Saturday, June 9, 2018

สู่ปีที่ห้ารัฐประหาร คสช. สิ่งที่เกิดขึ้นและหายไปในการเมืองไทย

สู่ปีที่ห้ารัฐประหาร คสช. สิ่งที่เกิดขึ้นและหายไปในการเมืองไทย

"มีเผด็จการทหารหรือผู้นำรัฐประหารไม่กี่คนเท่านั้นที่ดูจะมีขีดความสามารถทางการเมือง… [ดังนั้นจึง] ไม่มีเหตุผลที่ดีอะไรที่จะถามว่า เหตุใดบรรดานายพล พันเอก หรือพันตรีทั้งหลายจะเป็นนักการเมืองที่ดีได้"

ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมาเป็นวาระครบรอบสี่ปีของการรัฐประหารของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควรในการเมืองไทย และกำลังก้าวสู่ปีที่ห้าอย่างไม่น่าเชื่อ

เพราะว่าที่จริงแล้วแทบจะไม่มีใครคาดคิดเลยว่า คณะรัฐประหาร คสช. จะมีชีวิตอยู่ได้นานเช่นนี้

เนื่องจากรัฐบาลทหารก่อนหน้านี้มีอายุอยู่ไม่นานนัก ผู้นำทหารในอดีตเข้าสู่เวทีการเมืองด้วยภารกิจในการล้มล้างทั้งรัฐบาลเก่าและกติกาการเมืองเดิม และสร้างกติกาใหม่ด้วยการร่างรัฐธรรมนูญใหม่

พร้อมกับเตรียมการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองด้วยการเลือกตั้ง

บทประเมิน

รัฐบาลทหารในอดีตหลังจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในปี 2516 ตระหนักดีว่า ยิ่งอยู่ในอำนาจนาน ก็ยิ่งเป็นผลร้ายทั้งต่อรัฐบาลทหาร และต่อสถาบันกองทัพโดยตรงอีกด้วย เพราะความล้มเหลวของรัฐบาลทหารในการบริหารประเทศย่อมมีผลกระทบต่อกองทัพโดยตรงไม่มากก็น้อย

แต่จะปฏิเสธว่าไม่มีผลกระทบต่อสถาบันกองทัพเลยนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้

เพราะรัฐบาลทหารดำรงอยู่ได้ด้วยการค้ำจุนของกองทัพ และบุคลากรในรัฐบาลก็มาจากกองทัพ

จนต้องยอมรับว่ากองทัพมีสถานะเป็น "เครื่องมือหลัก" ของการยึดอำนาจและเป็น "เสาหลัก" ของรัฐบาลทหาร เพราะหากจินตนาการถึงสภาวะที่รัฐบาลทหารไม่มีกองทัพเป็นเครื่องค้ำประกันและเป็นเครื่องมือในการควบคุมทางการเมืองแล้ว ชีวิตของรัฐบาลทหารเช่นนี้คงสั้นอย่างมาก

นอกจากนี้ คงต้องยอมรับความเป็นจริงที่ว่า ด้วยความเป็นรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหาร ทำให้มีข้อจำกัดในตัวเองอย่างมากไม่ว่าจะมองในเวทีภายในหรือภายนอกก็ตาม

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีสถานะที่เป็นรัฐบาลทหารนั้น ไม่มีความชอบธรรมในตัวเองตั้งแต่แรกเริ่มของการยึดอำนาจแล้ว

ฉะนั้น ความสำเร็จในการยึดอำนาจจึงเป็นคนละประเด็นกับความชอบธรรมทางการเมืองของรัฐบาล

และแม้นว่าจะสร้างภาพรัฐบาลทหารว่าเป็น "รัฏฐาธิปัตย์" เพื่อให้เกิดความเชื่อว่าอำนาจอยู่ในมือของฝ่ายรัฐประหารเป็นอำนาจที่ชอบธรรมในตัวเอง

แต่ก็ถูกท้าทายจากฝ่ายต่างๆ อย่างมาก อีกทั้งความท้าทายอย่างสำคัญมาจากความเปลี่ยนแปลงของ "ภูมิทัศน์" ทางการเมืองทั้งภายในและภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นโลกสมัยใหม่ที่ถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่

ดังนั้น แม้จะโฆษณาชวนเชื่อง่ายๆ ในสังคมไทยว่า ต่างชาติ "เข้าใจดี" ถึงการยึดอำนาจในไทย ก็อาจจะไม่ชวนเชื่อเท่าใดนัก

อีกทั้งเมื่อรัฐบาลทหารไม่ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์เศรษฐกิจ การขาดการยอมรับในประชาคมการเมือง การไม่บรรลุภารกิจตามที่ได้ประกาศไว้เป็นเหตุผลในการรัฐประหาร เช่น การสร้างความปรองดอง เป็นต้น เว้นแต่จะพยายามสร้างจุดขายด้วยการโฆษณาว่า การคงอยู่ของรัฐบาลทหารมีส่วนในการทำให้เกิดความสงบในสังคม

แต่ก็มีคำถามตามมาว่า ความสงบเช่นนี้คือการใช้อำนาจบังคับของกองทัพใช่หรือไม่

และถ้าใช่แล้ว ความสงบภายใต้ "อำนาจปืน" ของรัฐบาลทหารเช่นนี้จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทยในอนาคตได้อย่างไร

ประเด็นนี้ยังทิ้งปัญหาให้ต้องขบคิดต่อไปว่า แล้วเราจะทำอย่างไรกับความขัดแย้งที่กำลังหยั่งรากลึกมากขึ้นในสังคมไทย

และยิ่งนานวันก็ยิ่งเห็นได้ชัดเจนแล้วว่า การยึดอำนาจไม่น่าจะใช่เครื่องของการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองอย่างที่บางคนคาดหวังไว้ อีกทั้งรัฐบาลทหารเองก็ไม่มีขีดความสามารถในการแก้ปัญหาเช่นนี้

และในอีกด้านหนึ่งแทนที่รัฐบาลทหารจะช่วยแก้ปัญหา ก็กลับกลายทำตัวเป็น "คู่ขัดแย้ง" เสียเองอีกด้วย สภาพดังกล่าวนี้ทำให้การเมืองไทยในช่วงสี่ปีที่ผ่านมา อยู่ในสภาพเหมือน "ติดกับ" อยู่กับที่ และไม่มีขีดความสามารถในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่อนาคต

ผลสืบเนื่องเช่นนี้ทำให้รัฐบาลทหารประสบปัญหาความน่าเชื่อถืออย่างมากในทางการเมือง อีกทั้งเมื่อถูกถาโถมด้วยเรื่องการจัดซื้อยุทโธปกรณ์และเรื่องทรัพย์สินของผู้นำทหารแล้ว

ความน่าเชื่อถือเช่นนี้ก็ยิ่งลดลงไปกับระยะเวลาที่เหลืออยู่ของรัฐบาล และยิ่งเตรียมการที่จะอยู่ในอำนาจต่อไปในอนาคตแล้ว รัฐบาลทหารในปีปัจจุบันก็ดูจะอยู่ในสภาพที่ "ทุลักทุเล" เต็มที

แม้รัฐบาลทหารยังมีกองเชียร์ที่เข้มแข็งจากผู้สนับสนุนเดิม

แต่เสียงเชียร์ก็ดูจะลดลง แตกต่างจากปีแรกๆ หลังรัฐประหารอย่างเห็นได้ชัด ขณะเดียวกันก็ไม่มีหลักประกันว่า โอกาสของการเป็นรัฐบาลใหม่ในอนาคตจะเป็นจริงเพียงใด ทั้งที่พยายาม "เดินสาย" เข้าหากลุ่มการเมืองเก่า จนเกิดความชัดเจนถึงการกำเนิดของพรรคทหารในอนาคต

และขณะเดียวกันก็กำลังเป็นความรู้สึกว่า ผู้นำทหารกำลังเดินบนถนนสายเก่าที่พวกเขาเคยทำลายทิ้งไปแล้ว

