Tuesday, April 7, 2015

ท่านจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ ณ วันนี้...

ท่านจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ ณ วันนี้...

ท่านจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ วันนี้ยังเข้มแข็งเสมอ  ติดตามข่าวสาร ติดต่อสื่อสารกับพี่น้องร่วมขบวน อย่างเชื่อมั่นในความชอบธรรม และพลังของความรู้และความจริง

ในความไม่หวือหวา ท่านกลับมีความลุ่มลึกและอดทน มองเกมอย่างมีสติ และเชื่อมั่นในพลังประชาชนเสมอ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่านมองเห็นความไม่ชอบธรรมและความเป็นเผด็จการของโจรกบฏ ว่าจะเป็นเชื้อไฟ ทำลายล้างอำนาจเผด็จการด้วยตัวมันเอง  ส่วนประชาชนนั้น ก็ให้เรียนรู้จากมัน มุ่งมั่นสร้างเครือข่ายของผู้ตาสว่างและต้องการการเปลี่ยนแปลง  แล้วต้องสำนึกเสมอว่า ภารกิจเปลี่ยนประเทศนี้ เป็นของพวกเราทุกคน ต้องสามัคคี ต้องมีสติ ต้องอดทน ต้องเตรียมการสำหรับรองรับเหตุการณ์ในอนาคต  สิ่งที่ท่านจะช่วยทำอย่างเต็มที่ คือการชี้แจงให้ชาวโลก รับรู้ถึงสิ่งเลวร้ายต่าง ๆ และความชอบธรรมของพี่น้องที่จะลุกขึ้นมาเรียกร้องหาประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์ เพื่อลูกหลานต่อไป


(ภาพนี้ถ่ายก่อนงานประชุมประจำปีภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน เมื่อเดือนที่ผ่านมา)
No comments:

Post a Comment