Tuesday, June 7, 2016

ข่าวด่วนพระอาการในหลวงตามแถลงการล่าสุด *แถลงการฉบับ27ล่าสุดตามข่าวด่วน,บอกภาวะใกล้สิ้นพระชนม์เนื่องจากหัวใจใกล้หยุดเต้นแล้ว,และเป็นต้นเหตุที่ทำให้คสช.ฉวยโอกาสขยายอำนาจตัวเองออกไปด้วยการวางแผนเตรียมล้มประชามติโดยใช้กลยุทธใ้ห้ลูกสมุนผู้ตรวจการส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญ(ศาลตามสั่ง)ตีความ,พวกมันรู้ความจริงพระอาการก่อนแต่ปิดบังประชาชน,สื่อในประ

ข่าวด่วนพระอาการในหลวงตามแถลงการณ์ล่าสุด

*แถลงการฉบับ27ล่าสุดตามข่าวด่วน,บอกภาวะใกล้สิ้นพระชนม์เนื่องจากหัวใจใกล้หยุดเต้นแล้ว,และเป็นต้นเหตุที่ทำให้คสช.ฉวยโอกาสขยายอำนาจตัวเองออกไปด้วยการวางแผนเตรียมล้มประชามติโดยใช้กลยุทธใ้ห้ลูกสมุนผู้ตรวจการส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญ(ศาลตามสั่ง)ตีความ,พวกมันรู้ความจริงพระอาการก่อนแต่ปิดบังประชาชน,สื่อในประเทศก็แกล้งโง่ไม่กล้าวิเคราะห์,และนี้คือต้นข่าวที่จะมีรัฐประหารซ้อน,โปรดฟังการวิเคราะห์ของสส.สุนัยเมื่อวันจันทร์ที่6มิถุนายนรายการรู้เขารู้เราอีกครั้งหนึ่ง

*ข่าวกอท.เสรีไทย:7มิย.59
•สส.สุนัยเสนอให้จับประเด็นแถลงการณ์สำนักพระราชวังฉบับที่26กับการส่งสัญญานยืดเวลาประชามติที่สื่อไทยไม่กล้าวิจารณ์และประวัติศาสตร์การเมือง
ตอนที่14"ยังเติร์กตุรกีเปลี่ยนระบอบ:ยังเติร์กไทยจะไปทางใหน?"

*ไทยรัฐจมูกไวได้กลิ่นเน่าคสช.ล้มประชามติโชย,บทวิเคราะห์การเมืองเชื่อว่าผลจะแพ้ยับ,ฟันธงมีล้มโต๊ะ

•และตรวจข่าวจากข่าวลับกรองแล้วเมื่อ2มิถุนายนนี้อีกครั้งหนึ่ง:โดยกลุ่มเสียงประชาชนไทย(สปท.)เจาะลึกพระอาการตามแถลงการณ์ฉบับล่าสุด1มิถุนา59,พระอาการจริงเป็นเช่นไร?แล้วทำไมคณะแพทย์จึงต้องแถลงแล้วแถลงอีก?

*ข่าวสำคัญช่วยเผยแพร่ต่อด้วย

No comments:

Post a Comment