Thursday, June 11, 2015

เปิดใจ "สมัคร ดอนนาปี" ยอมลาออก ดีกว่าอยู่ใต้ท้อปบู๊ตทหารDownload

Published on Jun 9, 2015

นายสมัคร ดอนนาปี อดีตผู้อำนวยการอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยาแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ยื่นหนังสือลาออกจากราชการมีผลตั้ง­แต่วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นการลาออก ก่อนเกษียณอายุ 3 เดือน หลังจากพยายามแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่อุท­ยานแห่งชาติในหลายพื้นที่ รวมทั้งเชื่อว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม และถูกกลั่นแกล้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง­ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เปิดเผยความรู้สึกกับ Thaivoicemedia ว่า หลังจากมีปัญหากับ รมว.กระทรวงฯเรื่องที่จะให้ขอโทษกรณีโพสต์­ข้อความในเฟสบุ๊คเกี่ยวกับการแต่งตั้งโยกย­้ายในกระทรวงแล้ว ตนถูก นายทหารระดับ พล.ต.ข่มขู่ให้ยอมขอโทษ โดยข่มขู่จะทำร้ายครอบครัวด้วย ซึ่งตนยอมตาย จะไม่ยอมขอโทษเพราะถือว่าไม่ผิด เพราะเป็นการเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับข­้าราชการในกระทรวง และเมื่อลาออกมาแล้ว จะเดินหน้าเปิดโปงผู้มีอำนาจทั้งหลายที่บุ­กรุกพื้นที่อุทยานฯ และผืนป่าต่อไป เพราะนอกจากกลุ่มนักการเมืองที่บุกรุกป่า พื้นที่อนุรักษ์ หรือเขตอุทยานฯแล้ว ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่โดยเฉพาะ นายทหารระดับสูงมีจำนวนมากที่บุกรุกป่า มากกว่าข้าราชการสังกัดอื่นๆ โดยอาศัยการวิ่งเต้นกันในระบบราชการ อีกทั้ง การลาออกของตนก็เพื่อแสดงความรับผิดชอบและ­พิสูจน์ความบริสุทธ์ต่อข้อร้องเรียนว่าทุจ­ริตด้วย และเพื่อจะได้เดินหน้าต่อสู้กับกลุ่มผู้มี­อำนาจและมีอิทธิพลที่บุกรุกป่าได้คล่องตัว­มากขึ้น โดยไม่ต้องระวังกฎระเบียบของทางราชการ

Category
People & Blogs
License
Standard YouTube License
No comments:

Post a Comment