Friday, August 7, 2015

สู่เส้นทางการปฏิวัติประชาชน โดยปวงชนชาวไทย: การมีส่วนร่วมในการต่อสู้ของประชาชน

เรียน พี่น้องร่วมสายเลือดบนแผ่นดินสยามทุกท่านไม่ว่าท่านจะเป็นใคร มีภูมิหลังและสีเสื้อทางการเมืองใด ๆ  วันนี้เรามาถึงบทสรุปได้แล้ว ว่า ระบอบการเมืองการปกครองของไทย อันมีสถาบันกษัตริย์เป็นประมุขนั้น ไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตย  แต่เป็นระบอบเผด็จการที่กดขี่ ขูดรีด ทารุณ และละเมิดอำนาจประชาชน   และเป็นระบอบที่ใช้อำนาจกษัตริย์ล้มล้างอำนาจประชาชน  โดยมีเครื่องมือหลักคือ พรรคการเมืองอนุรักษ์นิยมและนักการเมืองไร้อุดมการณ์  ทหารของพระราชาที่กินเงินเดือนจากภาษีอากรของปวงชนชาวไทย ข้าราชการที่ไม่ได้รับใช้ปวงชนจริง กลไกตุลาการที่บิดเบี้ยว สื่อที่บิดเบือน และมวลชนที่ถูกชนชั้นปกครองหลอกลวงและหลอกใช้มาตลอด   และวันนี้ ความเสียหายที่ซ้ำซากและยาวนาน ได้มาถึงจุดที่นำประเทศไทยสู่จุดเสี่ยงที่สุดในรอบเกือบแปดสิบปีเลยก็ว่าได้  ดังนั้น ประชาชนจะต้องลุกขึ้นมารวมตัว ประสานแรง ประกาศจุดยืน และผลักดันให้ประเทศไทยพ้นจากระบอบเผด็จการราชาธิปไตย ที่มีองค์ประกอบของเครือข่ายหลักข้างต้น ก้าวสู่ระบอบสาธารณรัฐ คือรัฐนี้ เป็นของคนทุกคน ไม่ใช่ของใครตระกูลเดียว หรือกลุ่มอาชีพเดียว ที่ไม่ใช่ของปวงชนบนแผ่นดินสยามสิ่งที่ท่านทำได้ตอนนี้ (นอกเหนือจากสิ่งอื่นที่ท่านได้ทำอยู่แล้ว) คือ1. สมัครร่วมขบวนปฏิวัติ  โดยไม่ต้องใช้ชื่อจริงก็ได้ แต่ขอให้ติดต่อกันได้ และทราบภูมิลำเนากว้าง ๆ ว่ามาจากจังหวัดไหน  เพื่อการสานพลังในเวลานี้ ในการเตรียมการสำหรับงานสำคัญ ๆ ในอนาคต

http://tinyurl.com/pcqjppt2. ร่วมโหวตชื่อของเครือข่ายปวงชนชาวไทยทั่วโลก ที่จะร่วมกันกู้ชาติ ล้มช้าง สร้างชาติ

http://www.poll-maker.com/poll370658x40c549cc-14

3. ร่วมกันระดมสมองประเทศไทยในฝัน หลังล้มระบอบราชาธิปไตยแล้ว ควรเป็นอย่างไร?

http://tinyurl.com/ol83e2p

4. ร่วมเรียนรู้กับมหาวิทยาลัยประชาชน โดยพิมพ์คำว่า “มหาวิทยาลัยประชาชน” ใน Google แล้วติดตามสาระต่าง ๆ พร้อมเผยแพร่กันให้มากที่สุด

ด้วยศรัทธาในพลังประชาชน
piangdinNo comments:

Post a Comment