และวิ่งกลับไปหาผู้คนแบบเดิมที่พวกเขาเคยประจานและประณามอย่างเสียๆ หายๆ มาแล้ว

บทสำรวจ

ในโอกาสของวาระครบรอบสี่ปีของรัฐบาลทหาร บทความนี้จะทดลองสำรวจผลกระทบและผลสืบเนื่องในเชิงมหภาค โดยจะนำเสนอเป็นประเด็นสำคัญๆ 5 ประการดังต่อไปนี้

1. สถานะด้านสิทธิที่ถดถอย (ดูได้จากดัชนีของ Freedom House) ซึ่งจะเห็นได้ชัดใน 4 เรื่อง คือ 1) สิทธิเสรีภาพ (civil rights) 2) สิทธิมนุษยชน 3) สิทธิทางการเมืองในรูปแบบต่างๆ เช่น การชุมนุม การรวมกลุ่ม เป็นต้น และ 4) เสรีภาพของสื่อมวลชน

2. สถานะทางการเมืองของทหารและการขยายบทบาทของกองทัพอย่างมาก ส่งผลสำคัญ 3 ประการคือ 1) การขยายบทบาทของกองทัพในทุกภาคส่วนของสังคม จนประเทศมีภาพลักษณ์เป็น "รัฐทหาร" 2) กองทัพไร้ความเป็นทหารอาชีพ (military professionalism) และกองทัพถูกใช้เป็นกลไกของรัฐบาลทหาร 3) นายทหารบางส่วนถูกแปรสภาพเป็น "ทหารการเมือง" หรือกลายเป็นสิ่งที่นักรัฐศาสตร์เรียกว่า "นักการเมืองในเครื่องแบบ" (politician in uniform)

3. สถานะทางเศรษฐกิจของประเทศหลังจากการจัดตั้งรัฐบาลทหารแล้วมีสภาพที่สำคัญ 4 ประการดังนี้ 1) รัฐบาลทหารไม่มีขีดความสามารถในการบริหารเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับมหภาค และมีผลสืบเนื่องต่อสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 2) รัฐประหารไม่ใช่ปัจจัยเชิงบวกในการพัฒนาเศรษฐกิจ 3) รัฐบาลทหารไม่ใช่ปัจจัยส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ และ 4) รัฐบาลทหารไม่ใช่ปัจจัยในการสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

4. สถานะของความเป็นรัฐบาลเผด็จการทหารทำให้ประเทศขาดคุณลักษณะทางการเมือง 5 ประการ ได้แก่ 1) นิติรัฐ 2) ธรรมาภิบาล 3) ความพร้อมในการถูกตรวจสอบ (accountability) 4) ความโปร่งใส และ 5) การตรวจสอบและถ่วงดุล

5. สถานะในเวทีระหว่างประเทศได้รับผลกระทบโดยตรงจากการรัฐประหารที่เกิดขึ้น ดังนี้ 1) การไม่ได้รับการยอมรับในประชาคมระหว่างประเทศจากการรัฐประหาร 2) การแสวงหาการยอมรับจากรัฐมหาอำนาจด้วยการปรับทิศทางของระบบพันธมิตรทางยุทธศาสตร์

และ 3) การใช้การจัดหายุทโธปกรณ์เป็นเครื่องมือในการดำเนินนโยบายต่างประเทศ

บทประมาณการ

ในช่วงปลายทางก่อนที่การเปลี่ยนผ่านทางการเมืองจะเกิดขึ้นได้จริงนั้น รัฐบาลทหารจึงต้องแสวงหาหลักประกันของชัยชนะในอนาคต ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยสำคัญต่างๆ ดังนี้

1. สร้างกลไกรัฐธรรมนูญเพื่อความได้เปรียบทางการเมือง และออกแบบให้การเมืองไทยในอนาคตมีรูปแบบเป็น "ระบอบพันธุ์ทาง" (hybrid regime) ที่ผสมผสานระหว่างการเลือกตั้งกับบางส่วนของระบอบอำนาจนิยมเข้าด้วยกัน หรืออาจเรียกว่าเป็น "ระบอบผสม" ในการเมืองไทย

2. กำหนดกติกาและเงื่อนไขทางกฎหมายเพื่อจำกัดบทบาทและการเคลื่อนไหวของพรรคฝ่ายค้าน

3. กำหนดให้มีสมาชิกวุฒิสมาชิกแต่งตั้ง 250 คนเพื่อเป็นฐานเสียงโดยตรงในสภาในอนาคต และยังเป็นหลักประกันต่อการเลือกผู้นำทหารให้กลับมาเป็นผู้นำรัฐบาลหลังการเลือกตั้ง

4. ออกแบบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อเป็นหลักประกันว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในอนาคตจะไม่สามารถกำหนดยุทธศาสตร์ของตัวเองได้ และต้องเดินไปตามกรอบที่รัฐบาลทหารได้ออกแบบไว้เป็นระยะเวลา 20 ปี (ห้าสมัยของรัฐบาลเลือกตั้ง)

5. ออกคำสั่งจัดบทบาทใหม่ของ กอ.รมน. เพื่อสร้างสภาวะ "รัฐซ้อนรัฐ" และใช้เป็นกลไกในการควบคุมทางการเมืองในชนบท

6. การดำรงบทบาทและอำนาจของรัฐบาลทหารในช่วงก่อนที่ระยะเปลี่ยนผ่านจะเกิดขึ้น ทำให้การเปลี่ยนผ่านในอนาคตมีความยุ่งยากในตัวเองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะจำเป็นต้องจะต้องมีฐานทางการเมืองในรูปแบบของ "พรรคทหาร" รองรับการจัดตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้งในรูปแบบของระบอบพันธุ์ทาง หรือการเมืองแบบผสมที่ยังคงมีผู้นำรัฐบาลเป็นทหาร

7. การเตรียมตัวทางการเมืองของรัฐบาลทหารทำให้พวกเขาจำยอมที่จะต้องเดินไปบนถนนสายการเลือกตั้ง อันเป็นถนนสายเดิมพวกเขาทำลายไปเมื่อสี่ปีที่แล้ว และในการนี้จำเป็นต้องสร้างพรรคการเมืองด้วยการดึงกลุ่มคนบางส่วนที่พวกเขาเคยทั้งประณามและประจานแล้วเข้ามาเป็นพวก อันเป็นสัญญาณโดยตรงถึงการก่อตัวของพรรคทหาร

อย่างไรก็ตาม การเตรียมเครื่องมือในข้างต้น ทำให้เกิดผลสืบเนื่องที่สามารถคาดได้ดังนี้

1. แม้ในช่วงสี่ปีที่ผ่านมา ผู้นำรัฐบาลทหารจะประกาศเสมอว่า "ไม่สืบทอดอำนาจ" แต่การดำเนินการทางการเมืองกลับเป็นคำตอบในตัวเองอีกแบบหนึ่ง ประกอบกับคำสัญญาเรื่องการเลือกตั้งก็มักจะถูกเลื่อนออกไปโดยไม่มีความชัดเจนในตัวเอง สภาพเช่นนี้ได้ลดทอนความน่าเชื่อถือของรัฐบาลทหารลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และรัฐบาลทหารได้กลายเป็นปัจจัยของความไม่แน่นอนในตัวเองอีกด้วย

2. ผลจากปัญหา 7 ประการในข้างต้นจะทำให้การเมืองไทยในอนาคตเป็น "การเมืองของความอ่อนแอ" ด้วยการออกแบบให้ทั้งพรรคการเมืองและประชาสังคมมีความอ่อนแอ จนไม่มีพลังมากพอที่จะทานกับการกลับมาของรัฐบาลทหารในรูปแบบใหม่ด้วยกระบวนการเลือกตั้ง

