Wednesday, June 8, 2016

คลื่นมวลชนต่อต้านคสช.ที่มุ่งทำลายพุทธศาสนาและวัดธรรมกายได้ขยายตัวไปทั่วโลก :

คลื่นมวลชนต่อต้านคสช.ที่มุ่งทำลายพุทธศาสนาและวัดธรรมกายได้ขยายตัวไปทั่วโลก :
ที่รัฐเนวาดา.นครลาสเวกัส เมื่ออังคาร7 มิถุนายน 2559
เวลา18.45น.ได้มีพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวลาว
ที่พักอาศัยในเมืองลาสเวกัสจำนวนหนึ่งได้ลุกขึ้นมาแสดงพลังเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนา
ที่ถูกรุกรานและแทรกแซงจากกลุ่มบุคคลที่เผด็จการคสช.หนุนหลังให้ออกมาทำลายพุทธศาสนาที่กำลังวุ่นวายอยู่ในประเทศไทยขณะนี้,โดยพี่น้องชาวไทยและลาวได้แสดงเจตนาผ่านทางป้ายที่นำมาแสดงจำนวนมาก,ที่มีทั้งภาษาลาว,ไทย,อังกฤษเช่นข้อความภาษาลาวว่า"ย่ารังแกพะสง"
และ ภาษาไทยว่า "ระบอบคสช.จับพระยังมี2มาตรฐาน" เป็นต้น

No comments:

Post a Comment