Monday, April 20, 2015

ใครเชื่อบ้าง? "บวรศักดิ์ ชี้ รธน.ฉบับปฎิรูป สร้างชนชั้นกลางใหม่ ขจัดประชานิยมมืดบอด"

ใครเชื่อบ้าง? บวรศักดิ์ ชี้ รธน.ฉบับปฎิรูป สร้างชนชั้นกลางใหม่ ขจัดประชานิยมมืดบอด
ใครเชื่อบ้าง? "บวรศักดิ์ ชี้ รธน.ฉบับปฎิรูป สร้างชนชั้นกลางใหม่ ขจัดประชานิยมมืดบอด"

No comments:

Post a Comment