Saturday, October 29, 2016

ดร. ปวิน ว่าด้วยการสืบอำนาจของร. 9 โดยรัชทายาท และบทวิพากษ์โดย ดร. เพียงดิน รักไทย

ดร.  ปวิน ว่าด้วยการสืบอำนาจของร. 9 โดยรัชทายาท และบทวิพากษ์โดย ดร. เพียงดิน รักไทย

****************************
หากท่านคิดดี หวังดี และมั่นใจในความดีของท่าน ขอให้ปาวารณาตัว ร่วมเป็นมดแดงล้มช้าง ได้ที่
หรือที่นี่ http://tinyurl.com/pcqjppt

หากลิ้งค์ข้างบนถูกบล็อก ให้ส่งรายละเอียดไปที่ 4everche@gmail.com โดยระบุ 1. ชื่อ (จัดตั้งหรือชื่อกลุ่ม)  2. จำนวนสมาชิกในเครือข่าย 3. จังหวัดและอำเภอ  4. อีเมล์  5. ไลน์หรือเบอร์โทรศัพท์  6. อาชีพของท่านหรือสมาชิก

หลักสิบประการ ของการปฏิวัติปวงชนมดแดงล้มช้าง.... ดร. เพียงดิน รักไทย 1 พ.ค. 2559

หลักสิบประการ ของการปฏิวัติปวงชนมดแดงล้มช้าง.... ดรเพียงดิน รักไทย  .. 2559
---------------------
***Download ร่างจดหมาย เพื่อส่งผู้นำนานาชาติต่าง  ที่ http://tinyurl.com/gsetacg
***โปรดช่วยกันกระจายและส่งให้มากที่สุดนะครับ ขอบคุณครับ
สนับสนุนแนวทางมดแดงล้มช้าง ของ คณะราษฎรเสรีไทย กับ ดรเพียงดิน
ส่งข้อมูลลับผ่านช่องทางที่ปลอดภัยทางลิ้งค์ต่อไปนี้
หรือที่นี่ http://tinyurl.com/pcqjppt
****ลิ้งค์ล่าสุด  http://tinyurl.com/gssuvm2
และรายงานการปฏิบัติงานและความคืบหน้าเครือข่าย ได้ที่ 4everche@gmail.com
----------------------
สนับสนุนการเผยแพร่โดย ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน และมหาวิทยาลัยประชาชน เพื่อสาธารณะประโยชน์ ในการสร้างจิตสำนึกทางประชาธิปไตย สันติวิธี และการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน

เปิดงบปี 2560 พบกลาโหมแตะ 2 แสนล้าน

เปิดงบปี 2560 พบกระทรวงศึกษาใช้เยอะสุด-กลาโหมแตะ 2 แสนล้าน
ข่าว  ข่าวการเมือง  เปิดงบปี 2560 พบกระทรวงศึกษาใช้เยอะสุด-กลาโหมแตะ 2 แสนล้าน
ดูบทความทั้งหมดของ Lheam-Thong  Lheam-Thong  Jun 24, 2016  0  3,471
162 Retweet 1 
163
shares
ผ่างบประมาณกระทรวงกลาโหมปี 2560 วงเงิน 2,733,000 ล้านบาท พบกระทรวงศึกษาธิการใช้เยอะสุด 519,292.5 ล้านบาท ขณะที่ กระทรวงกลาโหม เสนอ 214,347.4 ล้านบาท หวังเสริมสร้างความมั่นคงชาติ

หลังจากที่วานนี้ (23 มิ.ย. 59) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีการอภิปรายชี้แจงถึงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. ก่อนที่ สนช. จะมีการพิจารณาและเห็นชอบรับหลักการในวาระที่ 1 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณแผ่นดิน, กระทรวงกลาโหม, กองทัพบก 

โดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่า การจัดทำกรอบงบประมาณดังกล่าว เพื่อผลักดันให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ มีวงเงินงบประมาณรายจ่ายปี 2560 อยู่ที่ 2,733,000 ล้านบาท ขณะที่รายได้จะอยู่ที่ 2.343 ล้านล้านบาท ทำให้เป็นงบประมาณขาดดุล 3.9 แสนล้านบาท และยืนยันว่าการเบิกจ่ายของภาครัฐจะต้องมีประสิทธิภาพ ส่วนการจัดเก็บรายได้คาดว่าจะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ภายใต้การประมาณการเศรษฐกิจในปี 2560 จะขยายตัวร้อยละ 3.7 – 4.2 นั้น

