Thursday, April 30, 2015

1 ปี "นักโทษการเมือง" ความหวัง-ความต้องการ-กำลังใจ: ท่านช่วยได้อย่างไร?

1 ปี "นักโทษการเมือง" ความหวัง-ความต้องการ-กำลังใจ:  ท่านช่วยได้อย่างไร?

 

พี่น้องสามารถพิจารณาช่วยเหลือและสนับสนุน ตามเนื้อหาในคลิปนะครับ


No comments:

Post a Comment