Thursday, April 9, 2015

ความเป็นอิสระของตุลาการ ที่ถูกทำลายในประเทศกะลาแลนด์

คำกล่าวสุนทรพจน์ของนายเบรดเวดเนฟ นายกรัฐมนตรีของสหพันธรัฐรัสเซีย ที่คนในกะลานิเซีย ต้องพิเคราะห์ด้วยความระมัดระวังในภาษาทางการฑูตนี้.
หลักการตวามเป็นอิสระขั้นพื้นฐานของฝ่ายตุลาการ และพนักงานอัยการ หรือ The Basic Principles on the Independent of Judiciary, และหลักการต่างๆที่เกี่ยวกับนักกฏหมาย และทนายความ และอีกหลายๆหลักการที่ประกาศและบังคับใช้แล้วโดยนานาชาติ และองค์การสหประชาชาติ.........................................................................ฯ

จนมาถึง The Bangalore Principles ECOSOC Resolutions, 23/2006: The Implementation Measures or The Lusaka Measures, 20 January 2010 ที่วันนี้ล้วนแล้วแต่ เป็นกฏแน่นอนตายตัว ที่ใช้บังคับกันไปในนานาชาติ และ ทั่วโลก มีที่เดียวในโลก ที่แสดงอาการฝ่าฝืน และเป็นนักเลงโต ไม่ยอมรับหลักเกณฑ์เหล่านี้ อันมีที่มาจากกฏหมายแกนหลัก ที่ประกาศใช้โดยนานาชาติ และองค์การสหประชาชาติ ที่รวมเรียกว่าเป็น [Human Rights Law] นั่นก็คือ ที่ กะลานิเซียแลนด์...................................ฯ

ผลที่ได้รับก็คือ การ Sanctions โดย องค์การสหประชาชาติ และ นานาชาติ ก็ไม่มีข้อยกเว้นแม้แต่ประเทศ ที่คนในกะลานิเซียแลนด์ เข้าใจว่า เป็นมหามิตรเช่น รัสเซีย และแม้แต่ จีน โดยคิดว่าเขาจะเล่นกับคุณ ล้วนเป็นความเข้าใจที่ผิดมหันต์ เกี่ยวกับรัสเซีย และ คนของรัสเซีย........................................................................................ฯ

คุณๆทั้งหลาย ต้องจดจำ กรณีนายวิตเตอร์ บรู๊ชค์ (สายลับสองหน้านักค้าอาวุธ ที่ฮอลลี่วู๊ด นำมาสร้างหนังป้ายสี ให้เป็นยักษ์ เป็นมาร ) แล้วประเทศกะลานีเซียแลนด์ ส่งตัวเขาให้สหรัฐอเมริกา เพื่อไปจัดการ ท่ามกลางเสียงคัดค้านของ มหาชนชาวรัสเซีย..................................................................................................................................ฯ

คนรัสเซียมิได้มีความจดจำในสมองที่สั้น เหมือนคนในกะลานิเซียแลนด์ "ท่านผู้นำ" กรุณากลับไปนั่งอ่านคำกล่าวปราศัย หรือ สุนทรพจน์ ของนายเมดเวดเนรฟ นายกรัฐมนตรีของสหพันธรัฐรัสเซีย ที่มาเยือนในคราวนี้ หลายๆรอบ ด้วยความพินิจพิเคราะห์ ปูติน, เมดเวดเนรฟ และวิคเตอร์ บรู๊ชค์ ต่างเป็นเพื่อนสนิทกัน ตั้งแต่ถูกถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูใน Orphanage ของรัฐ ในประเทศโซเวียตรุสเซีย เขาย่อมเจ็บร้อนแทนกันอยู่ในใจลึกๆ และไม่มีวันจะให้อภัยคนในกะลานิเซียแลนด์....................ฯ

การเที่ยวไปทึกทักเอาว่า "เขาจะเป็นมหามิตรของเรา" จึงเป็นความคิดที่ผิดมหันต์ เขาจะเป็น "มหามิตรของคุณ ตราบเท่าที่คุณจ่ายเขาอย่างงามเป็นเงิน หรือสิ่งของที่แลกเปลี่ยนได้ เป็นเงิน เป็นทอง มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจ".........................................ฯ

คนรัสเซีย รู้จักกับคำว่า "Siamese Talk" ดียิ่งกว่าใครๆ เพราะมีรอยด่างในทางประวัติศาสตร์ร่วมสมัย กันมา ผม คงไม่ต้องสาธยายในที่นี้ให้เปลืองเวลา ผู้อ่านทุกๆท่าน ไปค้นคว้าเอาเองได้ ที่เขาไม่อาจเล่นกับเรา "แบบร่วมหัวจมท้าย " ได้ เพราะ......................................................................................................................................ฯ

๑. คุณฝ่าฝืนกฏเกณฑ์ของโลกที่นานาชาติ และสหประชาชาติ ประกาศและบังคับใช้......................................................................................................................................ฯ

๒.รัสเซีย เป็นหนึ่งใน Big Five ขององค์การสหประชาชาติใน Security Council หรือ คณะมนตรีความมั่นคง (ผู้บริหารสูงสุดขององค์การสหประชาชาติ) เขาจะยอมให้ผู้บริหาร [เถื่อน] ของกะลานิเซียแลนด์ กระทำการหักหาญฝ่าฝืนกฏเกณฑ์อันเป็นกลาง และเป็นธรรมของโลก ที่พวกเขาร่วมร่างกันขึ้นมา ประกาศและบังคับใช้ แก่โลกทั้งใบ หรือไม่?........................................................................................................................ฯ

ย่อมไม่เป็นการยากลำบาก แก่คนในกะลานิเซียแลนด์ ที่จะใช้สมองตรองคิด เอาเองได้ว่า “นี่คือ ภาษาทางการฑูต ที่สวยหรู หรือ ภาษาดอกไม้” ที่เราไม่อาจเอามา คิดเป็นสาระในการจับต้องให้เป็นรูปธรรมได้เลย เอวัง ก็มีด้วยประการ ฉะนี้.

No comments:

Post a Comment