3. การออกแบบเช่นนี้ยังเป็นความหวังให้ผู้นำรัฐประหารเดิมมีอำนาจและขีดความสามารถในการควบคุมทางการเมืองในสังคมไทยต่อไป หรือเป็นความต้องการที่จะทำให้ระบอบการเมืองใหม่ยังต้องพึ่งอำนาจของฝ่ายทหาร คือเป็น "ประชาธิปไตยที่ต้องได้รับการปกป้อง (จากทหาร)" หรือที่การเมืองในละตินอเมริกาเรียกว่า "Protected Democracy" อันเป็นประชาธิปไตยแบบที่ทหารยังคงมีบทบาทอยู่

4. สิ่งเป็นความคาดหวังสำคัญสำหรับผู้นำรัฐบาลทหารก็คือ ระบอบใหม่หลังจากการเลือกตั้งจะอยู่ในลักษณะที่เป็น "กึ่งเผด็จการ" (semi-authoritarianism) ด้วยการคงสิ่งที่เป็นองค์ประกอบของระบอบอำนาจนิยมไว้ต่อไป และแม้นว่าฝ่ายนิยมประชาธิปไตยชนะการเลือกตั้ง แต่องค์ประกอบเหล่านี้จะยังคงอยู่ต่อไป

จนส่งผลให้กระบวนการฟื้นคืนระบอบประชาธิปไตยมีอุปสรรคมากขึ้นในอนาคต

บทปิดท้าย

จากปัจจัยต่างๆ ในข้างต้นทำให้เห็นชัดว่า สี่ปีที่ผ่านมาประเทศไทยตกอยู่ในสภาวะ "จมปลัก" และพาตัวเองออกจากปัญหาการเมืองและความขัดแย้งที่รุมเร้าไม่ได้ และยังถูกโถมด้วยปัญหาเศรษฐกิจ

อีกทั้งความหวังเรื่องการปฏิรูปก็กลายเป็นเพียงอาการ "ฝันกลางวัน" ไปเสียแล้ว

ว่าที่จริงแล้วสภาพของการจมปลักทางการเมืองก็คือ การเป็น "คนป่วยทางการเมือง" นั่นเอง

ถ้าเช่นนั้นแล้วคำถามสำคัญก็คือ ประเทศไทยจะ "หายป่วย" ได้อย่างไร หรือยังจะก้าวสู่อนาคตด้วยความ "ทุลักทุเล" ต่อไปอีกเพียงใด

ขณะเดียวกันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าช่วงเวลาเช่นนี้เป็นการก้าวสู่ปีที่ห้าด้วยความผันผวนและไม่แน่นอนอย่างยิ่ง

จนอาจกล่าวสรุปด้วยสำนวนเก่าง่ายๆ ว่า สี่ปีที่ผ่านมาเป็นดัง "เวลาที่หายไป" ของสังคมไทย…

"เสียของ" หรือเปล่าไม่ชัดเจน แต่ "เสียเวลา" แน่นอน เพราะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น

สุดท้ายแล้ว สังคมการเมืองไทยจะต้องกลับสู่การเลือกตั้ง ไม่มีทางเป็นอื่น แม้ว่ากำหนดการเลือกตั้งจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยของความไม่แน่นอนก็ตามที!

เอนก ซานฟราน 10 มิย 2561 "ความเน่าเฟะ แบบ 'ไทย ๆ"

เอนก ซานฟราน 10 มิย 2561 "ความเน่าเฟะ แบบ 'ไทย ๆ"
https://youtu.be/pMeKMO6wppI
https://youtu.be/iQy2y3diDNI

****************************
หากท่านคิดดี หวังดี และมั่นใจในความดีของท่าน ขอให้ปาวารณาตัว ร่วมเป็นมดแดงล้มช้าง ได้ที่
*** ลิ้งค์ใหม่ล่าสุด (๑๙ ก.พ. ๒๕๖๑):
https://goo.gl/forms/eUAxdUxObZDKMvvi2
ลิ้งค์เก่าที่อาจจะโดนบล็อค:
http://tinyurl.com/o2rzao8
หรือที่นี่ http://tinyurl.com/pcqjppt

หากลิ้งค์ข้างบนถูกบล็อก ให้ส่งรายละเอียดไปที่ 4everche@gmail.com โดยระบุ 1. ชื่อ (จัดตั้งหรือชื่อกลุ่ม) 2. จำนวนสมาชิกในเครือข่าย 3. จังหวัดและอำเภอ 4. อีเมล์ 5. ไลน์หรือเบอร์โทรศัพท์ 6. อาชีพของท่านหรือสมาชิก
_
Copyright notice:
This video is protected under the "Fair Use Copyright Act of 1976" for the purposes of education, news reporting, research, criticism and public discussion.

"เผยคำสั่ง ร. 10 - ประยุทธ์ เงาหัว 'ขาด'!!!" โดย ดร. เพียงดิน รักไทย ๘ มิ.ย. ๒๕๖๑

"เผยคำสั่ง . 10 - ประยุทธ์ เงาหัว 'ขาด'!!!" โดย ดร. เพียงดิน รักไทย มิ.. ๒๕๖๑


---------------------
***Download ร่างจดหมาย เพื่อส่งผู้นำนานาชาติต่าง ที่ http://tinyurl.com/gsetacg
***โปรดช่วยกันกระจายและส่งให้มากที่สุดนะครับ ขอบคุณครับ
สนับสนุนแนวทางมดแดงล้มช้าง ของ คณะราษฎรเสรีไทย กับ ดร. เพียงดิน 
ส่งข้อมูลลับผ่านช่องทางที่ปลอดภัยทางลิ้งค์ต่อไปนี้
หรือที่นี่ http://tinyurl.com/pcqjppt
****ลิ้งค์ล่าสุด  http://tinyurl.com/gssuvm2
และรายงานการปฏิบัติงานและความคืบหน้าเครือข่าย ได้ที่ 4everche@gmail.com
----------------------
สนับสนุนการเผยแพร่โดย ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน และมหาวิทยาลัยประชาชน เพื่อสาธารณะประโยชน์ ในการสร้างจิตสำนึกทางประชาธิปไตย สันติวิธี และการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน

Copyright notice:
This video is protected under the "Fair Use Copyright Act of 1976" for the purposes of education, news reporting, research, criticism and public discussion.

Friday, June 8, 2018

ติดตามคลิป ดร. เพียงดิน รักไทย ทางสถานีนี้
จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ ๙ มิ.ย. ๒๕๖๑ "สิทธิในการจับปืนลุกขึ้นสู้รัฐบาลทรราชย์ของคนอเมริกัน"

จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ ๙ มิ.ย. ๒๕๖๑ "สิทธิในการจับปืนลุกขึ้นสู้รัฐบาลทรราชย์ของคนอเมริกัน"
ทหารเสือกทุกเรื่อง👺👺ทะเหี้ยจับ/ไม่ใช่หน้าที่ตำรวจ///ชาวเน็ตสะเทือนใจ! ป้าวัย 52 โดนจับ

