Thursday, June 4, 2015

รายการอาคมซิดนี่ย์-เย็นลมป่าพบพี่น้องประชาชนประจำวันที่ 5 มิย. 58

รายการอาคมซิดนี่ย์-เย็นลมป่าพบพี่น้องประชาชนประจำวันที่ 5 มิย. 58 "ตรวจแถวรวมมิตรจปร.เพื่อเตรียมความพ¬ร้อมของฝ่ายเจ้า"
รายการอาคมซิดนี่ย์-เย็นลมป่าพบพี่น้องประชาชนประจำวันที่ 5 มิย. 58

No comments:

Post a Comment