วันนี้ (24 มิ.ย. 59) ได้มีการเปิดเผยถึงรายละเอียดของงบประมาณดังกล่าว ที่นำไปใช้พัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ด้วยการวางยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณไว้ 6 ด้าน คือ

1.ความมั่นคงและการต่างประเทศ 157,155.5 ล้านบาท
2.การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 323,656.4 ล้านบาท
3.การพัฒนาคนและส่งเสริมศักยภาพคน 231,894.4 ล้านบาท
4.การแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน 241,149.1 ล้านบาท
5.การจัดการน้ำ และสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 110,156.6 ล้านบาท
6.การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 330,410.6 ล้านบาท

โดยกระทรวงที่เสนอใช้งบประมาณสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่
-กระทรวงศึกษาธิการ 519,292.5 ล้านบาท
-กระทรวงมหาดไทย 324,012 ล้านบาท
-กระทรวงการคลัง 218,633.1
-กระทรวงกลาโหม 214,347.4 ล้านบาท
และกระทรวงคมนาคม 152,726.4 ล้านบาท

ซึ่งในส่วนการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงกลาโหม วงเงิน 214,347.4 ล้านบาทนั้น แบ่งเป็นดังนี้

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 9,150 ล้านบาท
-แผนงานบุคลากรของภาครัฐ 4,744 ล้านบาท
-แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ 4,186 ล้านบาท
-แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง ได้แก่ ความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านความมั่นคง และการป้องกันประเทศ รวม 219.5 ล้านบาท

กองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน 16,292 ล้านบาท
-เสริมสร้างศักยภาพกองทัพและระบบป้องกันประเทศ 5,790 ล้านบาท
-เงินราชการลับ 54,822,000 บาท

กองทัพบก จำนวน 104,411 ล้านบาท
-เสริมสร้างศักยภาพกองทัพและระบบป้องกันประเทศ 43,635 ล้านบาท
-เงินราชการลับ 290 ล้านบาท
-พัฒนาความสามารถของกองทัพ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 1,973 ล้านบาท

กองทัพเรือ จำนวน 41,321 ล้านบาท
-ให้ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม จำนวน 19,774 ล้านบาท
-เสริมสร้างยุทโธปกรณ์ 838.5 ล้านบาท
-เสริมสร้างกำลังกองทัพผูกพันข้ามปีงบประมาณ 6,627 ล้านบาท
-ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศ 1,870 ล้านบาท

กองทัพอากาศ จำนวน 39,165 ล้านบาท
-เสริมสร้างศักยภาพกองทัพและระบบป้องกันประเทศหวังให้เป็นกองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน 22,265 ล้านบาท
-เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน 247.7 ล้านบาท

ทั้งนี้จากการตรวจสอบพบว่า งบประมาณกระทรวงกลาโหมในปี 2560 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2559 จำนวน 7,886.1 ล้านบาทหรือ 3.8%

ข้อมูลจาก posttoday.com

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com

MThai News

Fwd: เครือข่ายมดแดงล้มช้าง Official sent you a video: "ทุบโต๊ะข่าว : ยึดทรัพย์ 68 ล้าน ลูกสาวนายพลคนสนิท "พล.อ.ชวลิต" 04/12/57"


ยึดทรัพย์ 68 ล้าน ลูกสาวนายพลคนสนิท "พล.อ.ชวลิต" 04/12/57
ทุบโต๊ะข่าว : ยึดทรัพย์ 68 ล้าน ลูกสาวนายพลคนสนิท "พล.อ.ชวลิต" 04/12/57
รายการทุบโต๊ะข่าว ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ Amarin TV
เวลาออกอากาศ จันทร์-ศุกร์ เวลา ...
©2016 YouTube, LLC 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066

พ่อของแผ่นดิน ฯลฯ

พ่อของแผ่นดิน 
TC SPKD03AA Father Land การยกย่องเทิดทูนกษัตริย์ให้เป็นยิ่งกว่าพ่อแท้ๆของประชาชนทุกคน

ท่านผู้สำเร็จราชการ 
TC SPKD03BB Mr. Regent การขึ้นเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ทั้งๆที่มีรัชทายาทสูงอายุอยู่แล้ว

