Thursday, March 12, 2015

การฆ่าประชาชน เพื่อกษัตริย์ภูมิพล???ทำไมการสังหารหมู่ประชาชน จึงเกิดขึ้นบ่อยครั้งในรัชกาลที่เก้า
แต่คนกลับมองไม่เห็นว่า ใครคือตัวการเบื้องหลังมาตลอด
ทำไมเหยื่อ มันเป็นประชาชนที่เรียกร้องหาประชาธิปไตย
หรือนี่คือสงคราม ราชาธิปไตย vs.  ประชาชนที่ใฝ่ประชาธิปไตย มาตลอด?


ลองดูวิดีโอ แล้วตรองด้วยสติปัญญาของท่านเอง

No comments:

Post a Comment