Tuesday, April 14, 2015

ปฏิวัติล้มกษัตริย์ฝรั่งเศส คล้ายไทยวันนี้ แค่ไหน? (สารคดีภาษาไทย)

ปฏิวัติล้มกษัตริย์ฝรั่งเศส คล้ายไทยวันนี้ แค่ไหน? (สารคดีภาษาไทย)

 ปฏิวัติล้มกษัตริย์ฝรั่งเศส คล้ายไทยวันนี้ แค่ไหน? (สารคดีภาษาไทย)


  1. เศรษฐกิจย่ำแย่ ประชาชนอดอยาก เดือดร้อน ไม่พอใจชนชั้นสูง
  2. คนส่วนใหญ่ตั้งคำถามต่อความศักดิ์สิทธิ์ของศักดินา มีการหมิ่นเจ้าทั่วไป
  3. พวกศักดินาเหลิงอำนาจ บำเรอตัวเองและพรรคพวกอย่างน่าเกลียด 
  4. เจ้าคิดจะคุมอำนาจอธิปไตยของปวงชน หวาดระแวงตัวแทนประชาชนที่หัวก้าวหน้า ในขณะที่ปวงชนจำนวนเพิ่มขึ้นมหาศาล เริ่มวางเป้ารวมพลังเป็นสมัชชา หมายท้าทายอำนาจของเจ้า
  5. มีการจราจล เข่นฆ่า ข่มเหงประชาชนที่ตาสว่าง เพื่อปกป้องสถาบันเจ้า แล้วประชาชนก็เริ่มลุกขึ้นสู้กับกองทัพพิทักษ์เจ้า
  6. มีการทำลายสัญลักษณ์ทางอำนาจของฝั่งศักดินา ขบวนปฏิวัติรุกกลับ พลังอันมหาศาลของปวงชนสำแดงเดช 


No comments:

Post a Comment