Wednesday, June 8, 2016

วิปริตทางการศึกษา! / จากโลกวันนี้รายวัน คอลัมน์ “สำนัก(ข่าว)พระพยอม” โดย พระพยอม กัลยาโณ

วิปริตทางการศึกษา! / จากโลกวันนี้รายวัน คอลัมน์ "สำนัก(ข่าว)พระพยอม" โดย พระพยอม กัลยาโณ

หลวงพ่อพุทธทาสบรรยายไว้ว่า ต่อไปการศึกษาเราจะเป็นการศึกษาเจดีย์ยอดด้วน หมาหางด้วน คือเจดีย์มันจะสวยงามก็ที่ยอด วันนี้การศึกษาไทยกำลังเป็นอย่างที่หลวงพ่อพุทธทาสกล่าวไว้ โกงเรียน สอบเข้าแพทย์ก็โกง สอบเข้าตำรวจก็โกง เป็นการศึกษาที่ขาดศาสนา ขาดศีลธรรมในใจอย่างรุนแรง
http://bit.ly/1RWLakY

No comments:

Post a Comment