Wednesday, March 18, 2015

นักกฎหมายนานาชาติ ยัน การใช้กฎอัยการศึก ผิดสนธิสัญญาสากล และเข้าข่ายละเมิด "Crimes Against Humanity และ Crimes Against Peace"

อาจารย์ธนบูรณ์​ จิรานุวัฒน์ นักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญด้าน International Law เตือนผู้ใช้อำนาจนประเทศไทย ว่าอย่าย่ามใจใช้อำนาจจนละเมิดหลักสนธิสัญญาสากล จนอาจจะถูกตั้งข้อกล่าวหา Crimes against Humanity/Peace.จากสภาปกป้องประชาธิปไตย เรื่องศาลทหารของไทย กับพลเรือนไทย เมื่อกระทำการฝ่าฝืนกฏอัยการศึก ที่เป็นกฏหมาย ที่ขัด หรือ แย้ง กับ the Geneva Conventions,1949 ที่ไทยเป็นรัฐคู่ภาคี กับ สนธิสัญญานี้ จึงเป็นการที่ไทย ใช้การกระทำฝ่ายเดียว (Unilateral Action) ที่จะไปแก้ไข เพิ่มเติม พันธกรณีของตน ที่มีอยู่กับนานาชาติ ในสนธิสัญญาพหุภาคี ไทยทำได้โดยชอบหรือ?
ต่อจากนี้ คือ ข้อเตือนใจจากผมในฐานะ ที่เป็นนักกฏหมาย " ที่ประชาชน ไม่ต้องขึ้นศาลทหาร เพราะ ศาลทหารของไทย ไม่มี Uniform code of Martial Law และไม่มี Manual of Martial Court ที่ได้พํฒนารุดหน้าไปแล้ว ภายใต้กฏเกณฑ์ของ the Geneva Conventions, 1949 ในประเทศ ที่พัฒนาแล้ว
สนธิสัญญานี้ประเทศไทย ได้ไปประกาศเข้าร่วมเป็น รัฐคู่ภาคีสมาชิกของสนธิสัญญา เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ปีค.ศ.๑๙๕๔ หรือปีพ.ศ.๒๔๙๗ ที่ประเทศไทย มีพันธกรณีต่อนานาชาติ ที่ต้องปฏิบัติ.....
สนธิสัญญานี้ซ่อนเรื่อง การต้องจัดการกองทัพแผนใหม่ ไม่ให้พํฒนากลับไปเป็นเช่น กองทัพนาซีเยอรมัน ในยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่ ๒ จะระเบิดเกิดขึ้น แต่ไทยก็ไม่ปฏิบัติตาม ซ้ำร้ายวันนี้ the Geneva Conventions, 1949 กลายร่างเป็น Customary Rules of International Law ตามข้อบัญญัติ ของสมัชชาใหญ่ และ คณะมนตรีความมั่นคง ขององค์การสหประชาชาติ
จึงเกิดผลบังคับทันที ตามกฏหมายทั่วโลก ไม่ว่าประเทศนั้นจะได้ลงนาม และให้สัตยาบันแก่สนธิสัญญานี้หรือไม่? ก็ไม่สำคัญ

ศาลทหารไทย ไม่ตระหนักในเรื่องเหล่านี้ หากมีชาติภาคีสมาชิก ชาติใดชาติหนึ่งในสหประชาชาติ ยกเป็นประเด็นขึ้น ถกในสมัชชาใหญ่ องค์การสหประชาชาติ จะกลายเป็นเรื่องใหญ่โตทันที ในองค์การสหประชาชาติ
ผมจึงอยากขอเตือน ท่านผู้ใหญ่ทั้งหลาย ที่คิดว่า ท่านกุมอำนาจรัฐไว้ในมือ และนำไปใช้อย่างมันมือนั้น ท่านต้องรู้จักกับ วลีที่ว่า "Crimes Against Humanity และ Crimes Against Peace" ให้ดีๆ และอย่างขึ้นใจ วลีในสองวลีนี้ จะนำ Jack Pot มาให้ท่านทั้งหลาย โดยท่านคาดคิดไม่ทัน
หากท่าน ยังคงใช้อำนาจศาลทหารอยู่ อย่างมันมือ ผมจึงขอตือนสติท่านไว้ ท่านไม่ต้องเชื่อผมในทันที ท่านมีลูกน้อง ที่ท่านใช้สอยอยู่ ท่านอาจไปดาวน์โหลดเรื่องเหล่านี้ มาศึกษาได้จากเว็บไซด์  ของICRC.org ครับ
แล้วท่าน ต้องประกาศเลิกใช้ไปเอง พร้อมกับกฏอัยการศึก ที่ท่านประกาศใช้ นี่เป็นอีกครั้ง ที่ผมต้องเตือนมายังทุกๆท่าน ด้วยความหวังดี และอย่างจริงใจ บริสุทธิ์ใจครับ.

No comments:

Post a Comment