Sunday, May 10, 2015

หลักฐาน: ทหาร กินเงินเดือนประชาชน แต่รับใช้เจ้า อย่างเป็นระบบ!!!

สรุปประชุมเกี่ยวกับการจัดเตรียมงาน "คืนสู่เหย้าเฝ้าฯ ทูลกระหม่อมอาจารย์" ครั้งที่2
เมื่อ 08 พ.ค.58 เวลา 1330 ณ บก.ทน.1 โดยมี รอง มทน.1 (ตท.18) เป็นประธานการประชุมฯ สรุป ได้ดังนี้


    1. ตัวแทนรุ่น (บางรุ่นก็เป็นประธาน/เลขาฯ) มาประชุมรวม 28 รุ่น (ขาด 7 รุ่น แต่ก็ประสานงานกันได้ทั้งหมดแล้ว) เป็นการเดินหน้าต่อจากครั้งก่อน

     2. ประธานทบทวนการประชุมครั้งที่ผ่านมาและมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติจากการประชุมครั้งที่ 1 ดังนี้
         2.1 ขอให้ประธาน รุ่น 23 ไปเข้าพบ ผบ.ทบ. เพื่อเรียนชี้แจงความเป็นมาของการจัดงาน และเรียนเชิญรับเสด็จฯ/และร่วมงาน
         2.2 การทูลเกล้าฯ ถวายเงินของรุ่นเด็กๆ ไม่จำเป็นต้องถึงขั้นต่ำ 50,000 บาท แต่อยากให้มีส่วนร่วม
         2.3 ทบทวนความรับผิดชอบแต่ละส่วน แต่ละรุ่น

     3. ขอให้ นตท.รุ่นที่ 23 ทำหนังสือถึงประธานทุกรุ่น เพื่อเรียนเชิญร่วมกิจกรรม และขอความร่วมมือในการทูลเกล้าฯ ถวายเงิน และตอบรับการบริจาคเงิน ตามแต่จะเห็นควร ไม่ได้บังคับแล้วแต่ศรัทธา และขอให้รุ่นรับรู้อย่างเป็นทางการ (ทูลเกล้าฯ แล้วจะออกเอกสารรับรองจำนวนเงินให้ทุกรุ่น) โดยอาจพิจารณาตามเกณฑ์สัดส่วนตามผลประชุมครั้งแรกไว้ก่อน และในหนังสือเชิญจะขอทราบความต้องการเสื้อยืดโปโลสีม่วงมีโลโก้ภาพฝีพระหัตถ์พระราชทานแก่ลูกศิษย์โดยเฉพาะ มี 3 ราคาคือ  269 , 509 และ 905 บาท รายได้จะทูลเกล้าฯ ถวายต่อไป
      สำหรับการจัดเตรียมเรื่องพระกระยาหารค่ำ และการจัดเลี้ยงอาหารผู้มาร่วมงาน นตท.รุ่นที่ 23 รับจะไปเตรียมการและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่มีการเก็บค่าใช้จ่าย โดยตั้งยอดไว้คงเดิมคือรุ่นละ 3 โต๊ะ ประมาณ 30 คน ทั้งนี้หากแต่ละรุ่นมียอดผู้มาร่วมงานเกินกว่า 30 คนสามารถเพิ่มยอดได้ หรือมาน้อยกว่า 30 คนต้องแจ้งยอดด้วย ทั้งนี้ไม่ต้องการให้มีโต๊ะว่าง และมียอด 1,000 คนขึ้นไป

     4. การเตรียมงานมี Organizer มานำเสนอ Theme ที่ออกแบบไว้ โดยที่ประชุมได้พิจารณาเลือกและปรับรูปแบบการตกแต่งพื้นที่ในการรับเสด็จฯ และผังแบบการจัดงาน รวมทั้งลำดับกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อย มี Back Drop ขนาดใหญ่ 3 จุด คือ จุดถ่ายภาพ จุดพระที่นั่ง และบนเวที ส่วนใหญ่ จะใช้ภาพฝีพระหัตถ์ แต่ให้ไปปรับรูปแบบเพิ่มเติมมาให้ดูใหม่

     5. เรื่องที่ยังไม่ได้ข้อยุติส่วนใหญ่เป็นรายละเอียดในการจัดการแสดงถวาย ซึ่งกำลังออกแบบสาระเนื้อหา เช่น การรำถวายพระพร, ดนตรีไทย ของ ศิษย์เก่า เชิญ.อ.ประพาส ศกุนตนาค มาขับร้อง , บทร้อง, การร้องเพลง, การแสดง 3 ชุด ที่จะมีลูกศิษย์รุ่นต่างๆ ร่วมแสดงให้มีความสนุกสนาน , เพลงที่แต่งถวาย ฯลฯ เพลงที่แต่งถวายจะยังไม่เผยแพร่ จะให้ร้องเพลงร่วม น่าจะ 2 เพลง นางฟ้าเดินดิน กับเพลงทูลกระหม่อมอาจารย์ พิธีกร พล.ต.สรรเสริญ (ไก่อู) รุ่น 23 ,พ.อ.วินธัย (รุ่น 30)  พ.ท.ชัยชนะ  (รุ่น 34)

     6. เรื่องที่มอบหมายให้ทุกรุ่นรับไปดำเนินการ
       - ส่งรายชื่อผู้ที่จะไปร่วมงาน รุ่นละ 30 นาย (+/-)
       - สำรวจขนาดเสื้อเพราะจะให้ใส่เสื้อ polo ม่วง ร่วมงานทุกคน และพระองค์ท่าน จะทรงใส่เสื้อแบบนี้ด้วย (ประสานสั่งตรงกับคุณ ก้อย อยู่ใน Line คณะกรรมการแล้ว)
       - ส่งชื่อผู้ที่เคยเป็น หน.ตอน และผู้คุ้นเคยที่เรียนกับทูลกระหม่อมฯ เพื่อจัดเข้าเฝ้า หรือร่วมแสดงในกิจกรรมต่างๆ
       - แต่ละรุ่นส่งภาพ การเรียนการสอน การดูงาน , Clip, วัสดุ , ของที่ได้รับพระราชทานฯลฯ ที่เกี่ยวกับการสอนของ ทูลกระหม่อมฯ ในอดีต มุขสิ่งประทับใจ เพื่อนำไปจัดทำ VTR และนิทรรศการ "จากวันนั้นสู่วันนี้"
       - รุ่น 45 -52 ขอให้เตรียมนักแสดงรุ่นละ 2-3 คน หรือถ้าแต่ละรุ่นมี บุคคลากรที่มีความสามารถ ให้ส่งรายละเอียดรายชื่อให้ตัวแทนรุ่นได้
       ความต้องการข้างต้นให้ส่งภายในวันที่ 15 พ.ค.58

     7. วันที่ 11 พ.ค.58 เวลา 1000  กรมราชองครักษ์ และฝ่ายเกี่ยวข้องจะตรวจพี้นที่จัดงานที่ รร.จปร. ขอเชิญคณะกรรมการหลักๆ ไปร่วมพิจารณาด้วย

     8. ประธานเน้นย้ำเรื่องการติดต่อสื่อสารระหว่างรุ่นซึ่งให้ใช้ Line ห้อง คก.จัดงานคืนสู่เหย้า และการกระจายข่าวสารภายในรุ่น

     9. ประชุมครั้งต่อไป ศุกร์ที่ 15 พ.ค. 58,1330 บก.ทน.1 เรียนเชิญ ประธาน จปร.29 เป็นประธาน


No comments:

Post a Comment