อาลัยในหลวง 
TC SPKD03CC Sad Prince ข้อสังเกตการชี้แจงงว่าองค์รัชทายาทยังคงเศร้าโศกจึงยังไม่มีการแต่งตั้งกษัตริย์องค์ใหม่
ตอบแทนแผ่นดิน  
TC SPKD03DD Land Repay รัชทายาทสามารถสืบทอดบัลลังก์ได้ทันทีเพราะเป็นภาระหน้าที่จำเป็นอยู่แล้ว
พระผู้สืบราชสมบัติ 
TC SPKD03EE Royal Treasury เรื่องของการสืบราชสมบัติต่อจากกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่และมั่งคั่ง
พระเจ้าอยู่หัวของปวงชน 
TC SPKD03FF King of Thai People ความอาลัยอาดูรของพสกนิกรและสถานการณ์การสืบราชสมบัติ
องค์สยามมกุฎ 
TC SPKD04AA Crown Regent สถานการณ์ที่ผลิกผันช่วงเปลี่ยนผ่านรัชกาล
จงรักและภักดี 
TC SPKD04BB Beloved Crown Prince สถานการณ์ของรัชทายาทืที่ยังต้องรอการสถาปนาขึ้นเป็นกษัตริย์

Friday, October 28, 2016

เอกสารบันทึกการประชุม ณ กองกิจการในพระองค์ฯ พระที่นั่งอัมพรสถาน

เอกสารบันทึกการประชุม ณ กองกิจการในพระองค์ฯ พระที่นั่งอัมพรสถาน
 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ออกมา
ขบวนการขัดขวางการขึ้นสืบราชสันตติวงศ์คงต้องคิดหนักและปรับแผนว่าจะรุกต่อหรือถอย
      ประเมินว่าถ้ารุกต่ออาจแรง
      ถ้าถอยยังมองไม่ออกว่าจะถอยอย่างไร เพราะติดกับดักกันทั้งขบวนประกอบด้วย 
       1.พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หน.คสช.นรม.(ครม.ไม่นำพระนามองค์พระรัชทายาทเสนอ รัฐสภาเพื่อประกาศการขึ้นสืบราชสันตติวงศ์ตามกฎมณเทียรบาล พ.ศ.2467 ในคราวเดียวกัน หลังประกาศการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ) 
       การอ้างพระราชบัณฑูรสมเด็จพระบรมนั้น เป็นคนละกรณีกับการประกาศสืบราชสันตติวงศ์
      เหตุผลเพราะมิใช่การประกาศจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเศก
       ต่อมาวันรุ่งขึ้น รองประธาน สนช.(2) ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อฯ ความว่า"ประธานองค์มนตรีขึ้นเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์โดยอัตโนมัติ"
       2. เมื่อ พสกนิกรในพระองค์ทั้งประเทศทราบถึงการกระทำ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของ คสช.สนช.(คณะบุคคลผู้อ้างว่าเป็น รัฐบาล และเป็น สนช.เพราะการเข้ามาสู่อำนาจด้วยการยึดอำนาจการปกครองแผ่นดินในระบอบประชาธิปไตย คือ "การก่อการกบฎต่อแผ่นดิน หรือ Junta ดังที่รัฐสภา EU ลงมติ ใน 8 ตุลาคม พ.ศ.2558 ) จึงออกมาทักท้วงต่อการกระทำดังกล่าว ด้วยความจงรักภักดีต่อองค์พรรัชทายาทซึ่งจะขึ้นสืบราชสันตติวงศ์ เพื่อทรงบรมราชาภิเศกเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ พระองค์ต่อไป ทางสื่อ Social Media อย่างแพร่หลาย
