Monday, May 25, 2015

แถลงการณ์ร่วม องค์การเสรีไทยฯและชมรมผู้รักประชาธิปไตยไทยแห่งรัฐอิลลินอยส์ 23 พฤษภาคม 2558


แถลงการณ์ร่วม องค์การเสรีไทยฯและชมรมผู้รักประชาธิปไตยไทยแห่งรัฐอิลลินอยส์ 23 พฤษภาคม 2558


แถลงการณ์ร่วม
องค์การเสรีไทยฯและชมรมผู้รักประชาธิปไตยไทยแห่งรัฐอิลลินอยส์

23 พฤษภาคม 2558

การรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 คือการจงใจสร้างวิกฤติไทยอย่างต่อเนื่อง 
นับจากการรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 ของกลุ่มเผด็จการขุนนางพลังอนุรักษ์นิยมไทย
ที่ไม่ยอมเข้าใจการพัฒนาของโลกยุคใหม่ ที่เคารพในเสรีภาพความเสมอภาคประชาธิปไตย
และรัฐสวัสดิการ


ด้วยเจตนาเพียงต้องการรักษาผลประโยชน์การเสวยสุขของคนส่วนน้อย 
โดยเบียดบังงบประมาณจากเงินภาษีอากรของคนส่วนใหญ่ซึ่งเป็นต้นเหตุ
ของความยากจนที่ประชาชนต้องตรากตรำมายาวนาน ด้วยการหลอกลวงว่า
ความทุกข์ยาก ยากจนของประชาชน เป็นผลกรรมมาจากชาติที่แล้ว

นับแต่โลกได้พัฒนาเทคโนโลยี่ทางอุตสาหกรรมการสื่อสาร 
ได้ส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าการรับรู้ข่าวสารอย่างกว้างขวาง 
ถึงคุณภาพชีวิตที่สร้างขึ้นได้จากนโยบายการเมือง และนโยบายเศรษฐกิจ
ที่มุ่งเน้นการบริการให้แก่มหาชนผู้เสียภาษี ดังที่ปรากฎในข่าวสารของประเทศที่พัฒนาแล้ว 
จึงได้ผลักดันให้เกิดนโยบายที่ก้าวหน้ากินได้ของพรรคการเมืองใหม่ในไทย 
ภายใต้การนำของพตท.ทักษิณ ชินวัตรที่ชื่อว่าพรรคไทยรักไทย ในปีพศ.2544 

อันเป็นการเปิดบริบทใหม่ของระบอบการเมืองไทย ที่ต้องแข่งขันเชิงนโยบาย 
มากกว่าการหลอกลวงของนักการเมืองที่อยู่ในอุ้งเท้าของกลุ่มเผด็จการขุนนาง
พลังอนุรักษ์นิยมไทย และนับแต่นั้น การใส่ร้ายบิดเบือนความดีงามของระบอบประชาธิไตยใหม่ 
ที่เปิดโอกาสให้แก่มหาชน ในการเข้าถึงเม็ดเงินอันมาจากภาษีอากรของเขาก็เกิดขึ้น
และรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ

โดยรวมศูนย์โจมตีความดีงามของระบอบประชาธิปไตยว่า เป็น”ระบอบทักษิณ” 
และใส่ร้ายการเริ่มต้นของนโยบายรัฐสวัสดิการว่า "เป็นการนำภาษีไปหาคะแนนเสียง"

แต่คำโกหกพกลมเหล่านั้นก็ไม่อาจจะฝืนความเข้าใจของมหาชนได้ ดังนั้นคะแนนความนิยม
ในนโยบายที่รวมศูนย์อยู่ที่พตท.ทักษิณ จึงแน่นกล่องเลือกตั้งอย่างท่วมท้น ไม่ว่ากลุ่มทหาร
และศาลแห่งระบอบขุนนางหัวเก่าจะข่มขู่ด้วยปืน และปิดกั้นด้วยคำพิพากษา 
ให้ใช้ชื่อพรรคการเมืองอื่นๆนอกจาก”ไทยรักไทย"

อย่างไรก็ตาม ก็ยังชนะการเลือกตั้งอย่างต่อเนื่องทุกครั้ง นับแต่การรัฐประหาร 19กันยายน2549 
เป็นต้นมาจนกระทั่งเหล่าขุนนางหัวเก่าหมดความหวังที่จะหลอกลวงประชาชน 
และหมดความอดทนกับการเจริญเติบโตทางความคิดที่ก้าวหน้าของมหาชน 
ด้วยการหักด้ามพร้าด้วยเข่า สร้างระบบคิดที่จะปิดประเทศโดยไม่สนใจความล้าหลังของประเทศ 
และชีวิตเลือดเนื้อ และเสรีภาพของประชาชน

