Tuesday, April 19, 2016

ประชาชนขอประกาศ 19 เมษ 59 พบกัน 6 โมงเย็น อนุเสาวรีย์ ฯ

พอกันที่................ประชาชนขอประกาศ 19 เมษ 59  พอกันที่กับ อำนาจที่ ทรราช คสช. ใช้กดหัวและคุมขัง เหล่า เสรีชน จึงต้องสู้เพื่ออนาคตลูกหลานเรา พบกัน 6 โมงเย็น อนุเสาวรีย์ ฯ


No comments:

Post a Comment