      3.นายวิษณุ เครืองาม ผู้ได้รับการแต่งตั้ง จาก คสช.ให้ดำรงตำแหน่ง นอง นรม.ฝ่ายกฎหมาย ในฐานะผู้ชำนาญการด้านกฎหมาย Expert ไม่ชี้แนะหรือให้คำปรึกษาแก่ ครม.หรือ นรม.ให้ดำเนินการไปตาม นิติโบราณราชประเพณี ว่าด้วยกฎมณเทียรบาล พ.ศ.๒๔๖๗
      การออกมาจีบ
จีบคอชี้แจงอย่างพัลวันว่าการขึ้นดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์นั้น "ขออย่าให้มองไปที่ชื่อบุคคล ขอให้มองที่ตำแหน่ง ประธานองค์มนตรีและผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์"โดยอ้างว่าเป็นไปตาม รธน.๒๕๕๐ นั้น คนพูด พูดกันส่งเดชเลื่อนลอย ขาดที่มาต้นตอแหล่งข่าวขออย่าให้ประชาชนหลงเชื่อก่อให้เกิดความสับสน ในการจัดแถลงข่าวและให้สัมภาษณ์สื่ออย่างเป็นทางการ เพื่อปกป้อง รองประธาน สนช.(2) นายพีระศักดิ์ พอจิต ซึ่งเข้าข่ายความผิดตาม ป.อาญา ม.๑๑๒ และ ป.อาญา ม.๑๑๓ นั้น
       4.พ.ต.ต.เสงี่ยม สำราญรัตน์ (ตัวจริง เสียงจริง)ได้ติดตามการยกร่าง รธน.มาตั้งแต่ปี  พ.ศ.2539 ประกาศใช้ ปี 2540 (โดยอ้างว่าเป็น รธน.ฉบับ ประชาชน) โดยนำเอาองค์กรอิสระมาใส่เพื่อคานอำนาจและทำลายหลักการประชาธิปไตย ระบอบประชาธิปไตยจึงไม่สามารถเกิดและเดินได้อย่างราบรื่น เพราะการบิดเบือน ของ บวรศักดิ์ วิษณุ มีชัย นักเรียนนอกรั้ว "เนติโจราบริกร" มิใช่ปล่อยข่าวเลื่อนลอยแต่พูดเพื่อให้พสกนิกรเห็นว่าพวกคุณกำลังใช้รัฐธรรมนูญ แต่ฉบับ พ.ศ.๒๕๔๐ จนถึงฉบับปัจจุบัน  เป็นเครื่องมือในการสกัดกั้น และขัดขวางสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ในการขึ้นสืบราชสันตติวงศ์      ดังความใน 
          หมวด ๒
      พระมหากษัตริย์
  มาตรา ๑๘ - มาตรา ๒๐
             และ
  มาตรา ๒๑ - มาตรา ๒๕
      นี่หรือความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเกิดจากความฉ้อฉล ตลบตะแลง บิดกฎหมายให้เกิดช่องทางหาประโยชน์เข้าขบวนการพวกพ้องตนเอง
       โดยมีหัวขบวนคือ ประธานองค์มนตรี องค์มนตรีบางคน นายอานันท์ ปัณยารชุน นายสิทธิ์ เศวตศิลา ร่วมกันปล่อยข่าวและให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนต่างประเทศอันเข้าข่ายอาฆาตมาดร้ายและความเข้าใจผิดในตัวสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ซึ่งบุคคลคณะบุคคดังกล่าวรวมถึงบุคคลในขบวนไม่อยู่ในสถานะจะมาวิพากย์วิจารณ์นัชทายาทได้
       บุคคลและคณะบุคคลดังกล่าวได้กระทำการบังอาจมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดกระแสควขามเข้าใจในตัวพระองค์ผิด
      จึงสมควรถูกดำเนินการจัดการตามกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒
       เพื่อเป็นการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และรัชทายาท ในฐานะพสกนิกรชาวไทยผู้จงรักภักดี ได้โปรดเดินทางไปแจ้งความร้องทุกข์ได้ที่สถานีตำรวจทุกแห่งทั่วประเทศ
      ขอบพระคุณ
     พ.ต.ต.เสงี่ยม สำราญรัตน์
      29 ตุลาคม 2559
      เวลา 07.14 น.

