Saturday, June 11, 2016

กำเนิดอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และการสังหาร 4 อดีตรัฐมนตรี

ไทยรบชนะฝรั่งเศส

MR 139CC Victory Monument 100 เรื่องของในหลวงที่คนไทยไม่รู้ กำเนิดอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และการสังหาร 4 อดีตรัฐมนตรี

https://youtu.be/-YcP9omAQtE 

http://www.4shared.com/mp3/Pu2pzXlYba/MR_139CC_MONO_Victory_Monument.html

http://www.mediafire.com/download/9wmxxu7da6x6nvb/MR+139CC+MONO+Victory+Monument.mp3

No comments:

Post a Comment