบการณ์มาก่อน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีร่วมกัน เห็นอกเห็นใจกัน ทำให้สังคมต่างวัยอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและก้าวหน้า
-
สงกรานต์ปีนี้ผมขออวยพรให้ทุกท่าน เริ่มต้นปีใหม่ไทยด้วยความรัก ความเข้าใจ และความหวังดีต่อกัน เพื่อผ่านพ้นความยากลำบากต่างๆที่เข้ามาในชีวิตและประสบแต่ความสุขความเจริญไปด้วยกันครับ
-
รักและห่วงใยพี่น้องไทยเสมอ
ดร. ทักษิณ ชินวัตร


No comments:

Post a Comment