Tuesday, October 25, 2016

ความจริงของ cp จากวงใน ที่คุณรู้แล้วคุณต้องตะลึง


ความจริงของ cp ที่คุณรู้แล้วคุณต้องตะลึง

หลังได้ทำงานกะ cp มานานนับสิบปี ดิฉันรู้ได้อย่างแน่นอนว่า cp นี้ไม่ธรรมดาเลย ความคิดสุดท้ายคือ รวบยอดประเทศไทย ทำงานกะเจ้าสัวมานาน ทำไมดิฉันจะไม่รู้ความคิดนี้ กลยุทธทุกอย่าง ล้วนเสแสร้งและเอาเปรียบ พี่น้อง คนยากคนจน กลยุทธ กะบีบให้ตายคามือ คือ สิ่งที่เจ้าสัวพร่ำบ่นให้ฟังประจำ การทำธุรกิจทุกอย่าง ในที่ประชุมพูดกันนั้น เนื้อหาหลักๆ ก็คืออำนาจต่อรอง  พูดวกวนกันอยู่ประเด็นเดียวจริงๆ คือทำอย่างไรจะทำให้มีอำนาจต่อรองมากที่สุด  ดิฉันมาตามดู ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ ไม่เคยมีคู่ค้ารายไหน ที่ไม่ถูก cp เอาเปรียบ บางราย สิ้นเนื้อประดาตัวแถมเป็นหนี้เป็นสิน ดิฉัน ได้ข่าวมาหลายรายว่า ว่าเกษตรกร บางรายถึงกะฆ่าตัวตาย  ดูอย่างประเด็น siam banana นั้น เป็นจริงทุกประการ ความจริงยังมีประเด็นเหล่านี้อีกมากมาย ที่ยังไม่มีใครพูดถึง
               ในภาคเหนือและอีสาน cp รู้มานานแล้ว ว่า การปลูกข้าวโพดแบบล้างผลาญป่า แต่ก็ทำเฉยเสีย น้ำหลากดินโคลนถล่ม คนตายที่เพชรบูรณ์ น้ำก้อ น้ำชุน เจ้าสัวก็รู้อยู่แก่ใจว่าเกิดจากการบุกรุกแผ้วถางป่าปลูกข้าวโพด แต่ ก็ได้ใช้กำลังภายใน บิดเบือนว่า เป็นการทำไร่ขิง แทน หมอกควันในภาคเหนือ cp ก็รู้มานานแล้วว่า เกิดจากการแผ้วถางป่าของชาวบ้าน เพื่อปลูกข้าวโพด น้ำหลากดินโคลนถล่มที่น่าน cp ก็รู้มานานแล้วว่าเกิดจากฝีมือของตัวเองทั้งนั้น แต่ก็ทำเฉยเสีย  สิ่งที่ cp ทำไว้ในภาคเหนือ คือทำลายป่า จนน้ำไม่เหลือในเขื่อน และ น้ำเค็มหนุน จนข้าวในภาคกลางตาย และ น้ำประปาเค็ม เรื่องแรงงานทาส ปลาป่น มีผู้ให้คำแนะนำว่า ไม่ควรทำ แต่ cp ไม่เคยสนใจ มีผู้ทักท้วงในห้องประชุมหลายครั้ง แต่ ท่านประธาน กลับทำเฉยเสีย แถมแนะนำให้แอบซื้อมาทอดหลังๆ เพื่อ ตบตาผู้คน ใครเขียนด่า cp ก็มีหน่วยจัดการ ซื้อ สื่อให้หมด จ่ายไม่อั้น แถมจ้างนักวิชาการ เขียนเชียร์ ในสื่อสังคมออนไลน์ ก็ซื้อ admin ไว้หมดแล้ว เพื่อคอยตามลบข่าวร้ายของ cp ให้หมด  ระดับรัฐบาลและ คนในกองทัพ cp ก็จ่ายเงินดูแลหมด แบบไม่อั้น ท่านประธานดูจะมั่นใจมาก แต่ สิ่งที่ cp พลาดและไม่มีทางจะแก้ตัวได้เลย คือ การเอาเปรียบคนอื่น ในห้องประชุม จึงไม่มีใครกล้าค้าน แต่ท่านประธานดูจะกลัว social media เอามากๆ
        เพื่อการขึ้นไปเทียบ กะ samsung บริษัท ยักษ์ในเอเซียและทั่วโลก cp ทำได้ทุกอย่าง หากทำให้กิจการขยายใหญ่โตขึ้น จะผิดศีลธรรม ดูไม่เหมาะไม่งาม อย่างไร cp ไม่เคยสนใจ ท่านประธาน พูดถึง samsung บ่อย อาจเพราะเป็น เอเซียเหมือนกัน  แต่หาเทียบได้ไม่ เพราะ สายงานและความคิด อ่อนว่าเค้ามาก เค้าขายสินค้าเทคโนโลยี ทุกอย่างเกิดจากมันสมอง และผลงานวิจัยของคน แต่ เงินทุกบาทของ cp เกิดจาก การเอาเปรียบคนเล็กคนน้อย คนยากคนจน การลอกเลียนแบบ การทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คิดจะไปเทียบกะเค้าจึงไม่มีทางเป็นไปได้  ข้อนี้ทุกคนรู้ดี แต่หากพูดออกไป มีหวัง โดนท่านประธานเฉดหัวโดนไล่ออกจากงานแน่
บริษัทยักษ์ใหญ่ ที่มีมาตรฐาน ทั้งหลายทั่วโลก เค้าทำธุรกิจด้วยความเป็นธรรม สินค้าของเค้ายังอยู่ยั่งยืน แต่ แนวคิด ของ cp โดยมีท่านประธานเป็นผู้ชี้นำ นั้น หาได้คิดเรื่องพวกนี้ไม่ cp จึงอยู่เบื้องหลังของทุกรัฐบาล ไม่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐ เพราะ เราซื้อไว้หมดแล้ว คือกะรวยทางลัด อย่างเดียวเท่านั้น สิ่งที่สังคมพูดถึง จริงๆ ดิฉันว่ายังน้อยกว่า ความเลวร้ายของ cp ในความเป็นจริงอีกมาก  เขียนไป อาจโดนสอบสวนและ ไล่หาตัวคนเขียนบทความนี้ และเสี่ยงต่อการตกงานแต่ ดิฉัน เชื่อว่า ความถูกต้องความเป็นธรรมเท่านั้น จึงจะทำให้บริษัท อยู่รอดได้ จะเสี่ยงขนาดไหนก็ต้องเขียนให้สังคมรับรู้
                               ผู้รักความเป็นธรรม

