Monday, April 6, 2015

อีกครั้ง มาตรา 44 ตามคำสั่งโจร คสช. 3/2558 เลวร้ายแค่ไหน


อีกครั้ง มาตรา 44 ตามคำสั่งโจร คสช. 3/2558 เลวร้ายแค่ไหน


คำสั่ง คสช.3/2558 ให้นายทหารชั้นสัญญาบัตร เป็น “เจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อย" สรุปภาพรวมเบื้องต้นดังนี้

-มีอำนาจดำเนินการป้องกันปราบปราบความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท และผู้สำเร็จราชการฯ ตาม ม. ๑๐๗ ถึงม. ๑๑๒ ตาม ป.อาญา

-มีอำนาจดำเนินการป้องกันปราบปราบความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร ตามมาตรา ๑๑๓ ถึงมาตรา ๑๑๘ แห่งประมวลกฎหมายอาญา

-มีอำนาจดำเนินการป้องกันปราบปราบความผิดตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน

-มีอำนาจดำเนินการป้องกันปราบปราบความผิดอันเป็นการฝ่าฝืนประกาศหรือคำสั่ง คสช. หรือคำสั่งหัวหน้า คสช.

-มีอำนาจออกคำสั่งเรียกให้บุคคลมารายงาน ตัวจับกุมตัวบุคคลที่กระทำความผิดซึ่งหน้า และควบคุมตัวผู้ถูกจับนำส่งตำรวจ

-มีอำนาจช่วยเหลือ สนับสนุน หรือเข้าร่วมในการสอบสวนกับตำรวจ ในการเข้าร่วมให้ถือว่าทหารเป็นพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

- มีอำนาจเข้าไปในเคหสถาน หรือสถานที่ใด ๆ เพื่อตรวจค้น รวมตลอดทั้งค้นบุคคลหรือยานพาหนะใด ๆ รวมทั้งยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่ค้นพบ

-กรณีมีความจำเป็นเพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่เป็นภัยต่อความมั่นคง ทหารมีอำนาจออกคำสั่งห้ามการเสนอข่าว จำหน่าย หรือแพร่หลายหนังสือ หรือสิ่งพิมพ์

- ทหารมีอำนาจเรียกตัวบุคคลมาสอบถามข้อมูล โดยสามารถควบคุมตัวได้ 7 วัน และห้ามควบคุมตัวที่สถานีตำรวจทัณฑสถาน หรือเรือนจำ

- ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของทหารต้องระวางโทษจำคุก
ไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

-ผู้ใดต่อสู้หรือขัดขวางทหารในการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับ
ไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

-การชุมนุมทางการเมือง จำนวนตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

-ผู้ใดมีความผิดจากการชุมนุมทางการเมือง แต่สมัครใจเข้ารับการอบรมจากทหาร ไม่เกิน 7 วัน และทหารเห็นสมควรปล่อยตัว ให้ถือว่าคดีเลิก

- การกระทำตามคำสั่งนี้ไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง และกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

- ทหารที่กระทำการไปตามอำนาจหน้าที่ได้รับความคุ้มครองตาม ม.๑๗ แห่งพรก.ฉุกเฉิน
______________________________

แผนกอบโกยผลประโยชน์ที่จะเข้ามาในจังหวัดน่าน กลุ่มทุนอำมาตย์ครองธุรกิจประเทศไทยถึงกับไปสร้าง โรงงานอาหารฮัลลาลในพื้นที่จังหวัดน่านแล้ว มีการจัดเตรียมการนำคนของกลุ่ม กปปส.มุสลิมเข้าไปตั้งชุมชนเพื่อสร้างเมืองอย่างเร่งด่วนก่อนเปิดรับการโครงการไหลมาเทมาของธุรกิจอำมาตย์ ก่อนเปิดเป็นเขตเศรษฐกิจที่จะมากับถนนนสายหลักที่ตัดผ่านมาจากประเทศจีนเข้าไทย  ส่วนประชาชนชาวน่านเจ้าในพื้นที่ อำมาตย์ไม่เคยถามไถ่ กูจะเอาตามใจพวกกูทุกเรื่อง!!ชาวน่านจึงต้องรณรงค์ต่อต้านทุกรูปแบบ  ถ้าจะกดหัวเรา พวกเราก็จะเงยหน้าขึ้นสู้กับปัญหาที่กำลังสะสมไว้ให้ลูกหลายในอนาคตข้างหน้า
______________________________

ศึกชิงเก้าอี้ผบ.ทบ.มาผูกติดขาพลเอกประยุทธ์ไว้ก่อน เพื่อชิงการนำตั้งพลเอกปรีชา จันทร์โอชาขึ้นเป็น ผบ.ทบ.หลังพลเอกอุดมเดช สีตะบุตรอำลาเก้าอี้ หรือเกิดการเมืองสะดุดบิ๊กตู่จะใช้อำนาจเต็มของรัฐธรรมนูญชั่วคราว ม.44 ตั้งน้องชายตัวเองขึ้นเป็นผบ.ทบ.ได้ทันที ...ความในแตกเสียแล้วแหล่งข่าวร้อนผ่านมาทางคนใกล้ชิดของบิ๊กตู่เองกล่าวว่าแบบผยองการยึดอำนาจ ผบ.ทบ.มาอยู่ที่หัวหน้า คสช.ผ่านการใช้มาตรา 44 นั้นทำให้พลเอกประยุทธ์มีอำนาจเบ็ดเสร็จเต็มองค์รัฐาธิปัตย์ครอบคลุมการสั่งการทั่วราชอาณาจักรไทย มีเพียงเหตุผลส่วนตัวของสองพี่น้องสกุลจันทร์โอชาเท่านั้นที่ใช้เป็นเหตุจูงใจให้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาฉกฉวยโอกาสนำมาตรา 44มาใช้ประโยชน์ในครอบครัว เพียงเพื่อการแต่งตั้งน้องชายขึ้นเป็น ผบ.ทบ.คนใหม่ในอีก 4-5 เดือน ข้างหน้า(เดือนกันยายนมีพล1 ตุลาคม 58)ให้ได้ นี่เป็นไปตามสันดานของพลเอกประยุทธ์ที่ไม่เคยนึกถึงชาติบ้านเมืองและประชาชนเลย ( ม. 44 ในรัฐธรรมนูญชั่วคราวมีเบื้องหลังได้ ดร.วิษณุ รองนายกฯชงให้ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญชั่วคราว เพื่อสมประโยชน์กันทางอำนาจกับพลเอกประยุทธ์นั่นเอง)
______________________________

เปิดสถานที่ให้แดงชุมนุมหลายครั้ง คงจะถูกแก้เผ็ด                            
กระทรวงยุติธรรมนำเจ้าหน้าที่ลุยตรวจสอบโบนันซ่าเขาใหญ่ ของ ไพวงษ์ เตชะณรงค์  
http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=TVRReU9EQTRNRGt4TVE9PQ==&sectionid=
________________________________No comments:

Post a Comment