Friday, April 17, 2015

ความล้มเหลว 10 ประการ ทางเศรษฐกิจ ของโจรกบฏ คสช. และเครือข่ายกษัตริย์ไทย

ความล้มเหลว 10 ประการ ทางเศรษฐกิจ ของโจรกบฏ คสช. และเครือข่ายกษัตริย์ไทย
สรุปผลงาน 10 เดือนรัฐบาลประยุทธ์

สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับชมการแถลงข่าวของรัฐบาลประยุทธ์ ติดตามเนื้อหาสรุปย้อนหลังได้ที่คลิปนี้!!

Posted by uddthailand on Thursday, April 16, 2015

No comments:

Post a Comment