Sunday, June 5, 2016

ครบรอบ 50 ปี การจากไปของ ‘จิตร ภูมิศักดิ์’ หมายเหตุประเพทไทย พบกับ สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ

ครบรอบ 50 ปี การจากไปของ 'จิตร ภูมิศักดิ์'

หมายเหตุประเพทไทย พบกับ สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ 

-
พูดคุยในโอกาสครบรอบ 50 ปี การจากไปของ 'จิตร ภูมิศักดิ์' ซึ่งวันนี้เขาถูกจดจำในหลากหลายภาพลักษณ์ เริ่มตั้งแต่ผู้แต่งบทกวี "เปิบข้าว" ผู้แต่งเพลง "แสงดาวแห่งศรัทธา" ไปจนถึงนักวิชาการประวัติศาสตร์ผู้มีงานเขียนสำคัญ อาทิ โฉมหน้าศักดินาไทย, ความเป็นมาของคำสยาม ไทย, ลาว และขอม และลักษณะทางสังคมของชื่อชนชาติ ฯลฯ นอกจากนี้เขายังทำให้สถานที่ซึ่งเขาจบชีวิต คือบ้านหนองกุง อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดอีกด้วย

-
เรื่องน่าสนใจอีกประการหนึ่งคือบทเพลง "แสงดาวแห่งศรัทธา" ของจิตร ภูมิศักดิ์ ถูกนำไปขับร้องในการชุมนุมของทุกกลุ่ม โดยเพลงนี้แต่งในช่วงที่เขาเป็นนักโทษการเมือง โดยสุธาชัย เสนอว่าเพลงนี้มีความสำคัญในแง่ ช่วยปลุกเร้าการต่อสู้ในยามท้อแท้สิ้นหวัง จึงกลายเป็นเพลงที่มีความสำคัญสำหรับนักต่อสู้ทางการเมืองทุกสีทุกฝ่าย โดยที่ผู้แต่งเองก็ไม่สามารถผูกขาดการตีความหมายของเพลงไว้ได้
ติดตามหมายเหตุประเพทไทยย้อนหลังที่ 


No comments:

Post a Comment