...ขอขอบคุณข้อมูล จาก ดร.สุมน  ฤทธิกัน ......ที่บอกต่อกันมา

Sunday, October 23, 2016

Paul Handley ผู้แต่ง The King Never Smiles คิดอย่างไรกับอดีตกษัตริย์ภูมิพล ในวันนี้

Paul Handley ผู้แต่ง The King Never Smiles คิดอย่างไรกับอดีตกษัตริย์ภูมิพล ในวันนี้

****************************
หากท่านคิดดี หวังดี และมั่นใจในความดีของท่าน ขอให้ปาวารณาตัว ร่วมเป็นมดแดงล้มช้าง ได้ที่
หรือที่นี่ http://tinyurl.com/pcqjppt

หากลิ้งค์ข้างบนถูกบล็อก ให้ส่งรายละเอียดไปที่ 4everche@gmail.com โดยระบุ 
1. ชื่อ (จัดตั้งหรือชื่อกลุ่ม)  2. จำนวนสมาชิกในเครือข่าย 3. จังหวัดและอำเภอ  4. อีเมล์  5. ไลน์หรือเบอร์โทรศัพท์  6. อาชีพของท่านหรือสมาชิก

ความลับของท่าน ดร. เพียงดิน รักไทย คุ้มครองให้อย่างดีที่สุด ตลอดเกือบสองปีที่ผ่านมา ไม่เคยมีใครถูกจับเพราะรายชื่อรั่วไหลเลยทีมตะกร้อมาเลย์ ไม่ไว้หน้างานศพกษัตริย์ภูมิพล walk out จากนัดชิงตะกร้อคิงส์คัพ!!!

ไทยส่งตัวแทนเจรจากูเกิล “สั่งปิดเว็บหมิ่น-โพสต์จาบจ้วงในหลวงด่วน” กูเกิลเปิดปากรับ “ที่ผ่านมาปิดแค่ไม่ให้คนไทยเห็น!”

ไทยส่งตัวแทนเจรจากูเกิล "สั่งปิดเว็บหมิ่น-โพสต์จาบจ้วงในหลวงด่วน" กูเกิลเปิดปากรับ "ที่ผ่านมาปิดแค่ไม่ให้คนไทยเห็น!" 

ไทยส่งตัวแทนเจรจากูเกิล "สั่งปิดเว็บหมิ่น-โพสต์จาบจ้วงในหลวงด่วน" กูเกิลเปิดปากรับ "ที่ผ่านมาปิดแค่ไม่ให้คนไทยเห็น!"
Facebook 32.549kTwitterLINE
แชร์ 32.549k
เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ – เมื่อวานนี้(22 ต.ค)ตัวแทนของรัฐบาลไทยเข้าพบกับบริษัทเสิร์ชเอ็นจินชื่อดัง กูเกิล ดำเนินการร้องให้ลบเว็บหมิ่นและการโพสต์จาบจ้วง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ร.๙ หลังที่ผ่านมารัฐบาลไทยพบว่ามีไม่ต่ำร้อยยังเข้าได้ทั่วโลกกระทบความมั่นคงชาติ ด้านกูเกิลยอมรับ นำเว็บโพสต์หมิ่นจาบจ้วงออกจากการค้นหาเฉพาะเซิร์ฟเวอร์กูเกิลไทยเท่านั้น
      
