Saturday, June 13, 2015

เบื้องหลัง"กลุ่มดาวดิน"เดิมพันชีวิต เพื่อสู้เผด็จการทหารเบื้องหลัง"กลุ่มดาวดิน"เดิมพันชีวิต เพื่อสู้เผด็จการทหาร: Jom Voice / youtubeนักศึกษากลุ่มดาวดิน ประกอบด้วย นายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา(ไผ่) นายพายุ บุญโสภณ(พายุ) และ นายภานุพงศ์ ศรีธนานุวัตร(ไนท์) ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia ถึงการยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อคัดค้านและต่อสู ้กับ รัฐบาลเผด็จการทหาร ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ว่า เป็นการต่อสู้กับความจริงที่ว่า รัฐประหาร และการใช้อำนาจเผด็จการในการบริหารประเทศ ได้สร้างความเสียหายและทำให้ประชาชนเดือดร ้อนอย่างมาก แม้ว่า คนไทยทั้งประเทศกำลังอยู่ในบรรยากาศที่เต็ มไปด้วยความหวาดกลัว แต่หากไม่มีใครกล้าออกมายืนหยัดต่อสู้ วงจรอุบาว์ทนี้ก็จะไม่มีวันจบสิ้น นี่คือการต่อสู้เพื่อยืนยันว่า คนไทยจำนวนมากไม่ยอมรับเผด็จการ ทหาร "พวกเราไม่กลัว และไม่เสียใจ กับสิ่งที่ได้ตัดสินใจทำ หากไม่ออกมาสู้ จะเป็นความเสียใจมากกว่า พวกเราต้องการสร้างบรรทัดฐานให้คนรุ่นหลัง ได้รู้ ว่า คนไทยไม่ต้องการให้อำนาจเผด็จการนำพาประเทศให้ล้าหลังไปมากกว่านี้ และเราต้องการเห็นความยุติธรรมเกิดขึ้นในส ังคมไทยอย่างแท้จริง เป็นความยุติธรรมที่เกิดจากกฎกติกาที่ยึดโ ยงกับประชาชน ไม่ใช่กติกาที่ถูกสร้างและควบคุมโดยผู้มีอ ำนาจ และชนชั้นนำเพียงกลุ่มเดียว นี่คือ ความจริง นี่คืออาวุธที่พวกเราใช้ในการต่อสู้" นายจตุภัทร์กล่าวDownload

No comments:

Post a Comment