Monday, August 17, 2015

คำประกาศองค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย ต่อกรณีระเบิดที่ราชประสงค์

องค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย ขอประกาศว่า

1. ขอประนามการกระทำที่ป่าเถื่อนของผู้บงการวางระเบิด ในบริเวณราชประสงค์  ว่า เป็นความคิดของคนอมหิตผิดมนุษย์
2. ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง กับญาติ พี่น้องของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้
3. ขอให้ผู้รับผิดชอบเร่งดำเนินการสืบสวนสอบสวนสาวุให้ถึงผู้บงการจอมอำมหิตให้ได้ เพื่อให้เอาตัวมาลงโทษ  โดยไม่เห็นแก่หน้าใครๆทั้งสิ้น


ลงชื่อ.. นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ 
เลขาธิการ องค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย
วันที่17สิงหาคม2558


No comments:

Post a Comment