Thursday, April 9, 2015

กลุ่มชาวพุทธ วิเคราะห์ สปช.อ้างปฎิรูปคณะสงฆ์ แท้จริงต้องการ"อำนาจ"เพื่อ"กำจัด"ศัตรูทางการเมือง

กลุ่มชาวพุทธ วิเคราะห์ สปช.อ้างปฎิรูปคณะสงฆ์ แท้จริงต้องการ"อำนาจ"เพื่อ"กำจัด"ศัตรูทางการเมือง
 

กลุ่มชาวพุทธ วิเคราะห์ สปช.อ้างปฎิรูปคณะสงฆ์ แท้จริงต้องการ"อำนาจ"เพื่อ"กำจัด"ศัตรูทางการเมือง

Published on Apr 6, 2015
ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ เลขาธิการสมาคมนักวิชาการเพื่อพุทธศาสนา ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia หลังจากที่ สภาปฎิรูปแห่งชาติ หรือ สปช. มีมติ รับแนวทางการปฎิรูปวงการคณะสงฆ์ของ คณะกรรมการ ปฎิรูปแนวทางและมาตรการปกป้องพิทักษ์กิจกา­รพระพุทธศาสนา ว่า แนวคิดการปฎิรูปคณะสงฆ์ของ สปช. และคณะกรรมการปฎิรูปฯ ที่ตั้งขึ้นมา มาจากแนวคิดของ พุทธอิสระ และกลุ่มการเมือง กปปส. แล้วยกประเด็นปัญหาของวัดพระธรรมกาย พยายามชี้ให้เห็นว่านี่คือ วิกฤติทั้งหมดของวงการคณะสงฆ์ ทั้งๆ ที่ปัญหาวัดพระธรรมกายเป็นปัญหาส่วนน้อยเม­ื่อเทียบกับ วัดทั้งหมด 3 หมื่นกว่าวัดและพระจำนวนเกือบ 3 แสนรูป ขณะที่ พุทธอิสระเอง ก็เป็นหนึ่งปัญหาของพระในวงการคณะสงฆ์ด้วย จะเห็นว่า แนวคิดของ สปช. และกลุ่มที่ตั้งขึ้นมาเพื่อปฎิรูปคณะสงฆ์ เป้าหมายที่แท้จริงคือ ต้องการกำจัด วัดพระธรรมกายที่เชื่อว่าเป็นขุมพลัง ทั้งกำลังคน และกำลังเงินของกลุ่มการเมืองฝ่ายตรงกันข้­ามกับ สปช. สนช. และรัฐบาลชุดนี้ รวมถึงความโกรธแค้นที่ พุทธอิสระ มีต่อ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และ แกนนำของ กปปส.บางคนที่ได้รับความไว้วางใจจาก สนช.และสปช.ซึ่งได้รับใบสั่งจากชนชั้นชนนำ ที่ไม่ต้องการให้ สมเด็จพระมหากรัชมังคลาจารย์ ขึ้นเป็น สมเด็จพระสังฆราช รวมทั้ง การที่ พระสุเทพ และแกนนำ กปปส.หลายคน ไปบวชที่ วัดสวนโมกข์ ล้วนแล้วเป็นแผนการของฝ่าย กปปส.และชนชั้นนำที่ต้องการที่จะเข้ามา ควบคุมศาสนาและคณะสงฆ์ให้เป็นเครื่องมือเพ­ื่อค้ำยันอำนาจของตัวเอง ทั้งหมดนี้คือ เป้าหมายที่แท้จริง
ดร.เมธาพันธ์ กล่าวต่อไปว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นในวงการคณะสงฆ์ ชาวพุทธ เห็นด้วยที่จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไข ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมา ก็มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย และได้เสนอแนวทางปฎิรูปวงการคณะสงฆ์อยู่แล­้ว แต่ไม่ควรจะเอาคนที่มีอคติ ต้องการแสวงหาอำนาจ แล้วอ้างการปฎิรูปคณะสงฆ์เพื่อต้องการที่จ­ะเข้ามาเป็นใหญ่ในวงการคณะสงฆ์และเพื่อใช้­อำนาจดังกล่าว กำจัดศัตรูทางการเมืองของตัวเอง นี่คือสิ่งที่ กลุ่มชาวพุทธทั่วประเทศ ไม่ยอม


No comments:

Post a Comment