Wednesday, June 3, 2015

สั้นๆทันสถานการณ์, 3 มิ.ย. 58 โดย ดร.สุนัย จุลพงศธรDownloadรายชื่อ 29 ผู้ต้องหา ‘คดี 112’ ในต่างแดน ‘แบล็คลิสต์’รัฐบาล-คสช.


เปิด
รายชื่อ 29 “ผู้ต้องหา” คดี 112 ในต่างแดน
ถูกขึ้นบัญชีดำล่าตัวของรัฐบาล-คสช. ครบ “ชูพงศ์ ถี่ถ้วน เอนก ซานฟราน ปวิณ
จรัล ตั้ง อาซีวะ สุดา โกตี๋ ” สเปนยังมี - ประเทศเพื่อนบ้านอื้อ 17 คนPIC mdfdf 3 6 58 1
เริ่มมีความเคลื่อนไหว
การดำเนินคดีกับ “ผู้ต้องหา” คดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112
ทั้งในประเทศ-นอกประเทศ โดย “พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา”
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาคดีความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
นั่งหัวโต๊ะประชุมสั่งเร่งให้ “หน่วยงานความมั่นคง” เดินหน้านำตัว
“ผู้ต้องหา” มาดำเนินคดีให้ได้เบื้องต้น “สุวณา สุวรรณจูฑะ” อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) รายงานว่าได้จัดทำรายชื่อบุคคลเฝ้าระวังในคดีมาตรา 112 ไว้ 3 กลุ่ม1.คนอยู่ต่างประเทศที่ถูกออกหมายจับ
2.คนที่อยู่ในประเทศซึ่งเป็นกลุ่มเฝ้าระวัง
3.บุคคลที่กำลังติดตามพฤติกรรมทว่า “บิ๊กต๊อก”
ให้ความสำคัญกับการตามตัว “ผู้ต้องหา” ที่หลบหนีอยู่ต่างประเทศมากที่สุด
เพราะถือเป็นภัยความมั่นคงที่รัฐบาลต้องจับตา
จึงสั่งการให้คณะกรรมการชุดดังกล่าวรวบรวมข้อมูลส่งต่อให้
“กระทรวงการต่างประเทศ” ดำเนินการประสานงานทางการทูตกับประเทศที่
“ผู้ต้องหา” ใช้เป็นพื้นที่หลบหนี โดยกำชับให้รวบรวมข้อมูลให้เน้นที่สุด
เพื่อไม่ให้เสียเวลา


สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org นำ
ข้อมูล “ผู้ต้องหา” คดีหมิ่นสถาบัน มาตรา 112 พร้อมประเทศที่ใช้หลบหนีจาก
“หน่วยงานความมั่นคง” ที่คอยติดตามความเคลื่อนไหวของ “ผู้ต้องหา”
คดีดังกล่าวมาเปิดเผย โดยมีรายชื่อชงเข้าสู่ที่ประชุมว่า
ขณะนี้มีผู้กระทำผิดตามคดีความมั่นคง มาตรา 112 ที่หลบหนีอยู่ต่างประเทศ
จำนวน 31 ราย ซึ่งเป็นการกระทำความผิดในการกล่าวพาดพิงสถาบันฯ
และวิจารณ์สถาบันฯผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยมีรายชื่อดังนี้
สหรัฐอเมริกา : 5 ราย ประกอบด้วย1.นายชูพงศ์ ถี่ถ้วน
2.นายเสน่ห์ ถิ่นแสน หรือเพียงดิน 3.นายมนูญ ชัยชนะ หรือเอนก ซานฟราน
4.นายริชาร์ด สายสมร 5.นายจุติเทพ (เลอพงษ์) วิไชยคำมาตย์ หรือโจ กอร์ดอน
ออสเตรเลีย : 1 ราย คือนายองอาจ ธนกมลนันท์ญี่ปุ่น : 1 ราย คือนายปวิณ ชัชวาลพงศ์พันธ์


ฝรั่งเศส : 1 ราย คือนายจรัล ดิษฐาภิชัย


นิวซีแลนด์ : 1 ราย คือนายเอกภาพ เหลือรา หรือตั้ง อาซีวะสเปน : 1 ราย คือนายอิมิลิเอ เอสเทแบบฟินแลนด์ : 1 ราย คือนางจรรยา ยิ้มประเสริฐแคนาดา : 1 ราย คือพ.ต.อ.หญิง ณหทัย ตัญญะกัมพูชา : 3 ราย ประกอบด้วย 1.นายพิษณุ พรหมศร 2.นายจักรภพ เพ็ญแข 3.นายสมศักดิ์ เจียมธีรสกุลสปป. ลาว : 14 ราย ประกอบด้วย1.นายศรัญ ฉุยฉาย
หรืออั้ม เนโกะ (พยายามขอลี้ภัยไปยังประเทศฝรั่งเศส) 2.นายสุรชัย
ด่านวัฒนานุสร หรือสุรชัย แซ่ด่าน 3.นายอิทธิพล สุขแป้น หรือดีเจเบียร์
4.นายวัฒน์ วรรลยางกูร 5.พุฒิพงษ์ กชธรรมคุณ หรือโกตี๋ 6.นายชูชีพ
ชีวสุทธิ์ หรือชีพ ชูชัย 7.นายธันย์ฐวุฒิ ทวีวโรดมกุล 8.นายพิพัฒน์
พรรณสุวรรณ 9.นายนิธิวัต วรรณศิริ 10นายธกฤ โยนกนาคพันธุ์ 11นายชัยอนันต์
ไผ่สีทอง 12.นายไตรรงค์ สินสืบวงศ์ 13.นางสุดา รังกุพันธ์ หรืออาจารย์หวาน
14.นายวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์
ทั้งหมดเป็น“ผู้ต้องหา” ถึงที่สุดก็ต้องสู้ข้อเท็จจริงกันต่อไป
No comments:

Post a Comment