Thursday, June 2, 2016

วีรพงษ์ รามางกูร อดีตรมว.และรองนายกฯหลายสมัย,ยืนยันมีข่าวลือจะปฏิวัติซ้อนเปลี่ยนตัวประยุทธ์

•วีรพงษ์ รามางกูร อดีตรมว.และรองนายกฯหลายสมัย,ยืนยันมีข่าวลือจะปฏิวัติซ้อนเปลี่ยนตัวประยุทธ์, ชี้ไทยอยู่ในบรรยกาศไม่ปกติในทางไม่เป็นมงคลโดยเฉพาะเรื่องการทำลายสำนักธรรมกายเป็นภาพที่สะเทือนใจชาวพุทธทุกฝ่าย

No comments:

Post a Comment