Sunday, May 24, 2015

ความชั่วร้ายของทหารปัจจุบัน ปิดกั้นและทำร้ายนักศึกษาอย่างร้ายแรง

เหตุการณ์ทำกิจกรรมก่อนทหารจะเข้ามาทำร้ายและเอาเข้าไปค่ายทหาร ของเครือข่ายนักศึกษา จ.ขอนแก่น

Posted by ดอกก้านของ บนผืนดิน on Sunday, May 24, 2015

No comments:

Post a Comment