Saturday, March 14, 2015

บทวิพากษ์ความตอแหล ในชีวิตของ Karl Marx เจ้าทฤษฏีซ้ายเจ้าโลก

 

ผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบในแนวคิดของ Karl Marx ในหลายเรื่อง และเหมือนกับที่ผมชอบ  Che Guevara คือผมเลือกชอบในบางประเด็น และหยิบเอาเฉพาะเรื่องมาเป็นแนวทางต่อยอด หรือวิพากษ์เพื่อสังเคราะห์  เช่นเดียวกันกับนักคิดและนักปฏิบัติ หรือแม้แต่นักการศึกษาท่านอื่น ๆ ผมเรียนรู้ แล้วเอาวางไว้ ไม่เอามาถือ  จะหยิบมาใช้ หรือยืมมาแตะสิ่งที่กำลังทำ กำลังคิด กำลังนำเสนอ ก็ในฐานะเครื่องมือหนึ่ง หรือองค์ประกอบเล็ก ๆ ส่วนหนึ่งเท่านั้น  ดังนั้น หากจะถามว่า ในแง่ความคิดแล้ว ผมเป็นลูกศิษย์ใคร ผมไม่มีใครเลย นี่ไม่ได้พูดถึงในเชิงฐานะทางสังคมนะครับ ที่ผมให้เกียรติผู้ที่ให้ความรู้แก่ผู้อื่น ว่าเป็นอาจารย์ หรือคุณครู อยู่บ่อย ๆ

วันนี้อยากให้พี่น้องที่ภาษาอังกฤษดีพอ ลองฟังนักคิดชาวแคเนเดียนท่านนี้ ถือว่าดังมากทีเดียว เป็นนักวิพากษ์ที่น่าสนใจ เขาถือตัวเองว่าเป็นนักปรัชญา และพยายามเดินบนเส้นทางการค้นหาความจริงและสร้างความเข้าใจกับโลก  งานชิ้นนี้น่าสนใจ  การวิพากษ์ Marx โดยดูความจริงที่เกิดขึ้นรอบ ๆ ชีวิตของเขา  ถือว่า ทำให้เราได้เข้าใจอะไรหลาย ๆ อย่าง และหลายเรื่อง เป็นสิ่งที่ขัดแย้งกันกับทฤษฎีที่เขาเขียน... นี่เขาว่า ตอแหล  หรือ  hypocrisy หรือปากพูดอย่างหนึ่งแต่ทำอีกอย่างหนึ่ง แต่จริง ๆ แล้ว การดูพฤติกรรมและภูมิหลังแล้วสรุปว่าความคิดเขาไม่ดี ไม่ถูกต้อง และไม่ควรเอามาเป็นแบบอย่างตามมาตรฐานศีลธรรม มันก็อาจจะดูรุนแรงไปบ้าง เพราะคนที่ชั่ว หรือหลงผิด อาจจะเป็นคนที่พูดถึงวิธีเลี่ยงการทำผิดได้ดีเหมือนกัน  ...

ความยาวคลิปนี้จริง ๆ แค่สี่สิบกว่านาทีครับ ส่วนทีสองจะซ้ำกันครับ ลองฟังแบบชวนคิดชวนคุยนะครับ ผมไม่ได้นำมาเพื่อ discredit หรือเหยียบย่ำความคิดของ Karl Marx และไม่เชื่อว่า คนที่บกพร่องจะคิดสิ่งที่สมบูรณ์กว่าสิ่งที่ตนเองสามารถทำได้ไม่ได้  แต่ผมสนับสนุนและต้องการให้ท่านหัดวิพากษ์ทฤษฎีและเจ้าของทฤษฎีทุก ๆ รายเสมอ

ประวัติและเรื่องราวเกี่ยวกับ Karl Marx


  1. Karl Marx - Wikipedia, the free encyclopedia
  2. Karl Marx, 1818-1883 - The History Guide
  3. Karl Marx - Facts & Summary - HISTORY.comNo comments:

Post a Comment