Thursday, April 30, 2015

จอม เพชรประดับ: สัมภาษณ์ วรชัย เหมะ "เป็นไปได้ไหม เพื่อไทย และ ปชป. จับมือล้มรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง???

จอม เพชรประดับ: สัมภาษณ์ วรชัย เหมะ "เป็นไปได้ไหม เพื่อไทย และ ปชป. จับมือล้มรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง???

 

No comments:

Post a Comment