Sunday, April 19, 2015

ขำ ๆ ..... ราชวงศ์ไทยและกฎหมายหมิ่น ในสายตานักจัดรายการต่างชาติ

นี่ๆสละเวลาอันไร้ค่าของพวกมึงมาดูคลิปนี้หน่อยหยุดทรงพระเจริญสักสองนาที ในหลวงไม่ตายห่าเร็วๆนี้หรอก

Posted by ในหลวงภูมิพลทรงพระเจริญ on Saturday, April 18, 2015

No comments:

Post a Comment