Tuesday, April 7, 2015

ฝากพี่น้องยุโรปเช็คข่าวนี้ด่วนครับ "EU สั่งเรือบรรทุกสินค้าไทยหันหัวกลับ!!!"

ลองอ่านข้อความจากอาจารย์ธนบูลย์ ข้างล่างนี้ แล้วช่วยกันเช็คข่าวทีนะครับหากเป็นจริง ก็เตรียมรับ หายนะภายในไม่กี่เดือนนี้ได้เลยครับวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ 
เรียน ดร.เพียงดินฯ ที่นับถือ 
ทราบมาจากสายข่าวในยุโรป (ที่ไม่ยืนยัน) ขอให้ดร.ช่วยเข็คข่าวนี้ด้วย " หบ่ายโฉมหน้ากลับประเทศไทย ในสินค้าจากประเทศไทยทุกชนิด ในทุกท่าเรือ และไม่ถือว่า เป็นการผิดสัญญาซื้อขาย" นี่เป็นสิ่งที่ผมเตือนมาแล้วไม่ต่ำกว่าหกเดือน วิธีนี้คือ "Quarantine" ที่สหรัฐอเมริกาเคยใช้ในวิกฤตการณ์คิวบา เมื่อปีค.ศ.๑๙๖๕ นี่ไงครับ ฤทธิ์เดชของ Procedure ที่ประกาศบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ปีค.ศ.๒๐๑๔ ยังไงก็ขอให้ดร.ช่วยเช็คข่าว และยืนยันด้วยครับ. นับถือ อาจารย์ ธนบูลย์ จิรานุวัฒน์

No comments:

Post a Comment