เสือกทุกเรื่อง👺👺ทะเหี้ยจับ/ไม่ใช่หน้าที่ตำรวจ///ชาวเน็ตสะเทือนใจ! ป้าวัย 52 โดนจับ "พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า" พร้อม กะละมัง 1 ใบ เฟซบุ๊ก : Aku Bin Duad ชาวเน็ตสะเทือนใจ! ป้าวัย 52 โดนจับข้อหา "พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า" พร้อมซากนกอีลุ้ม ถาดพลาสติก และ กะละมัง โดย Aku Bin Duad ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุ "กั เรียน ผู้บังคับบัญชา วันพฤหัสที่ 7 มิ.ย 61 เวลา 16.30 น จนท. สายตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้และสัตว์ป่า สังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี ภายใต้สั่งการนายณรงค์พล หมึกทอง ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี ร่วมกับ จนท.ตร.กองกำกับการ 6 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เฟซบุ๊ก : Aku Bin Duad ตรวจยึดซากสัตว์ป่าคุ้มครอง ประเภทนก ชนิดนกอีลุ้ม รวมจำนวน 37 ซาก อุปกรณ์การกระทำความผิด ถาดพลาสติก 2 ใบ กะละมัง 1 ใบ ตาชั่ง 1 เครื่อง รวมค่าเสียหายของรัฐตามราคาแห่งท้องตลาดเป็นเงิน 1,850 บาท จับกุมผู้กระทำผิด 1 ราย ชื่อ (ขอสงวน) อายุ 52 ปี ชาว ต.โฆษิต อ.ตากใบ จ.นราธิวาส เฟซบุ๊ก : Aku Bin Duad การกระทำดังกล่าว เป็นการกระผิด พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 มาตรา 19,20 เหตุเกิดที่ตลาดบ้านเจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส พิกัด 48 N 173487 E 692399 N นายเสวก เงินสยาม พนักงานพิทักษ์ป่า ระดับ ส 2 แจ้งความกล่าวโทษต่อ พงส.สภ.ตากใบ จ.นราธิวาส ปจว.ข้อ 4 เวลา 18.30 น. คดีอาญาที่ 231/61 ของกลางที่ 161/61 ลงวันที่ 7 มิ.ย.61 พงส. เจ้าของคดี นายอภิชาต ผุดคง. รายงาน 7 มิ.ย 61 ดูเพิ่มเติม ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวได้ติดต่อไปยัง พนักงานสอบสวนเจ้าของคดี เพื่อสอบสอบเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น โดยพบว่า หญิงวัย 52 ปี คนดังกล่าว ได้ไปซื้อ "นกอีลุ้ม" หรือ "ไก่นา" จากชาวบ้านในหมู่บ้าน ก่อนนำมาขายที่ตลาดดังกล่าว

"เผยคำสั่ง ร. 10 - ประยุทธ์ เงาหัว 'ขาด'!!!" โดย ดร. เพียงดิน รักไทย ๘ มิ.ย. ๒๕๖๑

"เผยคำสั่ง . 10 - ประยุทธ์ เงาหัว 'ขาด'!!!" โดย ดร. เพียงดิน รักไทย มิ.. ๒๕๖๑

---------------------
***Download ร่างจดหมาย เพื่อส่งผู้นำนานาชาติต่าง ที่ http://tinyurl.com/gsetacg
***โปรดช่วยกันกระจายและส่งให้มากที่สุดนะครับ ขอบคุณครับ
สนับสนุนแนวทางมดแดงล้มช้าง ของ คณะราษฎรเสรีไทย กับ ดร. เพียงดิน 
ส่งข้อมูลลับผ่านช่องทางที่ปลอดภัยทางลิ้งค์ต่อไปนี้
หรือที่นี่ http://tinyurl.com/pcqjppt
****ลิ้งค์ล่าสุด  http://tinyurl.com/gssuvm2
และรายงานการปฏิบัติงานและความคืบหน้าเครือข่าย ได้ที่ 4everche@gmail.com
----------------------
สนับสนุนการเผยแพร่โดย ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน และมหาวิทยาลัยประชาชน เพื่อสาธารณะประโยชน์ ในการสร้างจิตสำนึกทางประชาธิปไตย สันติวิธี และการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน

Copyright notice:
This video is protected under the "Fair Use Copyright Act of 1976" for the purposes of education, news reporting, research, criticism and public discussion.

เกิดอะไรบ้างในการแถลงงบ 3 ล้านล้านของปีงบประมาณ 2562

เกิดอะไรบ้างในการแถลงงบ 3 ล้านล้านของปีงบประมาณ 2562 
- มีสมาชิก สนช.ลงชื่อจำนวน 219 คน จาก 246 คน
- นายกฯ ได้ใช้เวลาชี้แจงประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที
- การพิจารณางบประมาณมีความสำคัญมากแต่มี สนช.บางส่วนนั่งหลับ
- นายสมชาย แสวงการ ตำหนิสื่อมวลชนที่นำภาพ สนช.หลับมาเผยแพร่
- ก่อนประชุมนายกฯ ได้พูดว่า "ขอเชิญสมาชิกเข้ามาฟังในห้อง ผมนับๆดูแล้วไม่น่าถึงตามจำนวน ขอให้จริงใจในการทำงานกันด้วยนะครับ" 
- สนช.ทั้งหมด คสช. แต่งตั้งและมีเงินประจำตำแหน่ง 71,230 บาท เงินเพิ่ม 42,330 รวม 113,560 บาทต่อเดือน
https://www.isranews.org/isranews-sc…/31775-monny_31775.html
https://www.khaosod.co.th/politics/news_1182894

Thursday, June 7, 2018

สมยศ พฤกษาเกษมสุข และกลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย ยื่นข้อเสนอต่อ นายกรัฐมนตรี เรื่องปัญหาปากท้อง


สมยศ พฤกษาเกษมสุข และกลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย ยื่นข้อเสนอต่อ นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เรื่องปัญหาปากท้อง @ประตู4 ทำเนียบรัฐบาล

น้ำมันแพงเกิดจากภาษีสูงเกินความจำเป็นและซับซ้อนโดยเฉาะอย่างยิ่งภาษีสรรพสามิตสูงไป ส่งผลให้ประชาชนทุกข์ยากเดือดร้อนจากการครองชีพสุดโหดในขณะนี้นอกจากนี้รัฐบาลยังพยายามที่จะขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มขึ้นอีก 9 เปอร์เซ็นต์ การรีดภาษีอำมหิตนี้เป็นเพราะในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลมีการใช้จ่ายในงบประมาณสิ้นเปลืองและฟุ่มเฟือยมากมาย ดังนั้นผมและคณะ#กลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย#จะไปยื่นหนังสือเรียกร้องต่อรัฐบาลให้ 1.ลดราคาน้ำมัน-แก็สหุงต้ม 2.คัดค้านการขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม 3.ปรับลดงบประมาณรัฐที่ฟุ่มเฟือย

นโยบาย"ไตรศาสนภาคี"ของ"สีจิ้นผิง"ดันยอดพุทธทั่วโลกรั้งอันดับ 2 จีนมากสุดห

นโยบาย"ไตรศาสนภาคี"ของ"สีจิ้นผิง"ดันยอดพุทธทั่วโลกรั้งอันดับ 2 จีนมากสุด
===================================================

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เฟซบุ๊ก Sunthorn Utaithum ได้โพสต์ข้อความว่า พระพุทธศาสนาขึ้นแท่นเป็นศาสนาที่มีจำนวนผู้นับถือมากเป็นอันดับ 2 ของโลก จากการสำรวจล่าสุด ที่ 1,600 ล้านคน (23.88%) หรือคิดเป็น 1 ใน 5 ของประชากรโลก โดยเป็นผลมาจากนโยบายผ่อนปรนด้านศาสนาของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประธานาธิบดีสีจิ้นผิง เมื่อปี พ.ศ. 2557 ทำให้ชาวจีนซึ่งเคยถูกจำกัดสิทธิ์ในการนับถือศาสนาในยุคคอมมิวนิสต์ หันกลับมานับถือ "ไตรศาสนภาคี" ซึ่งประกอบด้วยพระพุทธศาสนา ปรัชญาเต๋า และปรัชญาขงจื้อ อันเป็นความเชื่อที่เคยยึดถือมาแต่เดิมก่อนเข้าสู่ยุคคอมมิวนิสต์กว่า 80% คิดเป็นประชากรกว่า 1.07 พันล้านคน โดยทั้งนี้ ประเทศจีนและชาวจีนได้ยึดถือมาเป็นเวลาช้านานแล้วว่า "ไตรศาสนภาคี" เป็นรากฐานของวัฒนธรรมและอารยธรรมจีนเสมอมา โดยมีปรากฏอยู่ในสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ ภาษา วรรณกรรม ตลอดจนประเพณีจีน

