Wednesday, April 29, 2015

เพิ่งได้เห็นวิดีโอ การสังหารโหดสัตว์นับ 500000 ตัว ในเนปาล ก่อนเกิดแผ่นดินไหวเพิ่งได้เห็นภาพวิดีโอเต็ม ๆ การฆ่าสัตว์สังเวยเจ้าแม่ศักดิ์สิทธิ์
หากเชื่อเรื่องบาปกรรม มันก็อดคิดไม่ได้นะครับ
สัตว์นับห้าแสนตัว... ถูกสังหารพร้อมกัน
...
แผ่นดินไหว... คนตายพร้อมกันเรือนหมื่น


1 comment: