Monday, April 27, 2015

คลิปแนะนำโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยประชาชน: คลิปที่จะทำลายความอำนาจของ หยดเหงื่อที่ปลายจมูก ยิ่งกว่าวาทกรรมสมเด็จเจียม!!!


คลิปแนะนำ: คลิปที่จะทำลายความอำนาจของ หยดเหงื่อที่ปลายจมูก ยิ่งกว่าวาทกรรมสมเด็จเจียม!!!x

No comments:

Post a Comment