Thursday, June 2, 2016

"นายกรัฐมนตรีที่ขาดวุฒิภาวะ” โดย วัฒนา เมืองสุข

"นายกรัฐมนตรีที่ขาดวุฒิภาวะ"
นายกรัฐมนตรีชอบกล่าวในโอกาสต่างๆ ว่าตัวเองไม่ใช่นักการเมืองและไม่เคยเอาเงินไปสร้างประโยชน์ให้ตนเอง อันเป็นการพูดแบบเอาดีเข้าตัวเป็นทำนองว่านักการเมืองที่มาจากประชาชนแสวงหาประโยชน์ แต่การพูดดังกล่าวจะทำให้สาธารณชนเข้าใจผิด เพราะนายกรัฐมนตรีคือตำแหน่งทางการเมืองที่เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร หากจะพูดให้ถูกต้องคือตนเป็นนักการเมืองที่ไม่เหมือนคนอื่นเพราะได้ตำแหน่งมาจากการยึดอำนาจ
นายกรัฐมนตรียังพาดพิงมายังคดีรับจำนำข้าวว่า หากไม่ต้องฟ้องศาลจะใช้มาตรา 44 สั่งจำคุกให้หมด อันเป็นการชี้นำว่าจำเลยเป็นผู้กระทำผิด จึงเป็นการพูดที่มีอคติและขาดความรับผิดชอบ เพราะนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารที่กำลังจะใช้คำสั่งทางปกครองเรียกร้องให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่ง จึงเป็นคู่กรณีที่มีส่วนได้เสียโดยตรงทำให้นายกยิ่งลักษณ์ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการต่อสู้คดี ประกอบกับคดีนี้ศาลมีคำสั่งห้ามการนำเสนอข่าวที่มีลักษณะเป็นการชี้นำ นายกรัฐมนตรีจึงควรเรียนรู้และรักษามารยาทเรื่องนี้โดยเคร่งครัด สิ่งที่ควรเร่งทำให้เห็นเป็นตัวอย่างคือการดำเนินคดีกับ อผศ. ในความผิดฐานหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาตามโครงการขุดลอกคูคลอง ทำให้ อผศ. ซึ่งเป็นหน่วยงานของกองทัพเองแต่ไม่มีความพร้อม เอางานที่ได้รับมามูลค่าหลายพันล้านบาทไปขายต่อให้ผู้รับเหมาช่วงเพื่อชักหัวคิวแบ่งกัน จนเกิดการทิ้งงานอย่างมากมายทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ความผิดดังกล่าวอยู่ในบัญชีแนบท้ายคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 13/2559 โดยมีตัวการร่วมคือ คสช. ตามหลักฐานรายงานการประชุมที่ผมโพสต์มาให้ดูอีกครั้งกันลืม หลักฐานชัดขนาดนี้ยังไม่ดำเนินการเพราะพวกเดียวกัน หรือจะรอให้ร่างรัฐธรรมนูญผ่านประชามติเพื่ออาศัยมาตรา 279 หลบหนีการตรวจสอบช่วยบอกประชาชนด้วย
การแสดงออกของนายกรัฐมนตรีในหลายโอกาส ไม่ได้แสดงให้เห็นเพียงการขาดองค์ความรู้ในด้านการบริหารเท่านั้น ยังประกอบด้วยอคติและขาดวุฒิภาวะอย่างรุนแรง ที่สำคัญไม่เข้าใจวิธีการแบบอารยะ เช่น การอดอาหารประท้วงซึ่งถือเป็นการต่อสู้แบบอหิงสา แต่นายกรัฐมนตรีกลับให้สัมภาษณ์ทำนองว่าเป็นความผิดของผู้อดอาหารและจะใช้วิธีบังคับให้รับประทานด้วยถ้อยคำที่รุนแรง ที่น่าตกใจคือเป็นคนเดียวกันกับผู้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติให้ประเทศไทยต้องเดินตามอีก 20 ปี ใครชอบแนวทางนี้ก็เชิญตามสะดวก สำหรับผมขอไปกรวดน้ำคว่ำขันในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 บอกล่วงหน้าเลยว่า "ผมไม่รับร่างรัฐธรรมนูญครับ"
วัฒนา เมืองสุข
พรรคเพื่อไทย
3 มิถุนายน 2559

No comments:

Post a Comment