โดยในปี พ.ศ. 2557 ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้กล่าวปาฐกถาที่องค์การยูเนสโกว่า "ไตรศาสนภาคี" มีบทบาทสำคัญเรื่อยมาต่อวัฒนธรรมและอารยธรรมจีน และทำให้ประเทศจีนเป็นประเทศจีนแบบทุกวันนี้ โดยเขาและพรรคคอมมิวนิสต์จีน พร้อมที่จะให้การสนับสนุนและฟื้นฟูให้ "ไตรศาสนภาคี" กลับมาเจริญรุ่งเรือง และเป็นหลักยึดสำหรับประชาชนชาวจีนอีกครั้ง

ปัจจุบันพระพุทธศาสนาในประเทศจีนร้อยละ 80 เป็นแบบมหายานและวัชรยาน โดยชาวจีนได้นับถือร่วมไปกับปรัชญาเต๋าและขงจื้อ กระจายอยู่ทั่วแผ่นดินใหญ่และธิเบต โดยมีพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทอีก 20% อยู่หนาแน่นบริเวณมณฑลทางใต้ มีพระสงฆ์ทั่วประเทศ 240,000 รูป แม่ชี 85,000 ท่าน สำนักสงฆ์ 28,000 แห่ง และวัดกว่า 16,000 วัด

โดยทางการจีนได้คุยว่า พระพุทธรูป วัด ถ้ำ และเจดีย์ในทางพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในโลก ล้วนอยู่ในประเทศตน โดยพระพุทธรูปที่ใหญ่และสูงที่สุดในโลกอยู่ที่มณฑลเหอนาน คือ Spring temple Buddha เจดีย์ที่สูงที่สุดในโลกอยู่ที่วัดเฟ๋อเหมินในมณฑลชานซี

ปัจจุบันพระพุทธศาสนาได้รับการสนับสนุนและฟื้นฟูขนานใหญ่โดยรัฐบาลจีน ในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ วัดและสำนักสงฆ์ที่เคยถูกทุบทำลายไปในช่วงปฏิวัติวัฒนธรรมได้รับการฟื้นฟูและบูรณปฏิสังขรณ์กันขนานใหญ่ สถานะของพระพุทธศาสนาในประเทศจีนจึงถือว่ากลับมาอยู่ในช่วงขาขึ้นอีกครั้ง โดยได้รับการยอมรับและสนับสนุนมากกว่าศาสนาใดๆทั้งจากผู้นำของประเทศ พ่อค้าปัญญาชน รวมถึงเยาวชนคนรุ่นใหม่ของจีนอีกด้วย

ปล- ในมุมมองของนักวิชาการตะวันตก ไม่อาจเข้าใจหรือทำใจยอมรับวิธีคิดของศาสนาตะวันออกได้ กับการที่มนุษย์คนหนึ่งจะมีความเชื่อได้มากกว่าหนึ่งอย่างแบบพวกตน จึงยังคงใช้วิธีการนับและประมาณการจำนวนศาสนิก ด้วยการซอยความเชื่อต่างๆ ในซีกโลกตะวันออก ออกเป็นกลุ่มศาสนาย่อยตามความเข้าใจของตน โดยไม่พิจารณาถึงความเชื่อมโยงกันระหว่างความเชื่อเหล่านั้นกับวัฒนธรรมที่ความเชื่อนั้นๆผูกอยู่ ทำให้ศาสนาของคนเอเชียซึ่งมีประชากรกว่า 4.5 พันล้านคน ซึ่งคิดเป็น 67% ของประชากรโลก หรือ 3 ใน 5 คน ต้องถูกนับผิดไปจากความเป็นจริง

https://siampongsnews.blogspot.com/2018/06/2_6.html

Wednesday, June 6, 2018

สาวกขู่ฟ้องชูวิทย์ !

สาวกขู่ฟ้องชูวิทย์ !

จากการแฉของชูวิทย์ ทำให้สาวกไอ้สุวิทย์-สลิม- กปปส.
โมโหจนควันออกหู แต่ยังแสดงความโง่ ให้ฟ้อง ชูวิทย์ 

หาว่าเป็นเรื่องเท็จ

ถามจริงระดับป๋าชู เขาไม่รู้รึว่า เรื่องนี้เรื่องใหญ่ โดนฟ้องได้
แต่ที่เขาเอามาแฉ เพราะเขามีข้อมูลลึกกว่าที่บอกอีก

เวลาตำรวจเข้าจับกุมใคร ไม่รู้รึ ว่าเขาจะถ่ายรูป-ถ่ายวิดิโอ
บันทึกประวัติทุกคนเอาไว้เป็นหลักฐาน

ก่อนเอาเรื่องนี้มาพูด "ชูวิทย์" เขาต้องเห็นหลักฐานส่วนนี้แล้ว
และอาจอยู่ในมือแล้วก็ได้ เขาถึงกล้าออกมาเปิดเผย

คิดให้ดีนะไอ้ควาย หลัง ไอ้โล้นสุวิทย์ โดนจับ
ประยุทธ์-ประวิตร ด่าตำรวจ "อะไรตามมา"
ตำรวจแฉว่า
ขณะเข้าจับกุม มีการ์ดที่มีอาวุธจำนวนมาก อยู่ในวัดอ้อน้อย

ยัยอัญชะลี ด่ากราด ถึงพ่อ-แม่ ตำรวจชุดจับกุม "อะไรตามมา"
ข้อมูลทะลักออกมาถึงชูวิทย์ นี่ไง

ถามจริงนี่มึงยังไม่สำเหนียกอีกรึ
ยังยุให้ฟ้อง ชูวิทย์ อีกรึ

แล้วถ้าฟ้องจริง 
พวกมึงคงได้เห็นหน้าค่าตาการ์ด(ทหาร)ไอ้โล้นสุวิทย์
ได้เห็นบันทึกวิดิโอ ว่าทหารแต่ละคนเป็นใครกันบ้าง 
แถมยังจะได้รู้ว่า "ใครสั่งมาคุ้มครอง ไอ้โล้นสุวิทย์"

จะเอาแบบนี้ ก็ฟ้อง ชูวิทย์ เลย

เรื่องชั่วๆ จะได้กระจ่างใสสักที !
คนที่ตามืดบอดจะได้มองเห็นสักที !

ประยุทธ์ เงาหัวขาดแล้ว!! หลังพลาด เหวี่ยงใส่ “เทวดา”

ประยุทธ์  เงาหัวน่าจะไม่เหลือแล้ว!! หลัง เหวี่ยงใส่ "เทวดา"

พรายกระซิบระดับไม่ธรรมดาแจ้งข่าว (กรอง...แล้ว แต่ด้วยอะไรไม่ทราบ) ว่า "เทวดา" เล่นบทกร้าว สั่งประยุทธ์แบบไม่ไว้หน้า  แว่ว ว่า งานนี้เล่นตรงกล่องดวงใจประยุทธ์กันเลยทีเดียว  กล่าวคือ

เรื่องแรก ห้ามใช้มาตรา 44 โดยพละการ หากจะใช้ ต้องให้ "เทวดา" สั่งก่อนเท่านั้น เรียกว่า เป็นการเรียกคืนพระราชอำนาจแบบตรง (ฮา) หากข่าวนี้เป็นจริง ยุทธ์ก็คงเสื่อมอำนาจชนิดที่เรียกว่า เปลี่ยนจากพญาสิงห์ เหลือแค่จิ้งจกเลยทีเดียว

อีกเรื่องพรายกระซิบจีบปากจีบคอรายงานข่าวผ่านลวดตากผ้าข้างบ้านว่า "เทวดา" สั่งเด็ดขาดว่า ต้องให้มีเลือกตั้งปีหน้า (62) ไม่มีข้อแม้  งานนี้ ยุทธ์คงดิ้นไม่ออก  จะรวบรัดโดยสร้างสถานการณ์แล้วประกาศใช้มาตรา 44 ก็ไม่ได้อีกต่อไปแล้ว   

