Friday, May 15, 2015

ดูรายชื่อ “34 ครม.+ ยิ่งลักษณ์” ถูก อนุ ป.ป.ช. แจ้งข้อหาเยียวยาเสื้อแดงมิชอบ !

ดูรายชื่อ “34 ครม.+ ยิ่งลักษณ์”
ถูก อนุ ป.ป.ช. แจ้งข้อหาเยียวยาเสื้อแดงมิชอบ !!
.

ดูรายชื่อ “34 ครม.+ ยิ่งลักษณ์” ถูก อนุ ป.ป.ช. แจ้งข้อหา ออกมติ ครม.เยียวยาแดง มิชอบ ไร้อำนาจไม่มีกฎหมายรองรับ สั่งแก้ข้อกล่าวหาภายใน 15 วัน ส่วน “อดีตอธิบดีฯ ปกรณ์” รอด แค่ทำตามมติ ครม.

วันนี้(14 พ.ค.) ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นายวิชา มหาคุณ กรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกคณะกรรมการ ป.ป.ช.แถลงถึงกรณี ข้อกล่าวหา น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี (ครม.)ในสมัยนั้น รวมทั้งนายปกรณ์ พันธุ อดีตอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ กรณีจ่ายเงินเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง พ.ศ.2548-2553 โดยไม่มีอำนาจ ไม่มีกฎหมายรองรับนั้น

ทางคณะอนุกรรมการไต่สวน ป.ป.ช.มีมติว่ากรณีนายปกรณ์นั้น ถือเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชาในการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ชุมนุมทางการเมือง และเป็นการปฏิบัติตามมติ ครม. จึงยังไม่ปรากฎข้อเท็จจริงเพียงพอตามข้อกล่าวหา จึงให้ข้อกล่าวหาตกไป

ส่วนกรณี น.ส.ยิ่งลักษณ์ และ ครม.ในขณะนั้น ที่มีมติอนุมัติและจ่ายเงินเยียวยาดังกล่าว โดยไม่มีอำนาจ และไม่มีกฎหมายรองรับ ทางคณะอนุกรรมการไต่สวนฯ เห็นว่าเป็นการใช้งบประมาณ จากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 2 พันล้านบาท โดยออกหลักเกณฑ์และอัตราเยียวยาขึ้นมาใหม่ และไม่ปรากฎข้อเท็จจริงว่ามีกฎหมายใดมารองรับ และไม่ใช่การใช้จ่ายเงินที่เป็นกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตาม พ.ร.บ.งบประมาณปี 2502

“ แต่เป็นการจ่ายเงินลักษณะเงินสงเคราะห์ และเงินจำนวนดังกล่าวมีจำนวนที่สูงมาก เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานการเยียวยากรณีอื่น ๆ เช่น การจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้”

คณะอนุกรรมไต่สวนฯ จึงมีมติแจ้งข้อกล่าวหาต่อ น.ส.ยิ่งลักษณ์ และ ครม.รวม 34 ราย ฐานหลีกเลี่ยง ละเว้น ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 และปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ทำให้เกิดความเสียหายแก่การเงินการคลังของประเทศ โดยผู้ถูกกล่าวหาต้องมาแก้ข้อกล่าวหากับคณะอนุกรรมการไต่สวนภายใน 15 วัน หลังจากรับทราบข้อกล่าวหา ซึ่งขณะนี้ ป.ป.ช.ได้ทยอยส่งหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาไปยังบุคคลทั้งหมดให้ได้รับทราบแล้ว.

ย้อนรอย มติครม. ไร้ กฎหมายรองรับ ใครอยู่ในครม.ชุดนั้นบ้าง

มีรายงาน คณะรัฐมนตรีชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ประกอบด้วย นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน ปคอป. ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกฯ พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ รองนายกฯ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกฯ และรมว.พาณิชย์ นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รมต.ประจำสำนักนายกฯ
น.ส.กฤษณา สีหลักษณ์ รมต.ประจำสำนักนายกฯ พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา รมว.กลาโหม นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล รมว.คลัง

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมช.คลัง นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ รมช.คลัง นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รมว.การต่างประเทศ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายธีระ วงศ์สมุทร รมว.เกษตรและสหกรณ์ นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ รมช.เกษตรและสหกรณ์ พล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต รมว.คมนาคม พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก รมช.คมนาคม นายกิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์ รมช.คมนาคม นายปรีชา เร่งสมูบรณ์สุข รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รมว.พลังงาน
นายภูมิ สาระผล รมช.พาณิชย์ นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รมช.พาณิชย์ นายชูชาติ หาญสวัสดิ์ รมช.มหาด ไทย นายฐานิสร์ เทียนทอง รมช.มหาด ไทย พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รมว.ยุติธรรม นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รมว.แรงงาน นางสุกุมล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม นายปลอดประสพ สุรัสวดี รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รมว.ศึกษาธิการ นางบุญรื่น ศรีธเรศ รมช.ศึกษาธิการ นายสุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล รมช.ศึกษาธิการ นายวิทยา บุรณศิริ รมว.สาธารณสุข นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น รมช.สาธารณสุข และนายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล รมว.อุตสาหกรรม

ทั้งนี้ แม้หลายรัฐบาลจะมีกฎหมายในการจ่ายเงินเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากคดีต่างๆ ก็ไม่เคยใช้อำนาจพิเศษนอกเหนือเหมือนกันรัฐบาลปัจจุบัน ที่ไม่อิงกฎหมายแล้วยังออกมติ ครม.โดยไม่มีกฎหมายรองรับอีก ในขณะที่วงเงินที่ คอป.เสนอก็ให้จ่ายไม่เกินรายละ 3.2 ล้านบาท

โดย รายชื่อผู้ที่จะได้รับเงินเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองครั้งนั้น จำนวนทั้งสิ้น 522 ราย โดยเป็นผู้เสียชีวิต จำนวน 44 ราย ทุพพลภาพ 6 ราย บาดเจ็บสาหัส 56 ราย บาดเจ็บทั่วไป 177 ราย และบาดเจ็บเล็กน้อย 239 ราย.
.

No comments:

Post a Comment