Sunday, August 16, 2015

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมัชชาของปวงชนชาวไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย

1268 Grant Avenue, 3rd Floor, San Francisco, CA 94133
The Organization of FreeThais for Human Rights and Democracy

เรื่อง  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมัชชาฯ

เรียน  ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า

พี่น้องชาวไทยที่รักชาติรักแผ่นดินเกิดทุกท่านคงเห็นพ้องต้องกันว่า บัดนี้แผ่นดินไทยหรือชาติไทยกำลังเผชิญหน้ากับวิกฤติการณ์ที่เลวร้ายที่สุดในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา  การผงาดแสดงตัวของระบอบเผด็จการ ที่ได้ซ่อนรูปภายใต้กลไกอันชั่วร้ายและทรงพลัง ทำให้เราได้เข้าใจว่าเครือข่ายเผด็จการไทยนั้น ได้ทำงานร่วมกันมานาน จนเป็นเหมือนกลไกเครื่องจักรกลที่เสมือนมีชีวิต หลอกลวง ข่มเหง ขูดรีด และทำร้ายคนไทยและประเทศไทยมานาน และได้สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงในทุก ๆ ด้าน อาทิเช่นในเชิงการเมืองการปกครองนั้น อำนาจอธิปไตยถูกปล้นเอาไปหลายครั้ง ความเป็นนิติรัฐนิติธรรมถูกทำลายย่อยยับ ภาษีอากรของปวงชนชาวไทยถูกปล้นเอาไปใช้ตามอำเภอใจโดยไม่มีตัวแทนประชาชนไปตรวจสอบได้ การละเมิดสิทธิมนุษยชนบังเกิดขึ้นอย่างชัดแจ้งจนต่างชาติเอาไปเป็นข้ออ้างในการบอยค็อตต์ ซึ่งทำให้บ้านเมืองเสียหายยับเยินในเชิงเศรฐกิจ และที่น่าเป็นห่วงยิ่งก็คือรัฐบาลเผด็จการไทยที่ชาติตะวันตกไม่ยอมรับนั้น จำยอมต้องให้จีนครอบงำและจะครอบครองในที่สุด  การศึกษาถูกเพื่อนบ้านในอาเซี่ยนแซงไปอย่างน่าตกใจ พร้อมกันนี้ สังคมไทยโดยรวมก็ตกอยู่บนความแตกแยกและวัฒนธรรมแห่งการทำลายตัวเองเป็นต้น  สิ่งเหล่านี้มีสาเหตุที่ปรากฎชัดแจ้งในหลายกรณี และดูเหมือนว่า ตัวละครที่ได้ร่วมกันสร้างปัญหาและระบบกลไกต่างๆภายใต้ระบอบเผด็จการที่ครอบงำประเทศกว่าหนึ่งปีมานี้ จะไม่สามารถนำไปสู่ทางออกของปัญหาได้

ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่คนไทยที่รักแผ่นดินเกิดควรจะมาปรึกษาหารือกันเพื่อหาทางออกให้ประเทศไทย ในฐานะที่พวกเราเป็นเจ้าของแผ่นดินร่วมกัน และเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยโดยเสมอหน้ากัน  เพราะเครือข่ายเผด็จการ ซึ่งเป็นคนส่วนน้อยที่ยึดอำนาจประชาชนไปแล้วไปแสวงอำนาจเฉพาะเพื่อคนส่วนน้อยที่ถืออภิสิทธิ์โดยละเมิดหลักการประชาธิไตยและหลักสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมืองอื่น ๆ   และเพื่ออำนวยความสะดวกให้งานนี้เกิดขึ้นข้าพเจ้าในฐานะที่พอมีประสบการณ์อยู่บ้าง จึงขอปาวารณาตนช่วยเหลือให้เกิดการพูดคุยกันเพื่อแสวงหาทางออกที่จับต้องได้  โดยท่านจะเข้ามาร่วมในฐานะที่เท่าเทียมกัน ไม่มีใครเป็นบ่าวเป็นนาย ไม่มีใครสั่งการใคร  แต่เราจะพูดคุยกันในฐานะพี่น้องร่วมชาติที่ต้องการต่อต้าน และไม่ยอมรับอำนาจที่ไม่ได้มาจากฉันทานุมัติของปวงชนชาวไทยตามหลักการประชาธิปไตย  พร้อมกับต้องการเสนอทางออกให้กับบ้านเมืองด้วยพลังอันชอบธรรมสูงสุดของปวงชนชาวไทยเจ้าของอำนาจอธิปไตยที่แท้จริง  

ในการนี้  จึงขอเรียนเชิญท่านทั้งหลาย  ไม่ว่าจะเป็นปัจเจกบุคคลหรือหมู่คณะ  ได้แจ้งความจำนงค์สำหรับการเข้าร่วมประชุม"สมัชชาประชาชนเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยในประเทศไทย"  ที่จะจัดขึ้นในวันที่  6 กันยายน 2558 ณ โรงแรม Gold Coast Hotel & Casino 4000 W. Flamingo Rd, Las Vegas, NV 89103 เริ่มงาน 9.00 น. เสร็จสิ้น 18.00 น.ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดการเข้าร่วมงานได้ที่คุณดารณี รวีโชติ โทร.  415 696 9146

อนึ่ง ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือในการจัดงานครั้งนี้  โดยมีพี่น้องไทยในรัฐเนวาดาและรัฐนิวยอร์คที่ได้ร่วมเป็นผู้อำนวยการให้การจัดการประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นได้

ขอแสดงความนับถือ

จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ

No comments:

Post a Comment