Thursday, April 23, 2015

ชายชุดดำ ฆ่าทหารเสือราชินี? ทหารของวังฆ่าประชาชน? ความจริงที่ต้องตระหนักชายชุดดำ ฆ่าทหารเสือราชินี? ทหารของวังฆ่าประชาชน? ความจริงที่ต้องตระหนัก
ชวนคิดชวนคุย โดย ดร.เพียงดิน รักไทย

No comments:

Post a Comment