Monday, June 6, 2016

ทางออกของประเทศไทย คือต้องยึดหลักการ และสร้างความเป็นธรรม โดยใช้กุญแจยี่ห้อยุติธรรม

ทางออกของประเทศไทย คือต้องยึดหลักการ และสร้างความเป็นธรรม โดยใช้กุญแจยี่ห้อยุติธรรม คือยุติปัญหาและความขัดแย้งทั้งมวลด้วย ธรรม

 

หลักการที่ควรต้องพิจารณา

 • อำนาจอธิปไตยของใคร   ของประชาชน หรือเจ้าและเครือข่ายคนดี
  มือที่มองไม่เห็นมีต่อไปได้หรือไม่? ใครควรได้ใช้อำนาจอธิปไตย? ด้วยวิธีการใด?
 • การตัดสินอนาคตประเทศ ใครตัดสิน? ด้วยวิธีการใด? อ้างดีใส่ตัว โยนชั่วให้คนอื่น เพื่อรวบอำนาจหรือ?
 • คนทุกคน มีค่าความเป็นคนและพลเมืองเท่ากันหรือไม่? หรือเหลื่อมล้ำได้ด้วยบุญนำกรรมแต่ง?
 • การคานอำนาจทางการเมืองการปกครอง ทำได้อย่างไร? ง่าย ๆ คือผูกโยงกับประชาชน ไม่ใช่ักับเครือข่ายราชาธิปไตย แล้วประชาชนจะมีอำนาจสูงสุด เรียนรู้ แล้วคุมทุกฝ่ายในที่สุด
 • กฎหมาย คืออะไร? ใหญ่มาจากไหน?  ประชาชน มีความสัมพันธ์กับกฎหมายอย่างไร? รัฐธรรมนูญควรมาจากไหน? ด้วยวิธีการใด?
 • สิทธิและเสรีภาพของปวงชน กับ รัฐถาธิปัตย์ สัมพันธ์กันอย่างไร? อะไรสำคัญกว่ากัน?
 • การปรองดอง ความจริง และการเคารพกติการ่วม (กฎหมาย) rule of law เกิดได้อย่างไร?
 • ต้องไม่เอาดีใส่ตัว เห็นแก่ตัว และไม่เคารพผู้อื่น ... คนเท่าคน เคารพหลักสิทธิมนุษยชน
 • ประชาธิปไตยคืออะไร? ประชาธิปไตยแบบไทย ๆ คืออะไร?

 

เมื่อตกลงกันเองไม่ได้ ยอมกันไม่ได้ และวิธีการแก้ปัญหาหรือพากันเดินไปข้างหน้า แต่ยุติด้วยหลักการและธรรมไม่ได้ มันก็ต้องลงเอยด้วยการหักล้างกันไปข้างหนึ่ง เมื่อหักล้างด้วยกลไกประชาธิปไตยไม่ได้ ประเทศชาติก็จะต้องเกิดสงครามกลางเมือง จะเสียหายมหาศาล แล้วผลจะเป็นอย่างไร?  ท่านมีหน้าที่ใด? ท่านทำอะไรอยู่?

 

 

ดร. เพียงดิน รักไทย  6 มิ.. 2559 ตอน เผด็จการราชาธิปไตย จะฝ่าทางตัน ไปสู่ทางตาย

https://youtu.be/Vr2cZze0Szs

https://youtu.be/CV7HoV0E6Q4

https://youtu.be/LVEajgcHMw0

---------------------

***Download ร่างจดหมาย เพื่อส่งผู้นำนานาชาติต่าง ที่ http://tinyurl.com/gsetacg

***โปรดช่วยกันกระจายและส่งให้มากที่สุดนะครับ ขอบคุณครับ

สนับสนุนแนวทางมดแดงล้มช้าง ของ คณะราษฎรเสรีไทย กับ ดร. เพียงดิน

ส่งข้อมูลลับผ่านช่องทางที่ปลอดภัยทางลิ้งค์ต่อไปนี้

http://tinyurl.com/o2rzao8

หรือที่นี่ http://tinyurl.com/pcqjppt

****ลิ้งค์ล่าสุด  http://tinyurl.com/gssuvm2

และรายงานการปฏิบัติงานและความคืบหน้าเครือข่าย ได้ที่ 4everche@gmail.com

----------------------

สนับสนุนการเผยแพร่โดย ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน และมหาวิทยาลัยประชาชน เพื่อสาธารณะประโยชน์ ในการสร้างจิตสำนึกทางประชาธิปไตย สันติวิธี และการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน

No comments:

Post a Comment