เรื่องที่ยุทธ์เกือบหายตาเหล่ เพราะโดนตบเจ้าเต็มขมับ ก็คือสั่งชัดว่า นายกต้องมาจากคนที่ได้รับการเลือกตั้งเท่านั้น คนนอกหมดสิทธิ์ ยุทธ์และคสช.​หมดซ่า  งานนี้เรียกว่า ปิดทาง ปิดบัญชี คสช. ได้เลยหรือเปล่าเหยี่ยวข่าวพรายกระซิบไม่ยอมบอกชัด แต่หัวร่อแบบอาโนเนะ อะคริ อะคริ

ส่วนเรื่องอื่น เช่น ห้ามคสช.​จัดคนเสือกในกองทัพ หรือใครก็ได้ฟ้องเรื่อง 112 โดยพละการ ต้องให้อัยการสูงสุดเป็นผู้กลั่นกรอง ก็ถือว่าน่าสนใจ แต่ก็ต้องดูกันต่อไปว่าจะเป็นดั่งข่าวอ้างนี้หรือไม่

เรื่องของเรื่องมันคงไม่น่าจะมีอะไรมาก เพราะแค่ยุทธ์ยอม เพราะไม่ยอมไม่ได้แน่ ก็อาจจะได้รับพระเมตตา ไม่เอาถึงตาย อาจจะช่วยหาทางลงให้ด้วยซ้ำ  แต่ที่ตั้งหัวข้อข้างบนนี่ ก็เพราะเหตุที่ยุทธ์จอมโฉ่งฉ่างปากโป้ง ประมาณเตียวหุย จอมหุนหัน ดันไปให้สัมภาษณ์ออกสื่อ แถมไทยรัฐเอามารายงานซะโจ๋งครึ่ม อ่านข่าวจากไทยรัฐข้างล่างแล้ว  พวกท่านคิดว่า "เทวดา" จะอมยิ้มด้วยความเอ็นดู หรือจะ....

บรึ๊ยส์... งานนี้ พรายกระซิบเขาสรุปว่า "เงาหัวมึงไม่เหลือแล้ว ไอ้เหล่!!"


Tuesday, June 5, 2018

รัฐบาลอัดงบฯ ปี’62 วงเงิน 3 ล้านล้านบาท หั่นงบศึกษาฯ –มหาดไทยได้เพิ่มมากสุด

รัฐบาลอัดงบฯ ปี'62 วงเงิน 3 ล้านล้านบาท หั่นงบศึกษาฯ –มหาดไทยได้เพิ่มมากสุด

อ่านต่อ..https://www.pptvhd36.com/news/82619

#PPTVHD #PPTVNews #งบประมาณรายจ่ายประจำปี#นายกรัฐมนตรี #ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ เข็มทิศประเทศไทย ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๑ ระวังเล่ห์ร้าย "ปชต. ไทยนิยม"

จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ เข็มทิศประเทศไทย ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๑ ระวังเล่ห์ร้าย "ปชต. ไทยนิยม"
https://youtu.be/FnRDWgdWjoE

****************************
หากท่านคิดดี หวังดี และมั่นใจในความดีของท่าน ขอให้ปาวารณาตัว ร่วมเป็นมดแดงล้มช้าง ได้ที่
*** ลิ้งค์ใหม่ล่าสุด (๑๙ ก.พ. ๒๕๖๑):
https://goo.gl/forms/eUAxdUxObZDKMvvi2
ลิ้งค์เก่าที่อาจจะโดนบล็อค:
http://tinyurl.com/o2rzao8
หรือที่นี่ http://tinyurl.com/pcqjppt

หากลิ้งค์ข้างบนถูกบล็อก ให้ส่งรายละเอียดไปที่ 4everche@gmail.com โดยระบุ 1. ชื่อ (จัดตั้งหรือชื่อกลุ่ม) 2. จำนวนสมาชิกในเครือข่าย 3. จังหวัดและอำเภอ 4. อีเมล์ 5. ไลน์หรือเบอร์โทรศัพท์ 6. อาชีพของท่านหรือสมาชิก
_
Copyright notice:
This video is protected under the "Fair Use Copyright Act of 1976" for the purposes of education, news reporting, research, criticism and public discussion.

“เป้าหมายการปฏิวัติแบบ มดแดงล้มช้าง”

"เป้าหมายการปฏิวัติแบบ มดแดงล้มช้าง ราษฎรเสรีไทย"
โดย ดร.เพียงดิน รักไทย
First Draft (January 21, 2015)


