Saturday, May 30, 2015

PIANGDIN ACADEMY: ภาพที่ทำให้ทั่นผู้นำประยุทธ์ เสีย self จนต้องออกกฎ...

ข้อความและภาพส่งมาจากแฟนคลับคสช. อิ ๆ

ข้อห้ามใหม่ล่าสุด ห้ามนำภาพไม่สวยลงเผยแพร่ทางสื่อ..มันไม่ดีต่อภาพพจน์ผู้นำประเทศ .. ใครมีภาพหล่อช่วยหามาลงหน่อยเถอะ.


No comments:

Post a Comment