Monday, April 6, 2015

ระวัง!!! ทฤษฎีต้มกบ.. คนไทยถูกต้มจนเกือบเปื่อย...ดร.เพียงดิน รักไทย มหาวิทยาลัย

หนึ่งวันก่อนการรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557  ผมเพิ่งไปถึงยุโรปได้ไม่กี่วัน
ดูสถานการณ์แล้ว ไม่สบายใจและไม่ไว้วางใจสถานการณ์ในเมืองไทย
เพราะมองเห็นพฤติกรรมของขบวนเครือข่ายราชาธิปไตย ที่บีบ รุกคืบ
แล้วให้คนไทยต้องยอมรับสิ่งชั่วร้าย เป็นมาตรฐานใหม่ ที่ฉุดสังคม
ตกต่ำอย่างไม่น่าเชื่อ  .... และวันนี้ พอยึดอำนาจได้แล้ว
เจ้าและทหารของเจ้า ก็ยังกล้าใช้อำนาจ เหมือนงูเหลือมที่กลืนเหยื่อ
หรือตามทฤษฎีต้มกบ

ลองฟังให้ดีนะครับ... วันนี้ เราจะยอมให้พวกกบฏและศักดินาหลงยุค
ครอบงำประเทศชาติเราต่อไปอีกไม่สิ้นสุดหรือ?


ระวัง!!! ทฤษฎีต้มกบ.. คนไทยถูกต้มจนเกือบเปื่อย...ดร.เพียงดิน รักไทย มหาวิทยาลัย


No comments:

Post a Comment