ขอให้พี่น้องที่สนใจ ร่วมแต่งเติม วิพากษ์ และแสดงความเห็นได้เต็มที่ครับ
ขอนั่งคิดดัง ๆ เรื่องทิศทางข้างหน้านะครับ ขบวนปฏิวัติในใจผม จะมีเป้าหมายระดับต่าง ๆ ปน ๆ กันดังนี้ และเมื่อกรอบยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ เหล่านี้ เข้าที่เข้าทางแล้ว ก็จะมีการจัดการเพื่อให้เกิดผลทั้งในภาวะปัจจุบัน ระยะการเปลี่ยนอำนาจ ระยะเปลี่ยนผ่าน และการวางรากฐานถาวรต่อไป
หนึ่ง กำจัดอำนาจกษัตริย์ที่ยุ่งกับการเมืองการปกครองอย่างสิ้นเชิง หากยอมอยู่แบบอังกฤษหรือญี่ปุ่น (ควรจะน้อยกว่าด้วย) ไม่ได้ ก็ไม่ต้องมีสถาบันกษัตริย์ การปกครองจะไม่ใช่ Constitutional Monarchy แต่จะเป็น People's Democratic State หรือ Republic เท่านั้น ไม่มีสร้อย
สอง อำนาจกษัตริย์ที่มีอยู่ในเชิงเศรษฐกิจ การทหาร การปกครอง วัฒนธรรม การศึกษา ศาสนา และอื่น ๆ จะต้องถูกตัดออกให้สิ้น ยกตัวอย่าง เช่น ทรัพย์สินที่มีอยู่จะต้องตกเป็นของแผ่นดิน จะเอาไปเป็นของส่วนตัวไม่ได้ การลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ทุกระดับ จะต้องถูกดึงมาเป็นของหน่วยงานรัฐ ที่ให้ผลประโยชน์คืนกลับเป็นเงินภาษีอากรของประชาชให้หมด โดยการกินอยู่ จะมีการจัดการให้สมกับฐานะ และต้องตัดองคมนตรี และข้ารับใช้ที่รกรุงรังออกไปให้หมด โครงการหลวงต่าง ๆ จะต้องถูกถ่ายโอนไปให้ตัวแทนฝ่ายบริหารรับผิดชอบต่อไป ฯลฯ
สาม การรัฐประหารจะเกิดขึ้นอีกไม่ได้ และจะต้องไม่มีการนิรโทษกรรมได้อีก โทษของผู้ก่อการและสนับสนุน จะต้องสูงถึงขั้นประหารชีวิต และรัฐบาลเฉพาะกิจจะลงสัตยาบันรับธรรมนูญกรุงโรม เพื่อรับอำนาจศาลอาญาระหว่างประเทศโดยด่วนทันที
สี่ สัมปทานน้ำมันและทรัพยากรอื่น ๆ ที่ได้เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา จะต้องถูกเรียกคืนและพิจารณาใหม่ทั้งหมด หากต้องจ่ายชดเชยคืนก็ทำไป เพื่อให้สัปทานต่าง ๆ ผ่านขั้นตอนโดยตัวแทนของประชาชน ที่มาจากการเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับถาวรแห่งชาติจะเป็นผู้พิจารณาขั้นตอนการดำเนินงานและการตัดสินผลประโยชน์เพื่อให้ประโยชน์สูงสุดเกิดขึ้นกับประชาชนและประเทศชาติ
ห้า จะต้องมีการปฏิวัติวัฒนธรรม ศาสนา และการศึกษาขนานใหญ่ เพื่อให้ความงมงายและความเป็นไทยที่เป็นพิษที่ซ่อนอยู่ในสังคมไทยถูกถอนออกไปให้หมด เพื่อให้พลเมืองไทยยกระดับเป็นอารยชน และสามารถพัฒนาศักยภาพของตนให้สูงสุด เพื่อแข่งขันและอยู่ร่วมกับชาวโลกอย่างสันติสุขและก้าวหน้าอย่างดีที่สุด
หก ที่ดินและการจัดเก็บภาษีแบบก้าวหน้าที่คนรวยทรัพย์สินเงินทอง จะต้องเสียภาษีให้มาก จะต้องถูกปฏิวัติใหม่ เพื่อให้เกิดการกระจายพื้นฐานการผลิตและโอกาสในการสร้างความมั่งคั่งให้กับปัจเจกชนและชาติโดยรวม คนทั่วประเทศจะต้องอยู่ดีกินดี ให้สมกับการเป็นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์บนชัยภูมิที่ได้เปรียบ
เจ็ด โครงการต่าง ๆ ที่รัฐบาลเผด็จการศักดินาราชาธิปไตยได้ทำไว้ จะถูกแขวนไว้ทั้งหมด แล้วจัดให้มีการเจรจาใหม่ทั้งหมด เพื่อหาทางแก้ไขการเสียเปรียบและดำเนินการใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ
แปด จะพัฒนาการศึกษาไทย เพื่อเป้าหมายให้ไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาโลก โดยยกเอาความสำเร็จของประเทศที่ได้กำไรจากการเป็นศูนย์กลางการศึกษาเช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย เป็นต้น เป้าหมายระยะสั้น ภายในห้าปี ประเทศไทยจะต้องมีดัชนีด้านการศึกษาเป็นสามอันดับต้นของอาเซี่ยน
เก้า สังคมไทยจะต้องถูกปฏิวัติให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมเปิดเพื่อการเข้าใจสังคมเพื่อบ้านและสังคมโลก การเคารพหลักสิทธิมนุษยชน และการประยุกต์สังคมพุทธและจุดแข็งของสังคมไทย ให้เข้ากับหลักสากล โดยมีการศึกษาวิจัยแล้วกำหนดเป็นเป้าหมายเชิงคุณภาพของพลเมืองไทยอย่างชัดเจน เพื่อเป็นวาระแห่งชาติ แล้วใช้ทุกปัจจัยทุ่มพัฒนาให้เกิดผลที่จับต้องได้ในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว
สิบ หลักการประชาธิปไตยแบบสากล จะต้องถูกนำมาเป็นเสาหลักของประเทศชาติ สืบทอดไปถึงลูกหลานอย่างสมบูรณ์แบบ การให้การศึกษาแก่พลเมืองทุกหมู่เหล่า ถึงผลดีของการเป็นสังคมประชาธิปไตยและหน้าที่ที่ประชาชนจักพึงมี และอื่น ๆ จะต้องทำอย่างเป็นระบบ สิ่งที่ผ่านมาจะต้องถูกนำมาสรุปเป็นบทเรียน เพื่อให้การปฏิวัติเกิดผลอย่างเด็ดขาด ไม่ให้วงจรอุบาทว์กลับมาทำร้ายประเทศไทยได้อีก
สิบเอ็ด การจัดการกับคอรัปชั่นจะต้องทำอย่างจริงจัง โดยประชาชนจะต้องมีบทบาทในการร่วกำกับอย่างเป็นแก่นสาร ระบบราชการทั้งพลเรือน ทหารตำรวจ และการเมือง จะต้องถูกปฏิวัติเพื่อตัดกลไกการคอรัปชั่นอย่างถึงรากถึงโคน
สิบสอง ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่เน้นการค้าขายและร่วมมือกับทุกประเทศ การให้เกียรติและปกป้องมิตรประเทศให้ทำมาหากินอย่างมั่นใจจะถือเป็นภารกิจสำคัญ โดยไม่ให้ประเทศไทยเสียเปรียบใคร
สิบสาม ประเทศไทยจะต้องวางเป้าหมายเป็นศูนย์กลางการค้าและบริการ การแพทย์ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและส่งเสริมธรรมชาติ การเป็นครัวโลก การสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงวัย ฯลฯ โดยจะต้องทุ่มทุนให้กับการวิจัยและการวางแผนเพื่อความเป็นเลิศในทุกด้าน เพื่อต่อยอดจุดแข็งทุกจุดของชาติ
สิบสี่ จะต้องมีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการลงทุนด้านพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างจริงจัง โดยเป้าหมายคือการเพิ่มมูลค่าจากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้งบประมาณการบริหารประเทศไทยต้องเพิ่มเป็นสองเท่าของงบประจำปีปัจจุบัน คืออย่างน้อย ต้องมีเงินบริหารประเทศปีละ 4 ล้านล้านบาทเป็นเบื้องต้น ในเวลาไม่เกินสองปี
สิบห้า เมื่อคณะปฏิวัติประชาชนได้อำนาจมาแล้ว จะต้องนิรโทษกรรมคนไทยทุกหมู่เหล่า โดยอาศัยประชามติของประชาชนไทย หลังจากที่มีการตัดสินอย่างเป็นธรรมแล้ว และผู้กระทำความผิดได้แสดงออกอย่างชัดเจนในที่สาธารณะแล้วว่า สำนึกผิดแล้ว และคณะปฏิวัติจะต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมและอนุมัติกรอบการบริหารประเทศร่วมกันโดยเร็วภายในไม่เกินสองปี และจะต้องให้ทุกเรื่องเข้าที่เข้าทางและมีรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนถาวรเพื่อเป็นเสาหลักที่มั่นคงในที่สุด
นอกเหนือจากนี้ ควรให้ประชาชนที่เป็นแนวร่วมการปฏิวัติเปลี่ยนระบอบ ได้มีส่วนร่วมรับรู้และปรับปรุงหรือแต่งเติมเป้าหมายการปฏิวัติข้างบนให้มากที่สุดนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

Ideology: อุดมการณ์มดแดงล้มช้าง คืออะไรบ้าง?