      ยูพีไอรายงานเมื่อวานนี้(22 ต.ค)ว่า ตัวแทนจากรัฐบาลไทยเข้าพบกับบริษัทเสิร์ชเอ็นจินชื่อดัง กูเกิล ในวันเสาร์(22 ต.ค)เพื่อร้องให้ทางกูเกิล ***ลบเว็บไซต์ที่หมิ่นและข้อความโพสต์จาบจ้วงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ร.๙ ออกจากรายชื่อระบบการค้นหาของทางบริษัท***
      
      ไทยซึ่งเป็นประเทศที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขมีกฎหมายอาญามาตรา 112 ปกป้องพระประมุขของประเทศ รวมไปถึงพระราชินี องค์รัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน ไม่ให้ดูหมิ่น จาบจ้วง หรือทำร้าย โดยกฎหมายอาญามาตรา 112 นั้นเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของราชอาณาจักร อ้างอิงจากฎหมายอาญามาตรา 7 และทำให้การกระทำใดๆที่ดูหมิ่น จาบจ้วง หรือทำร้ายต่อกลุ่มบุคคลดังกล่าว ที่ถึงแม้จะกระทำนอกราชอาณาจักรไทยยังสามารถนำตัวมาลงโทษในไทยได้ ซึ่งโทษการละเมิดกฎหมายหมิ่นฯอยู่ที่ถูกจำคุก 3-15 ปี
      
      ทั้งนี้ในอดีตที่ผ่านมา ทางกูเกิลได้อ้างต่อรัฐบาลไทยว่า ทางบริษัทจะพิจารณาคำขอของรัฐบาลไทย เพื่อจะดูว่าเนื้อหาที่เกิดขึ้นนั้นตรงกับขอบเขตของกฎหมายอาญามาตรา 112หรือไม่ ยูพีไอระบุว่า ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา ทางบริษัทเสิร์ชเอ็นจินสหรัฐฯได้ทำการลบรายชื่อเว็บไซต์และข้อความหมิ่นจำนวน 1,300 ออกจากระบบการค้นหาตามการร้องเรียนของรัฐบาลไทย ถึงแม้ว่าทางกูเกิลจะยืนยันเนื้อหาเหล่านี้จะไม่ตรงกับมาตรฐานการตัดสินของทางกูเกิลที่ใช้ในการพิจารณาการนำเว็บไซต์และข้อความเหล่านี้ออกจากระบบการค้นหารายชื่อของทางบริษัท ซึ่งเป็นที่รู้กันว่าธุรกิจเสิร์จเอ็นจินนั้นคล้ายกับสมุดโทรศัพท์หน้าเหลือง หากมีรายชื่ออยู่ในระบบการค้นหาน้อย ทางบริษัทย่อมไม่สามารถทำเงินได้ และการมีจำนวนเว็บไซต์บนระบบค้นหาของทางบริษัทเป็นเสมือนหลักประกันรายได้ของกูเกิลอย่างหนี่ง
      
      "เรามีนโยบายที่ชัดเจนและแเน่นอนสำหรับคำขอของรัฐบาลทั่วโลกในการนำเว็บไซต์และข้อมูลออกจากระบบการค้นหา และทางบริษัทจะยังคงปฎิบัติให้เป็นไปตามนโยบายนี้" โฆษกของกูเกิลแถลต่อ ABC สื่ออสเตรเลีย
      
      อย่างไรก็ตาม ทางกูเกิลยอมรับว่า ***ที่ผ่านมาทางบริษัทกูเกิลได้ทำเพียงแต่การนำเว็บไซต์หมิ่นและข้อความโพสต์จาบจ้วงออกจากระบบการค้นหาข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์ในไทยเท่านั้น แต่ทว่าทั้งเว็บไซต์หมิ่นและข้อความโพสต์จาบจ้วงยังคงปรากฏอยู่บนเว็บไซต์กูเกิลทั่วโลก*** รายงานจากแถลงการณ์ของบริษัทกูเกิล


ที่มา manager