Friday, June 3, 2016

อะไรจะเกิดขึ้นหากมุสลิมเป็นใหญ่ในประเทศไทย?? โดย ธนากร สานพิสิทธิ์

อะไรจะเกิดขึ้นหากมุสลิมเป็นใหญ่ในประเทศไทย?? ลองดูตัวอย่างมาเลเซียกันครับ
มาเลเซีย ช่วงสมัยพระเจ้าตากสินมหาราช เคยเป็นแผ่นดินเดียวกันกับสยามประเทศ แต่ถูกนักล่าอาณานิคมเฉือนออกไปในสมัยรัตนโกสินทร์ และกลายเป็นมาเลเซีย จนกระทั่งมีประชากรมูมุสลิมประมาณ 60 % ชาวพุทธซึ่งเป็นคนอยู่ดั้งเดิมในรัฐกลันตันก็กลายเป็นชนชั้นล่าง ถูกนโยบายของรัฐบาลอิสลามบีบบังคับ ให้ไม่สามารถขายที่ดินให้แก่คนพุทธด้วยกันได้ คนพุทธก็ไม่สามารถครอบครองที่ดินเพิ่มเติมได้ หากจะขายก็ต้องขายให้แก่มุสลิมเท่านั้น และไม่สามารถจะซื้อคืนมาได้ นอกจากจะยอมเปลี่ยนไปนับถืออิสลามเสียก่อนเท่านั้น

นี่เป็นวิธีการบีบบังคับให้คนศาสนาอื่นเปลี่ยนไปนับถือศาสนาอิสลามโดยใช้อำนาจรัฐเข้าบีบบังคับ เหตุการณ์ทำนองนี้มักจะเกิดในหลายๆ ประเทศที่อิสลามเป็นศาสนาประจำชาติ ในขณะที่ไทยมีประชากรชาวพุทธมากกว่า 90 % แต่ประชากรที่นับถือศาสนาอื่นต่างก็เป็นอยู่อย่างผาสุก แม้มุสลิมซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยก็มีสิทธิเท่าเทียมกับคนไทยพุทธ จนกระทั่งสามารถเข้ารับราชการและอยู่ในตำแหน่งปกครองใหญ่ๆ และดึงพรรคพวกเข้าไปร่วมปกครองได้

ขอให้เหตุการณ์ในมาเลเซียเป็นตัวอย่างแก่ชาวพุทธ แต่อย่าให้เกิดแก่ชาวพุทธในไทยเลย

ที่มา: 
ธนากร สานพิสิทธิ์

No comments:

Post a Comment