Thursday, May 28, 2015

เผด็จการไทย กำลังจนตรอก -- จักรภพ เพ็ญแข

จักรภพ เพ็ญแข - Jakrapob Penkair

ในที่สุด ระบอบเก่าของไทยก็ทนไม่ได้ที่ ดร.ทักษิณ ชินวัตร ยังมีอิสรภาพที่จะเดินทางไปทั่วโลกเพื่อเปิดเผยความชั่วร้ายที่หมักหมมมานานปี จึงรีบสั่งให้ยกเลิกหนังสือเดินทางเสียโดยพลัน พฤติกรรมนี้คงไม่ได้ทำให้นายกรัฐมนตรีจากการเลือกตั้งอันท่วมท้นอย่าง ดร.ทักษิณฯ ต้องลำบากยากเย็นจนเกินไป แต่กลับฉายภาพอย่างชัดเจนของระบอบอำนาจไทยปัจจุบันว่า กำลังจนตรอกขนาดไหน รัฐที่ทำร้ายคู่ต่อสู้ทางการเมือง โดยการยกเลิกหนังสือเดินทางของผู้ที่เป็นพลเมือง ซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างหนัก ล้วนแล้วแต่เป็นรัฐเผด็จการทั้งสิ้น รัฐที่เจริญแล้วด้วยวิญญาณประชาธิปไตย แม้จะเผชิญกับความกดดันทางการเมืองขนาดไหน ก็จะไม่ทำประกอบกรรมชั่วที่หนักหน่วงขนาดนี้เป็นอันขาด แต่ถึงเราผู้รักประชาธิปไตยจะเห็นใจ ดร.ทักษิณฯ เป็นอย่างยิ่ง แต่เราก็เห็นใจเมืองไทยในขณะนี้มากกว่า เพราะการที่ผู้เผด็จการไทยทำถึงขนาดนี้ ย่อมทำให้อนาคตของประเทศไทยมืดมน ความขัดแย้งอันสลับซับซ้อนก็จะยิ่งหาทางออกมิได้ ถึงจะสมมติใครที่ไหนขึ้นเป็นประธานหัวโต๊ะ ประธานนั้นๆ ก็จะเสื่อมราคาจนหมดคุณค่า เพราะมีพฤติกรรมเข้าข้างโจร เห็นใจโจร และพายเรือให้โจรนั่ง อุตส่าห์สะสมชื่อเสียงมานานนับสิบปี กะจะเอาภาพลักษณ์ที่หรูกว่า แซงโค้งรถคันที่ขวางอยู่ข้างหน้า แต่พอแซงพ้นก็ต้องตาเหลือกลาน เพราะเจอตอไม้ขวางอยู่ข้างหน้า รถคันที่แซงมานั้นก็จะประสานงาเข้ากับตอไม้จนตายทั้งคัน เรื่องแบบนี้คืออนาคตของไทยในมือเผด็จการ ซึ่งน่าห่วงใยกว่ากรณีหนังสือเดินทางของ ดร.ทักษิณฯ มากนัก

No comments:

Post a Comment