Friday, April 15, 2016

อย่าบังคับให้ประชาชนวางจอบ แล้วหันมากอบปืน

อย่าให้ประชาชนต้องกล่าวว่า .. "บุญคุณต้องทดแทน แค้นต้องชำระ"

เพราะสภาพทุกวันนี้ ทรราช คสช กดขี่ ข่มเห่ง จับขังและเข่นฆ่า

-----------------------------------------------------------------------

อย่าบังคับให้ประชาชนวางจอบ แล้วหันมากอบปืน
-

หากเรามาเปรียบเทียบเลียบเคียงกับการเมืองไทยภายใต้การปกครองของทรราช คสช. ตอนนี้..
-

คุณแผ่นดินต้องทดแทน คือ ทหารต้องทดแทนบุญคุณให้กับ ประชาชน เพราะประชาชนเป็นผู้ชุปเลี้ยงทหาร และครอบครัวของทหาร 

-
ในการที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้เข้ามายึดอำนาจจากขบวนการทางการเมืองที่ กปปส. และ คสช. ร่วมกันใช้ความเถื่อนเข้ามาชุมนุมกันปิดถนนหนทางยึดสถานที่ราชการและเข่นฆ่าไล่ยิงประชาชน กันจนทำให้สภาพบ้านเมืองตกอยู่ในสภาพไร้ขื่อไร้แปร

-

ทหารและ ข้าราชการต่างวางเฉย แต่ในมุมกลับ ทหารและข้าราชการต่างร่วมมือกับ กปปส. เพื่อหวังให้รัฐบาลของนายก ปู เป็นรัฐล้มเหลวให้ได้

-

แม้จะต้องแลกกับความสูญเสีย ทั้งระบบ รวมถึง สถาบันที่ กปปส. และ ทหารเอามากล่าวอ้างในการ ยึดอำนาจ

-

อย่าคิดว่า ประชาชนยอมรับการยึดอำนาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ.. หรือ ทรราช คสช. 

-
ประชาชนไม่อาจไม่รวมตัวกันขัดขวางต่อต้านหรือรวมตัวกันขับไล่ อย่าเป็นเป็นธรรมได้ เหมือน 14 ตุลา หรือ ในปี 35 และ 53
-

แต่นั่นไม่ได้หมายความว่า. ประชาชนจะสยบยอมก้มหัวเลียตีนเผด็จการ

-

หากแต่การที่ประชาชนส่วนใหญ่ นิ่งเฉย ก็เพราะ เขาให้โอกาศ ทรราช คสช. ต่างหาก  

-

หากแต่ วันนี้ ความโง่ ชั่วและบ้าอำนาจของ ทรราช คสช. ปรากฏ เด่นชัด

-

และมีความพยายาม จะสืบทอดอำนาจจากร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับมีชัย อย่างเห็นได้ชัด ทั้งนายกคนนอก สว.ลากตั้ง และองค์กรอิสระ ที่ ทรราช คสช. แต่งตั้ง 

-
ก็อย่าได่หวังเลยว่า ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ กว่า 30 กว่าล้านคนจะสยบยอม ต่ออำนาจเผด็จการ ทรราช คสช.

-
อย่าคิดว่า ประเทศนี้จะตกเป็นของพวกทรราช  และ ข้าราชการชั่ว จนสามารถที่จะกระทำการได้ทุกอยาางตามใจชอบ
-

อยากจะจับใครติดคุกก็จับ

-
อยากจะบังคับให้ทำอะไรก็ได้

-

อยากจะด่าว่ากล่าว คนจน มันเป็นคนโง่

-
หรือเขียนรัฐธรรมนูญฉบับส้นตีน และฝังข้อบังคับขึ้นมาใหม่และกดให้ทุกคนทุกฝ่ายต้องยอมรับโดยปราศจากเงื่อนไขและห้ามเรียกร้องต่อต้าน

-
ด้วยอำนาจ ของทรราช คสช. ม. 44

-
อย่าคิดว่า...บุญคุณต้องทดแทน  ประชาชนยังทดแทนให้แผ่นดินอยู่ ภายใต้เงื่อนไขที่พวกอำมาตย์เป็นผู้กำหนด

-

หากประนี้ไร้สิ้น ประชาชน แล้วข้าราชการกว่า 2 ล้านชีวิต จะกินเงินเดือนและสวัสดการจากใหน แม้แต่อำมาตย์ใหญ่ ตัวพ่อ ที่ต้องมีค่าใช้จ่ายกว่า 52 ล้านบาทต่อวัน นั้น  ก็ล้วนแล้วมาจาก หยาดเลือดและน้ำตา ของประชาชนทั้งสิ้น 

-

แต่การที่บุคคลกลุ่มหนึ่งที่พวกทรราช คสช.ตั้งขึ้นมาเป็นสภาเป็นสมัชชาผู้ร่างรัฐธรรมนูญเขียนกฏ..บังอาจกำเริบเสิบสานจะตั้งเป็นสภาถาวรที่มาจากการแต่งตั้งแล้วตะแบงว่าเป็นการเลือกตั้งทางอ้อมนั้น..

-

     มันเป็นการปล้นอำนาจไปจากประชาชน อย่างแท้จริง

-

แน่นอนว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะให้ประชาชนทุกส่วนฝ่ายยอมรับ..และคนบางกลุ่มบางคณะยังใช้อำนาจของพวกทรราช คสช. กระทำการตามอำเภอใจ ใส่ไคล้ตั้งข้อหาสร้างคดีแพ่งคดีอาญาเพื่อจะเอาคนที่ท่านไม่ชอบไปติดคุกติดตะรางนั้น..

-
     มันเป็นการสะสมความแค้นให้คุกรุ่นขึ้นมาและแน่นอนว่ามันจะนำมาซึ่งการต่อต้านขัดขวาง และเป็นระเบิดเวลาขึ้นในที่สุด 

-

ทรราช คสช. ทำในสิ่งที่พวกเขากล่าวด่าคนอื่น  แต่ก็ทำคอรัปชั่นซะเองในขณะที่กล่าวหาคนอื่น ไม่ว่าจะเป็น โครงการราชภักดิ์ หรือ โครงการขั้นพื้นฐานทั้ง รถไฟ ถนน คลอง อาวุธ  ฯลฯ ก็ล้วนแล้วแต่โกงทั้งสิ้น 

-

ถึงวันนี้มันจึงไม่ง่ายที่จะให้ประชาชนยอมรับอีกต่อไป..ดังที่เห็นและได้ยินกันอยู่..คณะผู้รักษาความสงบแห่งชาติ จึงต้องทบทวนและระมัดระวังก่อนที่การกระทำที่กดขี่ประชาชนอยู่นี้ จะกลายเป็นชนวนนำไปสู่ความไม่สงบครั้งใหม่ หรือสงครามกลางเมือง 

-
     ทรราช คสช. ต้องจำใส่กระโหลก ไว้ให้ดีว่า…
-
- ไม่มีอำนาจใด จะยิ่งใหญ่กว่าอำนาจของประชาชน   

-
เสรีชน No comments:

Post a Comment