Friday, June 10, 2016

ใช้ชีวิตให้มีสมดุลย์นะครับ พี่น้อง ใช้สติให้มาก ชัยชนะรอเราร่วมฉลองอยู่เบื้องหน้า

เผด็จการกำลังเน่า ผุ เปราะ และต้องแตกตามกาลเวลา
ประชาชนกำลังเจริญขึ้น แข็งแรงขึ้น เข้มแข็งขึ้น ฉลาดขึ้น แม้จะอ่อนล้าบ้าง

ใช้ชีวิตให้มีสมดุลย์นะครับ พี่น้อง ใช้สติให้มาก
ชัยชนะรอเราร่วมฉลองอยู่เบื้องหน้า
อย่าเจ็บป่วย อย่าตาย แค่นั้นแหละ แล้วเราจะก้าวไปหาชัยชนะด้วยกัน

No comments:

Post a Comment