อุดมการณ์มดแดงเป็นไปตามคำขวัญดังนี้     

มดแดงล้มช้าง รักประเทศไทย ใฝ่สามัคคี มีเหตุผล ฝึกฝนเสรีประชาธิปไตย ไล่เผด็จการ ต้านทรราช และตัดวงจรอุบาทว์ให้สิ้นเพื่อลูกหลาน
สาระสำคัญของแนวทางมดแดง
ด้วยหลักการข้างต้น อุดมการณ์มดแดง สรุปเป็นสาระสำคัญ ๆ ดังนี้
๑. มดแดงแต่ละตัว จักเชื่อว่าตนเองคือส่วนสำคัญของการสร้างพลังอันมหาศาลเพื่อการเปลี่ยน ลด ทำลายหรือกำจัดสิ่งชั่วร้าย และขณะเดียวกันเพื่อสร้างสิ่งดีมีอารยธรรมและเป็นคุณให้แก่บ้านเมืองและสืบผลไปยังลูกหลานในอนาคต
๒. มดแดงแต่ละตัว จักรู้สิทธิพื้นฐานและสิทธิอันเป็นธรรมในระบอบเสรีประชาธิปไตย โดยรู้ว่าประชาชนคือเจ้าของอำนาจสูงสุดทั้งด้านการตรากฎหมาย บริหารบ้านเมือง และการผดุงความยุติธรรมตามหลักศีลธรรมและกฎหมาย
๓. มดแดงแต่ละตัว จักขยันแสวงหาและเผยแพร่ความรู้ ความจริง และข้อมูลใหม่ ๆ อันควรต้องประดับปัญญา เพื่อการตัดสินใจที่ยุติธรรม เป็นธรรม รอบคอบ ไม่มีอคติหรือดูถูกใครอย่างไร้เหตุผล และสร้างสรรค์
๔. มดแดงแต่ละตัว จักแสวงหากัลยาณมิตร เผยแพร่ความจริง และสร้างเครือข่ายมดแดงอย่างไม่หยุดหย่อน ไม่เลือกสีเสื้อ ไม่เลือกชนชั้นวรรณะใด ๆ
๕. มดแดงแต่ละตัว จักขยันในการคิด พูด และทำ เพื่อกำจัดสิ่งชั่วร้าย และสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามอันเป็นประโยชน์แก่ตนเอง คนรอบข้าง และประเทศชาติ
๖. มดแดงแต่ละตัว จักมีความอดทนต่อความเห็นต่าง มีความเข้าใจที่มาที่ไปแห่งความแตกต่าง และมีความเมตตาสูงที่จะอธิบาย รอ และให้โอกาสคนอื่นเรียนรู้ เพื่อกลายเป็นมดแดงที่เข้มแข็ง
๗. มดแดงแต่ละตัว จะต้องก้าวพ้นความคิด การพูดจา และการกระทำที่อยู่บนพื้นฐานแห่งความคับแคบ เห็นแก่ตัวมีอคติ ดูถูกผู้อื่น ผิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล หรือมีความโกรธ และอยู่บนความหลงตัวบุคคล ระบอบ รูปแบบ และวิธีการใด ๆ เหนือหลักอารยธรรมแห่งเหตุผลและสัจจะของความเป็นมนุษย์
๘. มดแดงแต่ละตัวจักยกตัวเองเป็นตัวจักรของการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าของตัว คนรอบข้าง และสังคม ไม่งอมืองอเท้า คือนำความคิด ความรู้ และประสบการณ์ไปสานต่อและประมวลเป็นอุดมการณ์ที่ชัดเจน และกำหนดเป็นแนวปฎิบัติได้ แล้วนำไปปฎิบัติจริง ทั้งมโนกรรม วจีกรรม และกายกรรม
๙. มดแดงแต่ละตัว จะไม่ยอมให้เกิดสิ่งชั่วร้ายหรือการทำร้ายสมาชิกมดแดงต่อหน้าต่อตา โดยไม่กระทำการใด ๆ และสิ่งชั่วร้ายทุกสิ่ง ต้องได้รับการต่อต้าน ขัดขวาง และทำลายล้างเสมอเมื่อมีโอกาส หากทำด้วยตัวเองเกินกำลัง ต้องรู้จักระดมเครือข่ายมดแดงให้ประสานงานกันโดยธรรมชาติ ไม่ต้องรอแกนนำใด ๆ
๑๐. มดแดงแต่ละตัว จักส่งเสริมแนวทางเสรีประชาธิปไตยทุกรูปแบบ แต่จะต่อต้าน ประนาม แสดงความเกลียดชังและปฎิเสธการปกครองที่เป็นเผด็จการ การกระทำที่เป็นกบฎต่ออำนาจสูงสุดทุกชนิด และจะไม่งอมืองอเท้าดูใครย่ำยีประชาธิปไตยอีก

เต้าข่าวใส่ร้ายคนอยากเลือกตั้ง

ขบวนการใส่ร้ายป้ายสีผมและกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เรียกร้องการเลือกตั้ง ได้ทวีความรุนแรงและความถี่ในการใส่ร้ายมากขึ้นแล้วครับ โดยล่าสุดเว็บไซต์สยามมานุสสติได้ลงบทความชิ้นหนึ่ง โดยอ้างอิงข้อมูลจากนายแอนโทนี คาตาลัคซี กล่าวหาว่า ผมได้สร้าง account ทวิตเตอร์ปลอมขึ้นมา แล้วคอยกดติดตามและรีทวีตของผม (ในบทความระบุว่าผมเป็น "ผู้ปลุกปั่นให้เกิดการต่อต้านรัฐบาล") ทั้งยังบอกว่ามี "พรรคการเมือง" คอยหนุนหลังการกระทำที่เขากล่าวหาผม


ผมขอยืนยันว่าการใส่ร้ายป้ายสีทั้งหมดนั้น ไม่เป็นความจริงเลยแม้แต่ประการเดียวครับ แค่ภาระหน้าที่ในตำแหน่งประธานสภานิสิตฯ ของผมก็หนักมากพออยู่แล้ว จะเอาเวลาที่ไหนไปสร้าง account ปลอมอีก แล้วประการสำคัญ คือ ไม่มีพรรคการเมืองไหนหนุนหลังผมทั้งนั้นครับ ลำพังเวลาไปทำกิจกรรมทุกวันนี้ ก็ต้องควักเงินตัวเองจ่ายค่าเดินทาง ค่าเอกสาร ค่าจิปาถะต่างๆ


เหตุผลที่ผมยังคงเคลื่อนไหวในทุกวันนี้ ไม่ใช่เพราะผมมีท่อน้ำเลี้ยง หรือมีนักการเมืองสนับสนุนครับ แต่เพราะ "ประเทศชาติเสียหายมามากพอแล้ว" จากการบริหารของรัฐบาลทหาร ผมจึงต้องลุกขึ้นมาปกป้องอนาคตของผม ให้รอดพ้นจากการสืบทอดอำนาจของรัฐบาลทหาร ผมจึงลุกขึ้นมาปกป้องความถูกต้องและความยุติธรรมให้กับประเทศนี้ แล้วทวงคืน "ความปกติ" ให้กับสังคมไทย ผมไม่อาจมองเห็นการไล่จับคนที่เห็นต่างทางการเมืองเป็นเรื่องปกติในสังคม ผมไม่อาจการปกครองโดยระบอบเผด็จการเป็นเรื่องปกติในสังคม ผมไม่อาจมองเห็นความล้มเหลวทางเศรษฐกิจเป็นเรื่องปกติในสังคม ผมไม่อาจเห็นความผิดปกติที่รัฐบาลทหารได้สร้างขึ้นมากลายเป็นความปกติใหม่ในสังคมได้อีกต่อไป


ผมขอย้ำอีกครั้งหนึ่งครับ ว่าผมไม่มีนักการเมืองคนไหนหนุนหลังทั้งสิ้น จะมีก็แต่เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ป้าๆ ลุงๆ ที่คอยให้กำลังใจกันและกันเนี่ยแหละครับ ท่อน้ำเลี้ยงของผม คือ รายได้จากการสอนพิเศษ หาใช่รับเงินจากนักการเมืองแต่ประการใด


ผมอยากจะเชิญชวนทุกท่านแสดงพลังให้กลุ่มคนที่พยายามใส่ร้ายป้ายสีผม ว่าผมนั้นมีนักการเมืองหนุนหลังและสร้าง account ปลอมขึ้นมาปั่นกระแสการเลือกตั้ง ด้วยการกดติดตาม Facebook (Tanawat Wongchai) และ Twitter (@drballban) ของผมและกลุ่มคนอยากเลือกตั้งครับ ให้พวกเขาได้รับรู้ถึงพลังที่แท้จริงของพวกเรา


ส่วนเรื่องคดีความ ผมคงไม่ติดใจจะเอาความอะไรหากเว็บไซต์สยามมานุสสติและนายแอนโทนี คาตาลัคซี จะโพสต์ข้อความเรียกร้องการเลือกตั้งในประเทศไทย พร้อมติดแฮชแท็ก #กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง #THwantElection โดยผมให้เวลาพวกคุณ 7 วัน ในการตัดสินใจครับ หากพวกคุณยังไม่ดำเนินการใดๆ ผมขอใช้สิทธิของผมในการปกป้องชื่อเสียงของผมต่อไปครับ


แหล่งที่มาของการเต้าข่าว : http://www.siammanussati.com/เมื่อนายทุน-ใช้บอท-เรีย/ cr. ธนวัฒน์ วงศ์ชัย ## คนอยากเลือกตั้ง