ด้วยเหตุนี้การกระทำผิดกฎหมายอย่างอุกอาจของเหล่าลูกสมุนกลุ่มเผด็จการขุนนางหัวเก่า 
จึงเกิดขึ้นอย่างท้าทายคนไทยและชาวโลก ด้วยการยึดทำเนียบรัฐบาล, ปิดสนามบิน, 
ปิดกรุงเทพมหานคร และที่เลวร้ายที่สุด คือสังหารโหดประชาชนผู้เรียกร้อง
ให้ยอมรับอำนาจจากเสียงประชาชนส่วนใหญ่ โดยกลไกก็เกิดขึ้นโดยระบอบยุติธรรม
ที่อยู่ในมือกลุ่มขุนนางหัวเก่า ที่เห็นแก่ตัวไม่ดำเนินคดีใดๆเลย แม้เวลาจะผ่านมายาวนาน

มวลประชาชนได้ตาสว่างรู้แจ้งเห็นจริง ถึงความเห็นแก่ตัวของกลุ่มเผด็จการขุนนางหัวเก่าเหล่านี้ 
จึงได้จัดขบวนเพื่อเตรียมต้านการรัฐประหาร ของกลุ่มเผด็จการขุนนางหัวเก่าดั้งเดิม
แต่ใช้ชื่อใหม่ว่าคสช. ก็เกิดขึ้นในนามองค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย 
และเชื่อมต่อกับองค์กรประชาชนในประเทศต่างๆ ที่ก่อตัวทางความคิด 
และการจัดตั้งเป็นแนวต้านเผด็จการที่ใช้รูปแบบทหารไทยเป็นหุ่นเชิดทันที

ในโอกาสครบหนึ่งปีของการต้านการรรัฐประหารดังกล่าวข้างต้น 
ได้เกิดขึ้นพร้อมกันทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศ

ในประเทศ กลุ่มนักศึกษา และประชาชน ได้จัดชุมนุมประนามการรัฐประหาร 
ทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัดเช่นที่ขอนแก่น พวกเผด็จการ ก็ใช้กำลังทหาร 
และตำรวจลูกสมุน เข้าข่มขู่จับกุม และเกิดการต่อสู้ขัดขืนของประชาชน
ผู้รักประชาธิปไตยตลอดคืนของวันที่ 22 พฤษภาคมที่ผ่านมา,เราขอส่งกำลังใจ
และน้อมคารวะจิตใจที่กล้าหาญและเสียสละในโอกาสนี้

ในต่างประเทศ ได้จุดประกายร่วมคิดร่วมสร้างขึ้นที่เมืองชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ 
สหรัฐอเมริกา ด้วยความร่วมมือทางองค์กรระหว่างองค์การเสรีไทยฯ 
กับชมรมผู้รักประชาธิปไตยไทยแห่งรัฐอิลลินอยส์ พร้อมกับการส่งตัวแทน
และแรงใจจากผู้รักประธิปไตยจากสหภาพยุโรป และในหลายรัฐเข้าร่วม

คำแถลงการณ์ร่วมนี้ ขอประกาศยืนยันด้วยเจตนามุ่งมั่นว่าเราจะร่วมมือกันในทุกภาคส่วน
ของผู้รักประชาธิปไตยทั้งในประเทศ และต่างประเทศเป็นหนึ่งเดียว 
ในการต่อต้านเผด็จการของกลุ่มขุนนางพลังอนุรักษ์นิยมไทยที่ชอบปล้นชิงอำนาจประชาชน 
อย่างไม่ลืมหูลืมตาถึงโลกที่ก้าวสู่ยุคใหม่แล้วนี้ต่อไป เพื่อสถาปณาระบอบประชาธิปไตย
ที่สมบูรณ์ ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยให้จงได้

เพื่อสร้างความเป็นธรรมในระบบการกระจายภาษี และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน,
ในวันนี้แม้กลุ่มเผด็จการคสช.จะประกาศหลอกลวง ด้วยด้วยสีสรรประชาธิไตยว่า 
จะทำ”ประชามติ"ร่างรัฐธรรมนูญฉบับเผด็จการที่อัปลักษณ์ที่สุด ที่เตรียมกดหัวประชาชน 
เราก็ยังไม่อาจวางใจได้ ด้วยเพราะกำพืดเผด็จการที่เผยธาตุแท้ให้ประชาชนเห็น
มาตลอดทศวรรษของพวกเขาโดยเราจะจับตาติดตาม และเปิดโปงแผนการฉ้อฉล
ของกลุ่มหุ่นเชิดเผด็จการทหารคสช. เพื่อให้เกิดการจำยอมต่ออำนาจโดยตรง
ของมหาชนให้จงได้

ลงนาม..........................................................
เลขาธิการองค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและปชต.
(นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ)

ลงนาม..........................................................(ในนาม) 
ชมรมผู้รักประชาธิปไตยไทยแห่งรัฐอิลลินอยส์
( สมคิด วงศ์ดี)
...
...


No comments:

Post a Comment